In een Dynamisch Aankoopsysteem kunnen ingediende offertes na indiening direct worden beoordeeld. Hieronder leest u hoe u de aanmeldingen beoordeeld en toelaat of afwijst. 


Aanmeldingen beoordelen

 1. Klik boven in uw scherm op de taken knop, te herkennen aan de weegschaal knop.
 2. Hier ziet u hoeveel beoordelingen er openstaan. Klik op de betreffende tender om het beoordelingsscherm te openen
 3. U landt op de instructiepagina van het beoordelingsscherm. Rechtsboven ziet u hoeveel offertes u nog dient te beoordelen.
 4. Klik rechtsonder op de groene knop start om te beginnen.
 5. Elke vraag kunt u beoordelen met weergegeven beoordelingsmethode + een eventuele motivering
 6. U bent klaar met beoordelen wanneer in het laatste scherm de tekst ziet: Dit was de laatste offerte om te beoordelen. U kunt nu het scherm sluiten.


Aanmeldingen toelaten/afwijzen

 1. Ga in uw tender naar de tab Beoordeling in het linkermenu.
 2. Hier ziet u verschillende tabbladen waarin de statussen van de ingediende aanmeldingen worden weergegeven. Klik op het tabblad Beoordeeld.
 3. Ga met uw muis over de naam van een aanbieder heen. U ziet dat de knoppen Afwijzen en Toelaten zichtbaar worden. Klik op een van de gewenste knoppen om de actie uit te voeren. 
  • Let op! Er wordt automatisch een notificatie gestuurd naar de aanbieder met de gewijzigde status. U kunt via Berichten en aankondigingen in het linkermenu de aanbieder een bericht sturen met daarin de motivatie.
 4. De aanbieder wordt verplaatst naar de Afgewezen of Toegelaten tab.


Status offerte of categorieën wijzigen

Wanneer u de status van een aanmelding wilt wijzigen volgt u onderstaande stappen:

 1. Ga naar de betreffende aanbieder in tab Toegelaten of Afgewezen binnen Beoordeling
 2. Klik op de drie puntjes achter de aanbieder.
  1. Klik op Terug naar beoordeeld indien u de beoordeling wilt aanpassen.
  2. Klik op Afwijzen indien de aanmelding wilt afwijzen.
  3. Klik op Categorieën wijzigen indien u de categorieën waarvoor deze aanbieder zich heeft aangemeld wilt wijzigen. 


Belangrijk

In een Dynamisch aankoopsysteem is er in de beoordelingsinstellingen ingesteld dat beoordelingen zijn vereist van één evaluator. Dit betekent dat maar één van de collega's die is toegevoegd aan het Beoordelingsteam een aanmelding hoeft te beoordelen. 


Wanneer er een nieuwe aanmelding is ingediend ontvangt u hier een e-mail notificatie vang en u ziet dit bij uw notificaties bovenaan uw scherm.