Wij bestellen de gunningsdocumenten op een bepaald moment na de laatste contractdatum van een aanbesteding. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de toewijzing heeft plaatsgevonden en dat het inkoopproces is voltooid. Wij willen geen toewijzingsinformatie publiceren die om verschillende redenen verouderd kan zijn. 
 
Het doel is niet om gunningsdocumenten te verstrekken voor de hiervoor gestelde bedenktermijn van tien dagen. De leveranciers die aan de aanbesteding hebben deelgenomen, krijgen de documenten rechtstreeks van de aanbestedende dienst toegewezen. 
 
Het doel van het verstrekken van deze documenten is om openbaar te maken welke bedrijven in uw branche deelnemen aan overheidsopdrachten, aan welke bedrijven opdrachten worden gegunden waarom zij opdrachten krijgen, en om indicaties te geven van het prijsniveau binnen de sector.