Per ronde zijn er een aantal instellingen te bepalen.

 • Open de tender
 • Navigeer aan de linkerkant naar de specifieke ronde en klik op het tandwielicoontje voor de instellingen
 • Klik op Wijzigen om instellingen te wijzigen.


Instellingen Gunningsmethodiek

U heeft keuze uit drie verscheidene methodieken. Dit bepaalt de rangorde die het systeem later gaat bepalen.

 • Beste prijs-kwaliteitverhouding

  • Op basis van een gunningsformule wordt op basis van prijs en kwaliteit een rangorde bepaald. De uitleg van de verschillende formules vindt u ook op onze supportpagina. Er is een Excel beschikbaar waarin u deze formules kunt simuleren. Deze kunt onderaan deze pagina downloaden.

 • Laagste prijs

  • De offerte met de laagste prijs eindigt bovenaan.

 • Hoogste kwaliteit

  • De offerte met de hoogste kwaliteit eindigt bovenaan.


Kluis & beoordelingsinstellingen

Bij deze instelling ziet u een overzicht van de volgende onderdelen:

 • Kluis
  • Vragenlijst en prijs in één kluis: Na het openen van de kluis wordt de gehele offerte voor u, als leadbuyer, zichtbaar.
  • Aparte prijskluis: Na het openen van de kluis wordt in eerste instantie alleen de kwaliteitsbepalende vragenlijsten beschikbaar. Nadat deze beoordeling heeft plaatsgevonden worden de prijselementen zichtbaar.
 • Volgorde van beoordelen
  • Beoordelen per vraag
  • Beoordelen per offerte
 • Beoordelingsteam
  • Beoordeling vereist van alle beoordelaars
  • Eén beoordelaar is voldoende
 • Beoordeling commentaar verplicht
  • Verplicht maken commentaar toe te voegen bij de gunningsmotivatie en consensusbeoordeling.
 • Gunningsmotivatie en consensus
  • Het mogelijk maken een gunningsmotivatie te schrijven en te delen in de gunningsbrieven.
  • Het kunnen overschrijven van de beoordelingsscore met een consensusscore
 • Anonieme beoordeling
  • De namen van de aanbieders anonimiseren tot de beoordeling is afgerond.


Instellingen toekenning

Bij deze instelling 'Verificatie' kunt u als u de optie op 'ja' instelt bij de vragen in uw vragenlijst aanvinken om de laatste stukken gedurende de gunningsfase op te vragen. 

Lees hier meer over het aanmaken van verificatievragen.


Zichtbaarheid

Bij deze instelling ziet u een overzicht van de volgende onderdelen:

 • Wat kunnen aanbieders zien?
 • Wat kunnen aanbieders zien op vraagniveau?


Selecteer de vakjes van het onderdeel/de onderdelen waarvan de aanbieder de informatie wèl mag zien.


Na al deze instellingen te hebben toegepast klik dan op Opslaan.