Onder het sjabloontype Beoordeling en Gunning vallen meerdere type berichten. Dit zijn de volgende:

- Beoordeling

- Gunningsadvies

- Gunningsbeslissing

- Geen gunning

- Diskwalificatie

- Publiek gunningsbericht

 

Beoordeling


Uitnodigen beoordelaars

Beste [[RecipientFirstName]],

Je bent uitgenodigd om de tender [[TenderName]] te beoordelen.


Klik op onderstaande link om in te loggen en je beoordeling in te vullen. 

Na het inloggen zie je boven in de donkerblauwe balk een Weegschaal-icoontje staan. 

Klik hierop om je openstaande taken te bekijken. 


Je kan vervolgens op de juiste tender klikken om een nieuw scherm te openen. Hierin kan je alle vragen beoordelen. 

U kunt uw antwoorden tussentijds opslaan door rechtsonderin op Opslaan te klikken.

Met vriendelijke groet,
[[SenderFirstName]] [[SenderLastName]]

 


Proces-verbaal van opening

 

De inschrijftermijn van het inkooptraject [[TenderName]] met nummer [[TenderNumber]] is op [[DateTimeSubmissionEnds]] gesloten.

Op [[DateOpeningOffers]] is door [[LeadBuyerName]] overgegaan tot het openen van de inschrijvingen.

Inschrijvingen die na de sluitingsdatum, [[DateTimeSubmissionEnds]], zijn ingediend worden niet in de procedure meegenomen.

Ontvangen inschrijvingen:
[[ListOfOffersTableView]]

Inschrijfprijzen:
[[ListOfOffersAndPrices]]

Opgemaakt door [[LeadBuyerName]] op [[DateTimeNow]]

 

Gunningsadvies

 

Gunningsadvies: [[TenderNumber]] [[TenderName]] 

1. Offertes
De offerteaanvraag [[TenderName]] heeft plaatsgevonden en er zijn meerdere offertes ingediend.
 Er zijn door meerdere deelnemende leveranciers van de offerteaanvraag nadere vragen gesteld. Deze vragen zijn aan alle leveranciers beantwoord. Uiteindelijk zijn voor de daarvoor gestelde datum van [[DateTimeSubmissionEnds]] offertes ontvangen. Hieronder het overzicht:

[[ListOfOffersTableView]].

2. Eerste selectie
 De ontvangen offertes zijn eerst getoetst aan de in de offerteaanvraag opgenomen eisen ten aanzien van de leverancier en de opdracht. Hieronder een overzicht van de gediskwalificeerde partij(en):

[[ListOfDisqualifiedOffers]]


De overige leveranciers voldeden aan alle gestelde eisen.

3. Beoordeling
 De offertes zijn beoordeeld door:

[[ListOfEvaluators]]

 

4. Resultaat

[[ListOfOffersQualityAndPriceEvaluationResultTableRanked]]

5. Gunningsadvies
 Op grond van de beoordeling is de volgende aanbieding als beste aangewezen:

[[ListOfAwardedOffers]]

Deze leverancier biedt de beste prijs/prestatie verhouding.

 

Gunningsbrief

 

Gunningsbericht [[TenderNumber]] [[TenderName]]

Beste [[SupplierContactPersonGender]] [[SupplierContactPersonLastName]],


Uw bedrijf heeft zich ingeschreven voor en deelgenomen aan de tender [[TenderName]].


Uw offerte is beoordeeld en gecontroleerd op de eisen en wensen zoals beschreven in de tender. 

De uitkomst van bovengenoemde beoordelingsprocedure is dat XXXXX het contract gunt aan uw firma.

Hieronder vindt u een tabel met uw gedetailleerde score.

Uw prijs: [[SupplierOwnPriceBasic]]


Uw kwaliteitsscore [[SupplierOwnQualityScoreDetailed]]

Wij danken u hartelijk voor de getoonde interesse en geleverde inspanningen en zien uit naar een goede samenwerking.

Met vriendelijke groet,
[[LeadBuyerName]]

 

Afwijzingsbrief

Afwijzingbericht [[TenderNumber]] [[TenderName]]

 

Beste [[SupplierContactPersonGender]] [[SupplierContactPersonLastName]],


Uw bedrijf heeft zich ingeschreven voor en deelgenomen aan de tender  [[TenderName]].

Uw offerte is beoordeeld en gecontroleerd op de eisen en wensen zoals beschreven in de tender. De opdracht wordt niet aan u gegund. Uw offerte is geëindigd op plaats [[SupplierOwnRank]] .


De opdracht wordt gegund aan [[WinnerOrganizationNames]].


Hieronder vindt u een tabel met uw kwaliteitsscores ten opzichte van de gegunde partij.


[[SupplierVsWinnerQualityScoreDetailed]]

Wij danken u hartelijk voor de getoonde interesse en geleverde inspanningen.

Met vriendelijke groet,
[[LeadBuyerName]]


Diskwalificatie

 

Diskwalificatie [[TenderNumber]] [[TenderName]]

 

Beste [[SupplierContactPersonGender]] [[SupplierContactPersonLastName]] ,

Uw bedrijf heeft zich ingeschreven voor en deelgenomen aan de tender [[TenderNumber]] [[TenderName]].


Uw offerte is gecontroleerd op de eisen en wensen zoals beschreven in de tender. Wegens het behalen van één of meerdere KO's hebben wij besloten uw indiening niet in behandeling te nemen.


De opdracht wordt gegund aan [[WinnerOrganizationNames]]

Wij danken u hartelijk voor de getoonde interesse en geleverde inspanningen.

Met vriendelijke groet,
[[LeadBuyerName]]


Publiek gunningsbericht

(nog geen template beschikbaar)