De U.E.A. of de Uniforme Europese Aanbestedingswet is een Europese juridische richtlijn ten aanzien van het aanbestedingsproces. Je vindt meer info over deze en andere richtlijnen op www.pianoo.nl
De wet beschrijft wat van toepassing is op verschillende onderdelen van het aanbestedingsproces en op verschillende soorten aanbestedingen. Dit deel wordt ook wel de eerste richtlijn genoemd, de klassieke aanbestedingsrichtlijn, en is van toepassing op de aanbesteding van goederen, diensten en bouwcontracten. 

 
 

Welke eisen worden er doorgaans gesteld aan een bedrijf dat zich wil inschrijven? 
 
Dat kan van alles zijn, van haar financiële situatie tot technische capaciteit, of welke professionele competenties er binnen het bedrijf bestaan. De aanbestedende dienst moet de specificatie van de vereisten duidelijk toelichten in de aanvraagdocumenten, zodat bedrijven kunnen beslissen of ze aan de vereisten voldoen voordat ze een aanbesteding opstellen. Bedrijven bewijzen naleving door de gevraagde en relevante documenten bij te voegen. Welke documenten of informatie de aanbestedende dienst vraagt, moet duidelijk in de aanvraagdocumenten worden vermeld. Als u vragen heeft over de eisen en als u daar als bedrijf aan voldoet, kunt u het beste contact opnemen met de contactpersonen van de betreffende aanbestedende dienst, omdat zij de eisen hebben geschreven.