Elke gegeven advertentie geeft informatie over contracttijden en mogelijke optietijden. Als u wilt identificeren welke contracten in uw branche aflopen gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld de komende twaalf maanden, kunt u naar de weergave Aflopende contracten gaan en een tijdsperiode selecteren die u wilt bestuderen. Ook kunt u in de Zoekweergave terecht en zoeken naar overeenkomsten die binnen een bepaalde periode aflopen (hier heeft u de mogelijkheid om zelf de periode aan te geven). Als je naar binnen gaat en naar een specifieke aanbestedende dienst of leverancier kijkt, kun je zien welke contracten ze hebben lopen en wanneer deze aflopen.