Via Opic wordt u in staat gesteld monitoringen van aanbestedingen in te richten en te volgen volgens uw maatwerkprofiel. Om aanvraagdocumenten te lezen/downloaden of aanvraagdocumenten voor aanbestedingen aan te maken, wordt u verwezen naar de tool waar de aanbesteding wordt geadverteerd, b.v. in TendSign.