In de tab Beoordeling kunnen de offertes van de inschrijvers worden beoordeeld. Aan de hand van een beoordelingsmodel kan er een score worden gehangen aan de ingediende offertes. Hoe dit model wordt gebruikt, leest u hieronder.

 

Instellen van een beoordelingsmodel

Om gebruik te maken van het beoordelingsmodel, moet u een Advanced vragenlijst hebben aangemaakt. Informatieve vragen kunt u niet beoordelen. Het beoordelingsmodel stel je in voor knock-out of gewogen vragen.


 1. Klik in het linkermenu op Beoordelingsmodel. Deze klapt open onder Inhoud.
 2. U ziet de vragen uit de tab Inhoud verschijnen. U kunt vervolgens de Schaal en het aantal Punten wijzigen in de kolommen aan de rechterkant.
 3. In de kolom Schaal kunt u kiezen uit de beoordelingsschalen die vanuit de organisatie zijn klaargezet.
 4. Wanneer u een andere, zelf gedefinieerde schaal, wilt toevoegen klikt u op Beoordelingsschalen (rechtsboven). Hier vindt u een overzicht van de schalen die zijn voorgedefinieerd. Vervolgens klikt u op Toevoegen.
 5. U kunt kiezen uit Numeriek of Meerkeuze.
  • Met numeriek kunt u een ondergrens, bovengrens en een eenheid instellen. Een voorbeeld hiervan is 0 t/m 10 met de eenheid rapportcijfer.
  • Met meerkeuze kunt u zelf de stappen bepalen. Voorbeeld is Akkoord (1) en Niet akkoord (0) maar bijvoorbeeld ook Uitstekend t/m Slecht.
 6. Klik op opslaan om de nieuwe schaal op te slaan. Let op: U slaat deze alleen op in de tender. Wanneer u deze ook voor andere tenders wilt gebruiken, dient deze te worden opgeslagen onder Sjablonen (op organisatieniveau).
 7. Keer terug naar het Beoordelingsmodel en zorg dat voor elke vraag een schaal wordt ingesteld. 


Belangrijk:

 • Wanneer u gebruik wilt maken van een binaire beoordelingsschaal zoals "Akkoord/Niet akkoord", dan zal de software u om een score vragen. Het gewenste antwoord dient de score "1" te krijgen, het niet-gewenste antwoord dient de score "0" te krijgen.
 • Informatieve vragen zijn puur en alleen ter informatie. Deze kunnen dus ook niet beoordeeld worden.
 • Om beoordelingsschalen toe te voegen aan de organisatiesjablonen, dient u daarvoor de rechten te hebben.