Een publicatieformulier kan vanuit Mercell Source-to-Contract verstuurd worden naar TenderNed en/of TED. Na publicatie is het mogelijk om dit formulier te rectificeren. 


Publicatieformulier rectificeren

Indien u een rectificatie wilt doorvoeren op een gepubliceerd publicatieformulier (op TenderNed of TED) doorloopt u de volgende stappen.


  • Open de tender en navigeer naar publicatie
  • Klik rechts op de formulierinstellingen en kies wijzigen,en wijzig de velden die u wenst te rectificeren
  • Navigeer vervolgens naar valideren
  • Kies voor rectificeren om de wijziging naar Tenderned en/of TED te versturen


Belangrijk

Het is pas mogelijk om een publicatieformulier te rectificeren nadat deze de status Gepubliceerd heeft gekregen in tabblad Publicatie