In het tabje Gunning wordt u als eerst gevraagd de winnaar(s) te selecteren. Op basis van deze informatie kan het systeem informatie klaar zetten voor de rest van het proces.


Winnaar(s) selecteren

  1. Klik op Selecteren aan de rechterkant van het scherm
  2. U ziet een pop-up met in de tweede kolom de rangorde zoals deze uit de beoordeling is gekomen. Klik op één of meerdere aanbieders om deze te selecteren als winnaar. Als er geen winnaar is, klikt u op Geen gegunde aanbieder.


Belangrijk

U kunt de geselecteerde winnaar(s) altijd achteraf wijzigen. Hiermee vervalt wel de informatie uit de overige twee tabs.


Zie in onderstaande video stap voor stap hoe Gunningscommunicatie in Mercell Source-to-Contract werkt: