Wanneer u collega's en eventuele mede-beheerder(s) toevoegt aan het organisatieprofiel kunt gebruikersrechten instellen. In dit artikel leest u hoe u een collega-groep aanmaakt en voor deze alle of bepaalde gebruikersrechten instelt.


Voor beheerder(s)

 • Ga naar Gebruikersrechten aan de linkerkant van het menu en klik op het kopje Beheerders
 • Klik het profiel van de betreffende collega
 • Scroll naar de kolom Gebruikersrechten en u ziet vervolgens vier onderdelen waarvoor u rechten kunt instellen
  1. Organisatie
  2. Organisatiemap
  3. Procesmanagement
  4. Tenders
 • Via de dropdown-pijl aan de rechterzijde van elk onderdeel belandt u in een lijstje van gebruikersrechten
 • Vervolgens vinkt u het selectievakje aan van het gebruikersrecht die u aan de collega toe wilt wijzen
 • Klik om het af te ronden op Opslaan


Voor collega's

 • Ga naar Gebruikersrechten aan de linkerkant van het menu en klik op het kopje Lege groep
 • Wijzig de naam van de groep middels potloodicoontje achter Lege groepu kunt deze een eigen naam geven
 • Klik op Toevoegen en selecteer collega's die u aan deze groep toe wilt voegen
 • Ga vervolgens naar de kolom Gebruikersrechten en klik per onderdeel op de dropdown-pijl aan de rechterkant en selecteer de rechten die u de groep wilt toewijzen
 • Klik op Opslaan


Let op

U kunt gebruikersrechten aanmaken per collega-groep, niet per collega.