Binnen een tender kunt u samenwerken met collega's. U kunt tevens bepalen wie welke rollen en rechten krijgt.


Collega's toevoegen

Wanneer u een tender start, bent u automatisch het enige lid binnen de tender. U bent lead buyer, wat betekent dat u alle rechten in bezit heeft.


Negometrix zet standaard drie rollen klaar: Lead buyers, Beoordelaars en Bekijkers. Achter elke rol hangt een set rechten. U kunt op deze manier verschillende rollen creëren en daar collega's aan vasthangen. Om collega's aan één van de bestaande rollen toe te voegen, klik op Collega toevoegen in één van de groepen. U kunt kiezen uit collega's die zijn geregistreerd in uw organisatie.


Nieuwe rol creëren

U kunt een eigen rol creëren met de daarbij horende rechten. Klik hiervoor op rechtsboven op Rol aanmaken. U ziet een pop-up verschijnen waarin u de rol een naam kunt geven en aan kunt geven welke rechten aan deze rol gekoppeld worden. Let op: Voor de eerste categorie rechten is een licentie vereist.


Partner organisaties

U kunt natuurlijk ook personen toevoegen die niet werkzaam zijn binnen uw eigen organisatie. Om deze mensen toe te voegen kunt u een partner organisatie toevoegen. Scroll hiervoor naar onder en klik op Partner organisatie toevoegen. U kunt hier zoeken op organisatienaam of Kamer van Koophandel-nummer.


Wanneer u een organisatie aanvinkt, zullen alle Beheerders worden toegevoegd van deze organisatie. Zij kunnen vervolgens collega's toevoegen binnen hun eigen organisatie.