In Negometrix hebben we verschillende mogelijkheden om sjablonen te creëren. Wanneer je het recht hebt om deze te beheren, kan je de verschillende sjablonen aanmaken en bewerken. Hieronder worden de verschillende type sjablonen toegelicht.


Vragenlijst sjablonen

Vragenlijsten zijn de basis van de offerte aanvraag. Wanneer je een tender aanmaakt kan je ervoor kiezen om een sjabloon te importeren, waardoor er in één klap een groot gedeelte van de offerte aanvraag klaar staat.

De antwoorden die de leverancier geeft, vormen zijn offerte.


Berichten sjablonen

In Negometrix kunt u, door middel van berichten, communiceren met de verschillende partijen. U kunt ervoor kiezen om sjablonen te creëren voor deze berichten zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft te typen.


U kunt tevens een label hangen aan een bericht zodat u gelijk een indicatie heeft wat voor bericht het betreft. Een voorbeeld van zo'n label is Uitnodiging of Nota van Inlichtingen.


Beoordelingsschalen sjablonen

Een beoordelingsschaal is de wijze waarop u de offerte(onderdelen) gaat beoordelen. Als u bijvoorbeeld een ISO-certificaat wilt beoordelen zal dit hoogstwaarschijnlijk beoordeeld worden aan de hand van de schaal: Goedgekeurd of Afgekeurd. Als u een Plan van Aanpak ontvangt, kunt u ervoor kiezen om deze te beoordelen aan de hand van de schaal: 0 t/m 10 (Rapportcijfer).


Deze manieren van beoordelen kunt u standaardiseren als sjabloon. De gebruikers kunnen binnen een tender dan kiezen uit één van de standaarden.