In de weergave Aflopende contracten kunt u kiezen of u alleen aanbestedingen wilt zien waarvan de reguliere contractperiode nog loopt, of dat u aanbestedingen wilt zien waarvan de reguliere contractperiode is verstreken, maar waarbij er opties zijn om de contractperiode te verlengen voor de periode die u beoogt. U doet dit door op de knop Opties opnemen in Vermelde overeenkomsten te klikken. In de uitgangssituatie zijn aanbestedingen opgenomen waarvan de reguliere contractperiode is verstreken, maar waarbij de mogelijkheid bestaat om de contractperiode voor de lopende periode te verlengen.