Eigenschappen

Hoe geef ik de tender een naam en beschrijving?
Bij de tab Eigenschappen kunt u de naam en beschrijving wijzigen. U krijgt hierbij de mogelijkheid om de stijl van de tekst aan te passen.  Tevens kunt ...
Wo, 9 Sep, 2020 at 4:08 PM
Zichtbaarheid Eigenschappen voor aanbieder
Zichtbaarheid Eigenschappen? Per kaart staat linksboven informatie over de zichtbaarheid voor aanbieders. Met deze informatie kunt u de afweging maken of, ...
Di, 10 Dec, 2019 at 11:18 AM
Wat is een project initatie-document?
Hierin kunt het document plaatsen voor uw collega’s om de aanleiding van het project te lezen. Aanbieders kunnen dit niet inzien.
Ma, 3 Jul, 2017 at 9:28 PM
Meerdere offertes toestaan
U kunt aanbieders in de gelegenheid stellen om meerdere offertes in te dienen. In de tab Eigenschappen gaat u naar Type, daar vinkt u naast 'Meerdere ...
Ma, 10 Aug, 2020 at 10:35 AM
Concepten
In een lopende tender kunnen er op twee manieren wijzigingen worden aangebracht. Dit kan door middel van Concepten. In dit concept kunnen er wijzigingen wo...
Ma, 22 Nov, 2021 at 2:13 PM