Nagenoeg elke tender heeft een deadline. Deze deadline is erg belangrijk, omdat bij het verstrijken van deze deadline(s) bepaalde acties niet meer mogelijk zijn.


Indienen van een tender

Voor het indienen van een tender staat normaliter een bepaalde periode. Deze deadline is een belangrijke, omdat na het verstrijken van deze periode indienen niet meer mogelijk is. Daarom vindt u op verschillende plekken deze deadline terug. Eén van die plekken is het Mercell Source-To-Contract Dashboard. Zie daarvoor het screenshot hieronder. Wanneer u als aanbieder klikt op Open of Gesloten, ziet u een gedetailleerdere planning van deze tender.