Het kan voorkomen in een tender dat een ingediende offerte een verkeerd geïnterpreteerde prijsopgave bevat. Als inkoper wil je offertes correct met elkaar vergelijken. Een geoffreerde prijs die afwijkt van de overige offertes van een verkeerde interpretatie of typefout, gooit dan roet in het eten.

Het is mogelijk een kostencorrectie door te voeren. Een prijs ingediend door de aanbieder kun je als inkoper dan corrigeren door er een bedrag bij op te tellen, of af te trekken. 

De correctie is direct inzichtelijk voor een aanbieder als zij hun ingediende offerte bekijken.


Kostencorrectie toepassen


  • Open de tender en ga naar Offerte (in progress)
  • Open de offerte van de aanbieder
  • Klik op Prijs en vervolgens rechtsboven op Totaalprijs met het potlood-icoon
  • Corrigeer de prijs door het verschil op te tellen of af trekken
  • Klik op Opslaan


De wijzigingen worden bijgehouden, zodat deze altijd inzichtelijk blijven. Na de correctie wordt de rangorde met alle ontvangen offertes bijgewerkt.