Het is mogelijk om in een tender een aparte prijskluis te hanteren. De inkoper stelt deze in bij de ronde-instellingen.

Het beoordelen van de kwaliteit vindt plaats voordat de prijskluis geopend wordt. Prijzen zijn tot het openen van de prijskluis voor niemand van de inkopende organisatie inzichtelijk.