In dit support artikel vind je  de stappen om een consortium toe te voegen aan een resultaat.

Let op: Om een consortium toe te voegen moeten eerst de organisaties die in het consortium zitten, worden toegevoegd bij Organisaties. Als je naar het Organisatie tabblad gaat kun je controleren of de organisaties zijn toegevoegd.

Om een consortium toe te voegen.

Terwijl in het Resultatenformulier:

  1. Klik op Deelnemende partijen in het linkermenu

  2. Klik+Voeg inschrijver toe

  3. Selecteer de inschrijvers (minimaal 2) onder veld ‘Teamleden deelnemende partij’

  4. Selecteer een Groepsleider

  5. Klik Deelnemende partijen in het menu aan de linkerkant, nadat u de velden met succes heeft ingevuld.

De ingevulde gegevens zijn automatisch opgeslagen. Je zou de moeten kunnen zien Consortium toegevoegd onder de lijst van Aanbestedende partijen.