Deze formule is eenvoudig te begrijpen en wordt onder andere gebruikt in Best Value Procurement (BVP) tenders.  Met deze formule kunt u als inkoper bonus en malus toepassen op criteria in de vragenlijst. De formule kan worden geselecteerd in de ronde instellingen.


Gunnen op waarde

Bij de formule ‘Gunnen op Waarde’ wordt een rekenkundig kostenvoordeel toegekend aan de score van de beantwoording van gewogen wensen door de inschrijver. De offerte met de laagste fictieve score (in €) is de winnaar.


Het verschil naast de bekende beoordeling met toekennen van waardes (bijvoorbeeld: 10, 7, 5, 3, 0) kunt u met gunnen op waarde ook negatieve waardes toekennen (bijvoorbeeld: 10, 7, 5, 0, -5 -7, -10)


Tijdens de voorbereiding van de offerte aanvraag wordt het gewicht van elke specifieke wens bepaald in de vorm van een geldbedrag.


Opmerking:

Instellingen met betrekking tot de eigenschappen van het prijscomponent. Bij KO moet u een beoordeling uitvoeren, stel bij het prijscomponent in dat deze vraag informatief is.