In dit artikel lees je hoe je verificatie vragen kunt versturen naar (voorlopig) gegunde aanbieders. 

Of bekijk het onderstaande filmpje waarin het versturen van de verificatievragen wordt gedemonstreerd.


Verificatievragen versturen

 • Ga naar Gunning.
 • Klik op Selecteren, selecteer de gegunde aanbieder en sla op.
 • Open het tabblad Verificatie, hier zie je alle vragen die als verificatievraag zijn gemarkeerd
  • Je kunt extra verificatie vragen markeren door op Toevoegen te klikken en de gewenste vraag te selecteren.
 • Klik op het potlood-icoontje om de uiterste datum voor indiening in te stellen.
 • Klik tenslotte rechtsonder op Start verificatie, waarna de verificatiefase toegankelijk wordt voor de leverancier.


Verificatievragen beoordelen

 • Ga naar Gunning
 • Open het tabblad Verificatie, je ziet nu per verificatievraag de door de aanbieder geüploade documenten.
 •  Je kunt de verificatiestukken per stuk downloaden, of middels Alles downloaden tegelijk.
 • Na het beoordelen van de verificatiestukken klik je op Goedgekeurd / Afgewezen.


                Goedgekeurd

                Klik op Goedkeuren en vervolgens op Aanbieder op de hoogte brengen.


                Niet goedgekeurd

                Klik op Afwijzen, hierna heb je de volgende keuze; 

                Nieuwe indiening toestaan of De aanbieder helemaal diskwalificeren.
Lees hier hoe je de Verificatievragen aanmaakt.