Indien er nieuwe vragen van leveranciers zijn gekomen, kunt u deze toewijzen aan één of meerdere collega's. Uw collega's kunnen op deze wijze hun voorgestelde antwoord opstellen, met als doel om tot een definitief antwoord te komen.

Om vragen toe te kunnen wijzen aan collega's heeft u de rol "Antwoorden publiceren in Vraag & Antwoord" nodig in de tender. 


Vragen toewijzen aan collega's

 • Navigeer naar de Vraag en Antwoord tab
 • U ziet daar de volgende tabs:
  • Nieuw
  • In behandeling
  • Gereed
  • Gepubliceerd
 • Ga naar Nieuw en klik achter een nieuwe vraag op het driepunt icoontje
 • Kies Aan collega's toewijzen
 • Selecteer de collega's aan wie u de vraag wilt toewijzen en klik op Toewijzen
  • Let op: deze collega's dienen gebruikersrecht Vragen en antwoorden bekijken te hebben alvorens u ze kunt selecteren en toewijzen
 • De vraag die u heeft toegewezen verplaatst naar de tab In behandeling, gereed voor uw collega's om te beantwoorden
 • U kunt de voortgang van de toegewezen vragen zien achter de vraag door aangegeven gekleurde lijnen
  • Geel: In behandeling door collega's
  • Groen: Beantwoord door collega's


Toegewezen Vragen publiceren

 • Ga via Vraag en Antwoord naar de tab In behandeling en klik op Beantwoorden
 • U ziet daar de door uw collega(s) voorgestelde antwoorden gereed staan
 • Wilt u één of meerdere van deze antwoorden toepassen, klik achter het antwoord op Kopiëren. Het antwoord wordt in het tekstveld geplakt. U kunt zelf het antwoord nog bewerken door op Bewerk te klikken.