Het puntensysteem in Mercell Source-to-Contract geeft de mogelijkheid om aan alle mogelijke elementen punten toe te wijzen. De som van dit aantal punten bepaalt de totaalscore en daarmee de rangorde.


Dit betekent dat ook de prijs wordt vertaald naar een aantal punten. Hoe deze punten vervolgens worden verdeeld, is aan de inkoper. Hier dient dus nog wel een beoordelingsslag overheen te gaan.


De score die een leverancier krijgt voor zijn prijs wordt berekend in bijvoorbeeld Excel met de gewenste formule. De uitkomst van deze formule, bijvoorbeeld 34,50 punten geeft u in bij de beoordeling van de prijs. Op deze manier ontstaat er een ranking op basis van kwaliteit én prijs.


Stappen tot een prijs/kwalititeit ranking

  1. Geef een gewicht in punten aan de prijs bij het Beoordelingsmodel in het linkermenu.
  2. Selecteer de gewenste beoordelingsschaal bij de prijs. Het is mogelijk een nieuwe beoordelingsschaal 'punten' aan te maken, bijvoorbeeld 0 tot 100 met gebruik van 2 decimalen.
  3. Gebruik een formule in Excel om te berekenen hoeveel punten elke leverancier krijgt.
  4. Voer de uitkomsten van de punten in het systeem bij de beoordeling.