Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het standaardformulier dat wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel die plaatsvinden op grond van de Aanbestedingswet 2012. Deze kan worden uitgevraagd als .pdf, maar wordt ook steeds vaker digitaal (dus in de browser) uitgevraagd.


Het digitaal UEA formulier invullen

  1. Open de vragenlijst van de tender en navigeer naar de vraag met het UEA.
  2. Klik op Invullen. Een nieuw tabblad opent met de web interface voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
  3. De inkopende organisatie heeft het formulier voor u klaargezet, vul verder in wat er voor u van toepassing is.
  4. Doorloop de stappen van het formulier tot en met Klaar. Kies daar voor Overzicht en controleer het volledige formulier. 
  5. Klik op Opslaan/Save als alles correct is.
  6. U wordt teruggestuurd naar Mercell Source-To-Contract. U bent klaar met het invullen. Er is een PDF-bestand zichtbaar met de kopie van de inhoud.


In veel gevallen wenst de Inkopende organisatie tevens een UEA formulier met een natte handtekening. In dat geval dient u het door ingevulde UEA formulier te ondertekenen en via de knop ‘uploaden’ tevens toe te voegen aan deze vraag.


Meerdere UEA's invullen

Wilt u meerdere UEA's invullen en toevoegen, kies dan nogmaals de knop invullen.