Formule: Relateer prijsscore aan laagste prijs (voorheen bekend als Low Bid Scoring formule)


EMVI score = WQ x Qi + WP x Pbest/Pi


WQ = Weging kwaliteit

Qi = Kwaliteit eigen inschrijving

WP = Weging prijs

Pbest = De prijs van de offerte met de laagste prijs

Pi = Prijs eigen inschrijving


De formule is een optelsom van de kwaliteit score (WQ x Qi) en de prijs score (WP x Pbest/Pi)

Het is de meest gebruikte gunningsformule ter wereld.


Kwaliteit Q

De kwaliteit score komt tot stand net als bij de meeste andere formules; WQ x Qi; dat wil zeggen het gewicht van kwaliteit (WQ) vermenigvuldigen met de score van de betreffende offerte (Qi) is de kwaliteit score van offerte “i”.


In de praktijk is WQ x Qi een optelsom van meerdere (deel)-kwaliteitscriteria en meerdere deel-scores van de offerte i per (deel)-kwaliteitscriterium. Dus WQ1 x Q1i + WQ2 x Q2i + etc.


Prijs P

Het aantal prijspunten per offerte i wordt berekend aan de hand van WP x Pbest/Pi

Voor de offerte met de laagste prijs geldt Pi = Pbest


Het aantal P punten is dan WP x 1 = het maximale aantal prijs punten. WP staat voor totaal gewicht (Weight) van Prijs.


Een offerte met een hogere prijs dan Pbest krijgt (uiteraard) minder prijs punten. Bijvoorbeeld, als de prijs van offerte i twee x zo hoog is als de laagste prijs, dan krijgt i de helft van de het maximaal aantal prijs punten; want WP x Pbest / (2 x Pbest) = WP x 1 / 2 is de helft, of 50% van het totaal te behalen punten op prijs.