Eigenschappen

Hoe geef ik de tender een naam en beschrijving?
Bij de tab Eigenschappen kunt u de naam en beschrijving wijzigen. U krijgt hierbij de mogelijkheid om de stijl van de tekst aan te passen.  Tevens kunt ...
Wo, 9 Sep, 2020 at 4:08 PM
Zichtbaarheid Eigenschappen voor aanbieder
Zichtbaarheid Eigenschappen? Per kaart staat linksboven informatie over de zichtbaarheid voor aanbieders. Met deze informatie kunt u de afweging maken of, ...
Di, 10 Dec, 2019 at 11:18 AM
Wat is een project initatie-document?
Hierin kunt het document plaatsen voor uw collega’s om de aanleiding van het project te lezen. Aanbieders kunnen dit niet inzien.
Ma, 3 Jul, 2017 at 9:28 PM
Meerdere offertes toestaan
U kunt aanbieders in de gelegenheid stellen om meerdere offertes in te dienen. In de tab Eigenschappen gaat u naar Type, daar vinkt u naast 'Meerdere ...
Ma, 10 Aug, 2020 at 10:35 AM
Concepten
In een lopende tender kunnen er wijzigingen worden aangebracht. Dit kan door middel van Concepten. Concept aanmaken De knop Concept aanmaken staat onde...
Do, 1 Apr, 2021 at 11:03 AM