In dit supportartikel leest u hoe u een publicatieformulier publiceert.

 

Let op: Voordat u publiceert, controleer via de checklist of uw formulier volledig en correct is ingevuld. Controleer dit via de validatieknop in de checklist.

 

Het formulier is gereed als de validatie is voltooid en er geen openstaande onderdelen meer zijn in de checklist.

Ga vervolgens terug in de tender naar Publicatie in het linkermenu. Zet de curser op het formulier, een Publiceren knop verschijnt. U kunt nu publiceren!