Onder het sjabloontype Beoordeling en Gunning vallen meerdere type berichten. Dit zijn de volgende:

- Beoordeling

- Gunningsadvies

- Gunningsbeslissing

- Geen gunning

- Diskwalificatie

- Publiek gunningsbericht

 

Beoordeling

 

Proces-verbaal van opening

 

De inschrijftermijn van het inkooptraject [[TenderName]] met nummer [[TenderNumber]] is op [[DateTimeSubmissionEnds]] gesloten.

Op [[DateOpeningOffers]] is door [[LeadBuyerName]] overgegaan tot het openen van de inschrijvingen.

Inschrijvingen die na de sluitingsdatum, [[DateTimeSubmissionEnds]], zijn ingediend worden niet in de procedure meegenomen.

Ontvangen inschrijvingen:
[[ListOfOffersTableView]]

Inschrijfprijzen:
[[ListOfOffersAndPrices]]

Opgemaakt door [[LeadBuyerName]] op [[DateTimeNow]]

 

Gunningsadvies

 

Gunningsadvies: [[TenderNumber]] [[TenderName]] 

1. Offertes
De offerteaanvraag [[TenderName]] heeft plaatsgevonden en er zijn meerdere offertes ingediend.
 Er zijn door meerdere deelnemende leveranciers van de offerteaanvraag nadere vragen gesteld. Deze vragen zijn aan alle leveranciers beantwoord. Uiteindelijk zijn voor de daarvoor gestelde datum van [[DateTimeSubmissionEnds]] offertes ontvangen. Hieronder het overzicht:

[[ListOfOffersTableView]].

2. Eerste selectie
 De ontvangen offertes zijn eerst getoetst aan de in de offerteaanvraag opgenomen eisen ten aanzien van de leverancier en de opdracht. Hieronder een overzicht van de gediskwalificeerde partij(en):

[[ListOfDisqualifiedOffers]]


De overige leveranciers voldeden aan alle gestelde eisen.

3. Beoordeling
 De offertes zijn beoordeeld door:

[[ListOfEvaluators]]

 

4. Resultaat

[[ListOfOffersQualityAndPriceEvaluationResultTableRanked]]

5. Gunningsadvies
 Op grond van de beoordeling is de volgende aanbieding als beste aangewezen:

[[ListOfAwardedOffers]]

Deze leverancier biedt de beste prijs/prestatie verhouding.

 

Gunningsbrief

 

Gunningsbericht [[TenderNumber]] [[TenderName]]

Beste  [[SupplierContactPersonGender]] [[SupplierContactPersonLastName]],


Uw bedrijf heeft zich ingeschreven voor en deelgenomen aan de tender  [[TenderNumber]]   [[TenderName]]


Uw offerte is beoordeeld en gecontroleerd op de eisen en wensen zoals beschreven in de tender. De uitkomst van bovengenoemde beoordelingsprocedure is dat <Naam Organisatie> het contract gunt aan uw firma.

Hieronder vindt u een tabel met uw gedetailleerde score.


Uw prijs:   [[SupplierOwnPriceBasic]] 


Uw kwaliteitsscore:

[[SupplierOwnQualityScoreDetailed]] 


Wij danken u hartelijk voor de getoonde interesse en geleverde inspanningen en zien uit naar een goede samenwerking.


Met vriendelijke groet,

[[LeadBuyerName]]
<Naam uw organisatie>

 

Afwijzingsbrief

Gunningsbericht [[TenderNumber]] [[TenderName]]

 

Beste  [[SupplierContactPersonGender]]   [[SupplierContactPersonLastName]]  ,


Uw bedrijf heeft zich ingeschreven voor en deelgenomen aan de tender  [[TenderNumber]]   [[TenderName]]  .


Uw offerte is beoordeeld en gecontroleerd op de eisen en wensen zoals beschreven in de tender. De opdracht wordt niet aan u gegund. Uw offerte is geëindigd op plaats

[[SupplierOwnRank]] 

Hieronder vindt u een tabel met uw kwaliteitsscores ten opzichte van de gegunde partij.

[[SupplierVsWinnerQualityScoreDetailed]] 


Wij danken u hartelijk voor de getoonde interesse en geleverde inspanningen.


Met vriendelijke groet,

[[LeadBuyerName]]

<Naam uw organisatie>


Diskwalificatie

 

Gunningsbericht [[TenderNumber]] [[TenderName]]

 

Beste [[SupplierContactPersonGender]] [[SupplierContactPersonLastName]],

 

Uw bedrijf heeft zich ingeschreven voor en deelgenomen aan de tender [[TenderName]]. 

 

Uw offerte is gecontroleerd op de eisen en wensen zoals beschreven in de tender.

 

Helaas moeten we u mededelen dat uw offerte niet voldoet aan de gestelde eisen. Uw offerte is niet meegenomen in de verdere beoordeling.

 

Desalniettemin wil ik uw hartelijk danken voor uw getoonde interesse en geleverde inspanningen.

 

Met vriendelijke groet,

 

[[LeadBuyerName]]

<Naam uw organisatie>


Publiek gunningsbericht

(nog geen template beschikbaar)