Dit artikel legt in een paar stappen uit hoe het digitaal UEA formulier invult. In het Engels ESPD (European Single Procurement Document) genoemd. 


Het digitaal UEA formulier invullen

  1. Open de vragenlijst van de tender en navigeer naar de vraag met het UEA.
  2. Klik op Invullen. Een nieuw tabblad opent met de web interface voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
  3. De inkopende organisatie heeft het formulier voor jou klaargezet, vul verder in wat er voor jou van toepassing is.
  4. Doorloop de stappen van het formulier tot en met Klaar. Kies daar voor Overzicht en controleer het volledige formulier. 
  5. Klik op Opslaan als alles correct is.
  6. Je wordt teruggestuurd naar Mercell Source-To-Contract. Je bent klaar met het invullen. Er is een PDF-bestand opgeslagen met de kopie van de inhoud. 
  7. In de vragenlijst in  Mercell Source-To-Contract klikt u rechts onderaan op Opslaan/Opslaan en sluiten om jouw beantwoording op te slaan. 


Ondertekening

Indien de inkoper tevens een UEA formulier wenst met natte handtekening, dien je deze te uploaden. 


  1. Kies rechts bij het PDF-bestand middels het 3-puntsmenu om het PDF te downloaden nadat je tot en met stap 6 heeft doorlopen. 
  2. Print en onderteken dit bestand en upload het ondertekend PDF-bestand vervolgens in dezelfde vraag via de Uploadknop.