Een 'must-vereiste is precies hoe het klinkt: een ‘must’. Een vereiste waaraan onder elk beding moet worden voldaan. Als u als bedrijf een inschrijving indient op een aanbesteding, terwijl u niet aan deze eisen voldoet, wordt de inschrijving niet in behandeling genomen. Het is daarom vereist dat u binnen de kaders van deze eis valt. Een mMst-vereiste kan over van alles gaan: van de levertijd en de prijzen tot sociale of bedrijfseconomische aspecten!