Wanneer u collega's toevoegt aan het organisatieprofiel kunt u gebruikersrechten instellen. In dit artikel leest u hoe u een collega-groep aanmaakt en bepaalde gebruikersrechten instelt. Let op: Hiervoor heeft u het recht Gebruikersgroepen beheren nodig.


Algemeen

De gebruikersrechten worden niet per persoon ingesteld, maar per groep. Per groep wijs je een aantal rechten toe. Er bestaan standaard twee groepen: Beheerders en Alle collega's. Laatstgenoemde groep kan worden gezien als de map "Overig".

Collega's kunnen in theorie aan meerdere groepen worden toegewezen. Alle rechten zullen dan simpelweg bij elkaar opgeteld worden.


Gebruikersgroep wijzigen

  • Klap het tabje Gebruikersrechten uit (linkermenu) en klik op het tabje Beheerders.¬†U ziet hier een overzicht van alle collega's die in deze groep vallen.
  • Klik op Toevoegen om een bestaande collega toe te voegen aan deze groep
  • Scroll naar onder om de huidige rechten te zien die aan deze groep zijn gekoppeld. U kunt deze wijzigen door de rechten aan- of uit te vinken.


Gebruikersgroep aanmaken

  • Ga naar Gebruikersrechten aan de linkerkant van het menu. U ziet hier een overzicht van de verschillende groepen.
  • Klik op Nieuw om een nieuwe gebruikersgroep aan te maken.
  • U kunt hier de groep een naam geven, gebruikers toevoegen en aangeven welke rechten deze groep moet krijgen.
  • Klik om het af te ronden op Opslaan