Wanneer u gebruik maakt van een Advanced vragenlijst, dan heeft u de beschikking over verschillende vraagtypes. Aan de hand van deze vraagtypes kunt u uw offerte aanvraag creëren.


Vraagtypes

 • Ja/nee: Wanneer u kiest voor dit vraagtype, vraagt u de leverancier te kiezen voor Ja of Nee. Dit vraagtype is o.a. geschikt voor het formuleren van eisen. Het systeem evalueert het antwoord van de aanbieder automatisch. 
 • Document upload: De aanbieder kan hier alleen een document uploaden. Dit kunnen wel meerdere documenten zijn. Per document bestaat er een maximale bestandsgrootte van 2 GB.
 • Prijs: Hiermee voegt u een prijselement toe. Hierin kan de aanbieder een totaalprijs invullen. Je kan er ook voor kiezen om een Productlijst te gebruiken en deze te koppelen met het prijselement. Meer informatie over de productlijst vind u hier.
 • Open vraag: U creëert hiermee een tekstveld voor de aanbieder waar hij tekst in kwijt kan. U kunt maximaal kiezen voor 4.000 karakters, wat zo'n 1 A4 is.
 • Multiple choice: Met dit vraagtype geeft u verschillende antwoordmogelijkheden aan de aanbieder. De antwoordmogelijkheden kunt u invullen wanneer u klikt op het tandwiel-icoon naast de vraag.
 • Waarde: De aanbieder kan hier een (numerieke) waarde invoeren. In combinatie met een gewogen vraag (zie Vraaginstellingen) kunt u een range meegeven. Negometrix zal automatisch (lineair) berekenen hoeveel punten iemand krijgt bij een bepaalde waarde.
 • Digitaal UEA: Met het digitaal UEA kunt u het Uniform Europees Aanbestedingsdocument digitaal (laten) invullen. U hoeft dan niet meer het .pdf formulier te gebruiken. Als u het UEA wilt ontvangen met een natte handtekening dan is het nodig om een aparte 'document upload' vraag hiervoor aan te maken
 • Beoordelingscriterium: Met dit vraagtype stelt u een vraag in die u tijdens de evaluatiefase zelf beantwoord. De aanbieder kan deze vraag niet beantwoorden. Dit vraagtype wordt bijvoorbeeld gebruikt indien er na indiening van de offertes sprake is van een site visit, gebruikerstest of (sales)presentatie. 


Vraaginstellingen

 • Gewogen: Wanneer u een vraag Gewogen maakt, kunt u een aantal punten toewijzen aan deze vraag. Op deze manier kunt u ook een rangorde creëren op basis van punten, in plaats van alleen prijs.
 • Knock-out: Wanneer u een vraag Knock-out maakt, geeft u hiermee aan dat een aanbieder deze vraag minimaal (juist) moet invullen om zijn offerte akkoord te laten bevinden. De aanbieder ziet een duidelijke melding wanneer hij een knock-out heeft gescoord, of wanneer hij een knock-out vraag nog niet heeft beantwoord. Let op: Een aanbieder kan altijd indienen, ook wanneer knock-out vragen niet zijn ingevuld.
 • Informatief: Een informatieve vraag is een vraag waar geen kenmerk aan hangt.