Vanaf 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden in Europa. 


Hieronder vindt u antwoorden op enkele belangrijke vragen met betrekking tot de AVG.

Deze zijn van algemene aard en gelden voor alle Mercell Source-to-Contract oplossingen.


Is Mercell Source-to-Contract klaar voor de AVG? 

Ja, Mercell Source-to-Contract voldoet aan de richtlijnen van de AVG.


Worden de persoonsgegevens die in Mercell Source-to-Contract oplossingen worden opgeslagen gedeeld met anderen.

Mercell Source-to-Contract deelt persoonsgegevens nooit met anderen.


Heeft Mercell Source-to-Contract technische maatregelen getroffen die de veiligheid van persoonsgegevens waarborgen?

Mercell Source-to-Contract heeft alle technische maatregelen genomen die voor de beveiliging van de persoonsgegevens noodzakelijk zijn, conform de hiervoor geldende normen.


Kan Mercell Source-to-Contract persoonsgegevens verwijderen uit de software oplossingen?

Dat is mogelijk. Echter alleen de persoon die het Mercell Source-to-Contract account van een organisatie beheert kan een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens indienen. Deze persoon geldt als vertegenwoordiger van de Verwerkingsverantwoordelijke. Indien een persoon/individu (Betrokkene genoemd in de AVG) verwijdert wil worden zal hiervoor contact moeten worden opgenomen met de vertegenwoordiger (beheerder/admin) van het organisatie account.

Let op: Als u deel heeft genomen in tenders dient er rekening mee te houden dat uw account, en daarmee uw persoonsgegevens, vanwege wettelijke archiveringsgrondslagen niet verwijderd kan worden.


Verwerkt Mercell Source-to-Contract  ook 'Bijzondere' persoonsgegevens?

Mercell Source-to-Contract is niet ontworpen met de gedachte dat er bijzondere persoonsgegevens in worden verwerkt.

Het platform van Mercell Source-to-Contract is geschikt voor het verwerken van 'gewone persoonsgegevens' van haar gebruikers en is niet specifiek geschikt voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn

  • godsdienst of levensovertuiging;
  • ras;
  • politieke voorkeur;
  • gezondheid;
  • seksuele leven;
  • lidmaatschap van een vakbond;
  • strafrechtelijk verleden;
  • BSN.

Hoe gaat Mercell Source-to-Contract om met persoonsgegevens in het geval er een Dynamisch Aankoop Systeem wordt ingericht?
Het beleid van Mercell Source-to-Contract en het advies richting Klanten, in het geval van een DAS, is om geen bijzondere gegevens uit te vragen. Het is de verantwoordelijkheid van onze Klanten om te bepalen welke (persoons)gegevens er worden uitgevraagd.

Kan Mercell Source-to-Contract persoonsgegevens verwijderen uit een tender?
Onze klanten zijn eigenaar van de inhoud van een tender en verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens daarin. Alleen op verzoek van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke kan Mercell Source-to-Contract onderzoeken of gegevens kunnen worden verwijderd uit een tender. Dit dient te gebeuren middels een schriftelijk verzoek via privacy@negometrix.com.


Heeft Mercell Source-to-Contract ooit te maken gehad met een datalek van persoonsgegevens?

Nee