In dit support artikel vind je de stappen voor het toevoegen van gunningscriteria criteria


Gunningscriteria toevoegen: 

Terwijl in het formulier:

  1. Klik op Voorwerp in het menu aan de linkerkant.

  2. Scroll naar beneden naar de kop Gunningscriteria.

  3. Selecteer het gewenste type uit de lijst

  4. Als u Gewogen, Prioriteitenlijst of Complexe berekening hebt geselecteerd, vul dan het volgende veld in.

    1. Gewogen: selecteer het criterium gewicht type in het vervolgkeuzemenu.

    2. Lijst met prioriteiten: Motiveer waarom je alleen de volgorde van belangrijkheid van het gunningscriterium aangeeft en niet het gewicht van het gunningscriterium

    3. Complexe berekening: Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet kan worden uitgedrukt door criteria (vergelijking of beschrijving)
Om meer gunningscriteria toe te voegen klik je op + Voeg gunningscriterium toe en vul de verplichte informatie in. De ingevulde informatie wordt automatisch opgeslagen.