7 december 2020

Vanaf vandaag is NegometrixPortal onderdeel geworden van Negometrix4. Daardoor is het mogelijk voor NegometrixPortal gebruikers om in te loggen bij Negometrix4. 


Vanaf nu zul je dus in deze Release Notes ook updates voorbij zien komen over de modules die voorheen enkel beschikbaar waren in NegometrixPortal: Contractmanagement, Leveranciersmanagement, Prestatiemeting en Intake management. 


Negometrix4 en NegometrixPortal hebben beide een Tender management module. Beide modules komen terug in de Release Notes en worden apart gelabeld. 


Tender management (Negometrix4)

Vragen toewijzen aan collega's in Vraag & Antwoord

In Vraag & Antwoord is het vanaf nu mogelijk om nieuwe vragen toe te wijzen aan collega's. Collega's kunnen zo een antwoord opstellen en deze delen met de inkoper. Als inkoper, kun je op basis van de voorgestelde antwoorden een definitief antwoord opstellen en publiceren. Het tabblad 'Concept' is hernoemd naar 'Gereed'. Zodra je als inkoper een antwoord op een vraag formuleert en gereedmaakt, komt deze vraag in de tab 'Gereed' te staan.


Je kunt vragen toewijzen aan meerdere collega's en de status van hun beantwoording bijhouden.


Publicatie van een vraag ongedaan maken in Vraag & Antwoord

Soms gebeurt het dat je een antwoord publiceert maar alsnog een wijziging wilt doorvoeren. Vanaf nu is het daarom mogelijk de publicatie van een beantwoorde vraag ongedaan te maken. Een organisatiebeheerder kan een publicatie altijd ongedaan maken, of laat je accountmanager het standaard voor bepaalde procedures activeren.


Indientermijn starten aan de hand van concrete acties

Bepaal de aanvang van de indientermijn aan de hand van een concrete actie. Voorheen vulde je in de planning een datum in waarop de indientermijn zou starten. Nu kun je deze ook zelf starten en de datum in de planning direct overschrijven. Deze overschrijf je met het moment van uitvoeren van een van onderstaande acties:

 • het versturen van de uitnodiging aan de aanbieders
 • het publiceren van de tender
 • het starten van de mini-competitie

Zo 'start' je direct de indientermijn en kunnen aanbieders aan de slag met het invullen en indienen van een offerte. 


Kleinere items

Naast bovenstaande verbeteringen, zijn ook een paar kleinere verbeteringen doorgevoerd:

 • Indien er meerdere offertes kunnen worden ingediend, geeft de aanbieder daarbij een naam aan de offerte. Zo kun je de diverse offertes beter onderscheiden als inkoper.
 • Als een aanbieder met meerdere collega's in een tender actief is, staan standaard de notificaties aan voor alle collega's in die tender.


Tender management (voorheen NegometrixPortal)

Nieuw type rapport 'Alle aanvragen'

Er is een nieuw type rapport, 'Alle aanvragen', toegevoegd waarin alle type aanvragen getoond worden inclusief aanvragen van het type 'Prijsaanvraag'. Voorheen was het niet mogelijk om in één rapport zowel de offerteaanvragen/aanbestedingen als ook de prijsaanvragen te tonen. Het bestaande rapport 'Aanvraag' is hernoemd naar 'Offerteaanvraag'. Dit geeft de inhoud van het rapport beter weer dan de oude typering.


Creatie offerteaanvraag o.b.v. inkoopverzoek

Met deze release is de mogelijkheid toegevoegd om van een inkoopverzoek in de Intake management module een offerteaanvraag aan te maken. Tot nu toe was het alleen mogelijk om een aanbesteding aan te maken op basis van een inkoopverzoek. Hiertoe is de knop 'Maak aanvraag' nu zichtbaar in het overzicht van inkoopverzoeken (indien het inkoopverzoek aan de juiste criteria voldoet). Deze aanpassing is alleen relevant voor gebruikers in de private sector.


Archiefbestand direct toegankelijk via link

Wanneer een gebruiker een archiefbestand maakt van een project/aanbesteding krijgt de gebruiker een melding in zijn scherm wanneer het archiefbestand gereed is. De melding bevat nu een link waarmee de gebruiker direct navigeert naar de pagina waar het bestand te downloaden is. Voorheen diende de gebruiker zelf te navigeren naar de locatie van het bestand.


Harmonisatie module naam

De naamgeving van de modules die zich richten op aanbesteden cq. het uitvoeren van rfp's/aanvragen zijn geharmoniseerd tussen de verschillende platformen. De nieuwe naam van de modules 'Aanbesteden' (publieke sector) en 'Sourcing & Tendering' is aangepast naar Tender management. Dit geldt ook voor de leveranciers. Waar voorheen de naam Aanvragen werd gehanteerd is dit aangepast naar Tenders.


Prestatiemeting

Gebruikers toevoegen via tab e-mail niet langer mogelijk

Ten behoeve van de eenduidigheid bij het toevoegen van gebruikers aan het team van een enquête is de tab 'Via e-mail' verwijderd. Via deze tab konden gebruikers worden toegevoegd aan het team van een enquête. Er was echter nog een aanvullende actie vereist om de juiste autorisatie te verkrijgen. Nu gebruikersautorisaties via Negometrix4  verlopen is het eenduidiger om de gebruiker te voorzien van de juiste autorisaties en deze vervolgens, via het 'Adresboek' toe te voegen aan het team. Om die reden is de tab 'Via e-mail' niet langer zichtbaar.


Sjabloon kopieerfunctie

Om het beheer van enquête sjablonen te vergemakkelijken is het nu mogelijk om een sjabloon voor een enquête te kopiëren. Bij mouse-over op het sjabloon verschijnt de knop 'Kopieer' hetgeen de kopieeractie start. De gehele inhoud van de enquête wordt vervolgens gekopieerd indien de kopieeractie bevestigt wordt.


Intake management

Gebruikers toevoegen via tab e-mail niet langer mogelijk

Ten behoeve van de eenduidigheid is, bij het toevoegen van gebruikers als beheerder van een inkoopverzoeksjabloon, de tab 'Via e-mail' verwijderd. Via deze tab konden gebruikers worden toegevoegd aan inkoopverzoeksjabloon. Er was echter nog een aanvullende actie vereist om de juiste autorisatie te verkrijgen. Nu gebruikersautorisaties via Negometrix4  verlopen is het eenduidiger om de gebruiker te voorzien van de juiste autorisaties en deze vervolgens, via het 'Adresboek' toe te voegen aan een sjabloon.


Leveranciersmanagement

Verbeterde communicatie kwalificatieproces

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van de communicatie rondom kwalificaties. Allereerst is het nu mogelijk om, via de knop 'Nodig uit', een leverancier opnieuw uit te nodigen met behoud van de antwoorden van de leverancier. Daarnaast is alle communicatie nu, voor zowel de leverancier als de vendor manager, terug te vinden in het menu 'Communicatie/Extern'. Dit geldt voor zowel de uitnodiging als eventuele berichten gericht op goedkeuren of afwijzen van een kwalificatie. Tenslotte wordt zowel de status 'Uitgenodigd' als 'Afgewezen' getoond indien een leverancier na de initiële afwijzing opnieuw is uitgenodigd voor een kwalificatie.


Sjablonen afwijzen/goedkeuren kwalificaties

Met deze release is het mogelijk om sjablonen aan te maken voor berichten gericht op het goedkeuren of afwijzen van ontvangen kwalificaties. Hiermee wordt de efficiency en de uniformiteit binnen het kwalificatieproces vergroot.


Contractmanagement

Gebruikers toevoegen via tab e-mail niet langer mogelijk

Ten behoeve van de eenduidigheid bij het toevoegen van gebruikers aan de werkgroep van een contractdossier is de tab 'Via e-mail' verwijderd. Via deze tab konden gebruikers worden toegevoegd aan een contractdossier. Er was echter nog een aanvullende actie vereist om de juiste autorisatie te verkrijgen. Nu gebruikersautorisaties via Negometrix4  verlopen is het eenduidiger om de gebruiker te voorzien van de juiste autorisaties en deze vervolgens, via het 'Adresboek' toe te voegen aan het contractdossier.


Generiek in de NegometrixPortal modules

Wijziging aanmaken/beheren gebruikers

Naar aanleiding van het samen brengen van NegometrixPortal en Negometrix4 is het aanmaken en beheren van autorisaties van gebruikers sterk gewijzigd. Deze wijzigingen zijn alleen relevant voor de beheerder(s)/admin(s) van uw organisatie. Lees hier een uitgebreide instructie.


Verbetering lay-out excel export

De export naar excel is verbeterd waardoor speciale leestekens correct getoond worden in de export.


Autorisatie key toegevoegd aan webhook

Met deze release is het mogelijk om aan een webhook een 'autorisatie key' toe te voegen welke verificatie van het webhook event mogelijk maakt voorafgaand aan uitvoering.


Verbeterde performance

Op diverse plaatsen is de snelheid van de verschillende functies sterk verbeterd. Met name bij lange lijsten en schermen met veel content is een aanzienlijke verbetering merkbaar.


Verbreding gebruik API

Vanaf heden is het nu ook mogelijk om contracten en leveranciers binnen het NegometrixPortal platform te updaten vanuit externe applicaties. Hiertoe is het API framework uitgebreid met 'PUT methods' voor deze twee type resources. Indien je organisatie gebruik wenst te maken van de API functionaliteit cq. deze uitbreiding neem dan contact om met je accountmanager. De API dient als nieuwe module geactiveerd te worden binnen je domein voordat deze gebruikt kan worden.


13 november 2020

Na de nieuwe datumprikker van vorige update, is de Planning nu nog verder vernieuwd in deze release van 13 november 2020.


Buiten deze vernieuwde Planning zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Landingspagina na inloggen gewijzigd van Mijn taken naar Tender management
 • Taalinstellingen verplaatst naar profielinstellingen
 • OpenID beschikbaar als protocol voor een Single Sign-on (zoals bijvoorbeeld de SURFconext SSO)
 • IP-restrictie op organisatieniveau beschikbaar: sta enkel inloggen toe vanuit specifieke IP-adressen
 • Indienen knop beter zichtbaar (aanbieders)
 • Tooltip bij de Offerte tab met extra uitleg (aanbieders)

Hieronder lichten we de belangrijkste vernieuwingen in Planning verder toe.


Planning - nieuwe vormgeving en opzet

De nieuwe vormgeving maakt het eenvoudiger nieuwe gebeurtenissen toe te voegen en bestaande te wijzigen.

Gebeurtenissen in de planning worden voortaan enkel als deadline weergegeven en volgen elkaar logisch op. Er zijn geen aparte fases meer met start- en einddatum.

Er is een apart tabblad in Planning met Aanbieder. Dit is de weergave van de planning zoals aanbieders die zullen zien.Door met de muis over een datum en tijdstip te bewegen, zie je direct de mogelijkheid deze aan te passen.20 oktober 2020

 • Mogelijkheid voor aanbieders om vragen te stellen in menu 'Vraag & Antwoord'
 • Aantal karakters zichtbaar in tekstvelden
 • Openbare aankondigingen nu ook in de tender zichtbaar bij Berichten
 • Algemene verbeteringen op basis van gebruikersfeedback


Aanbieders: vragen stellen vanuit menu Vraag & Antwoord


Vanaf deze update is het mogelijk om als aanbieder direct binnen Vraag & Antwoord een vraag te stellen. Tot op heden was dit alleen mogelijk vanuit het offerte menu in een vragenlijst.

Binnen alle tabbladen (Gepubliceerd, Concept en Ingediend) is de knop 'Stel vraag' zichtbaar.


Resterend aantal tekens zichtbaar in tekstveldenAlle tekstvelden met lay-out opties bevatten nu een teller waarmee je het aantal gebruikte tekens kunt bij houden. Je ziet deze rechtsonder.


Voor aanbieders is bij het invullen van een offerte met open vragen vaak belangrijk te weten hoeveel karakters je gebruikt. 


Indien er door de inkoper een limiet is ingesteld, zul je zien hoeveel ruimte je nog over hebt. Is er geen limiet? Dan zie je enkel het aantal tekens van je antwoord.


Openbare aankondigingen nu ook zichtbaar in de tender

Sinds de introductie van openbare aankondigingen zijn deze alleen zichtbaar op publicatiepagina op NegometrixToday. Met deze update verandert dat. Ze zullen nu ook zichtbaar zijn in de tender zelf. 

In het menu Berichten is er nu een knop om te schakelen tussen berichten en aankondigingen. Als je als inkoper een aankondiging doet, krijgen aanbieders daarvan direct een bericht. 2 oktober 2020

 • Nieuw: Mijn taken - een handig overzicht van taken binnen Negometrix4. Nog niet alle taken zijn er nu in te vinden, maar in de toekomst zie je hier direct wat er van je verwacht wordt.
 • Datumprikker in Planning is verbeterd.


Nieuw: Mijn taken

Een nieuw item in het hoofdmenu sinds deze update is Mijn taken. Nu vind je er enkel nog taken in relatie tot het beoordelen van offertes, maar in de toekomst zie je hier al je taken terug.


Als nieuwe landingspagina is dit hét perfecte startpunt in Negometrix4 zodra je ingelogd bent.

Zie in één oogopslag de voortgang van al je taken


Filter daarnaast op status of type en bepaal zelf hoe het overzicht eruit ziet.

Nu alleen nog taken rondom beoordelen, in de toekomst vind je hier veel meer taken.Planning: verbeterde datumprikker


Het is daarbij duidelijker zichtbaar welke dagen weekenden betreffen en de datum selecteer je simpelweg door erop te klikken.

De selecteer-knop is daarom weggehaald.

Een tijd voer je in door deze zelf in te typen.

17 augustus 2020

 • Voorwaardelijke vragen: maak vanaf nu vragen beschikbaar op basis van eerder gegeven antwoorden.
 • Voorwaardelijke vragen zijn alleen beschikbaar bij het vraagtype Ja/Nee.


Soms zijn vragen in je vragenlijst niet voor iedere aanbieder van toepassing.
Of wil je een vraag alleen maar zichtbaar maken op basis van een specifiek antwoord eerder in de vragenlijst.

Vanaf nu beschikbaar in Negometrix4: voorwaardelijke vragen

Richt efficiëntere vragenlijsten in door vervolgvragen te koppelen aan een Ja/Nee vraag. Zo zorg je er bijvoorbeeld voor dat wanneer het antwoord ja is, de aanbieder pas een document moet aanleveren. Of stel je ter verduidelijking een aanvullende vraag.


Omvangrijke vragenlijsten worden daarnaast eenvoudiger dankzij een vloeiende workflow voor zowel inkopers, aanbieders als beoordelaars. Lees hieronder hoe het werkt, of check onze supportpagina.


Voorwaardelijke vragen

Maak vanaf nu vragen beschikbaar op basis van eerder gegeven antwoorden. Voorwaardelijke vragen zijn alleen beschikbaar bij het vraagtype Ja/Nee.


Kies bij een reeds aangemaakte Ja/Nee vraag voor Voorwaardelijke vraag aanmaken

Stel vervolgens in bij welk antwoord er een extra vraag moet worden gesteld aan de aanbieder.

Maak vervolgens een keuze welke aanvullende vraag je wilt stellen.


Vraag zo bijvoorbeeld pas een document op als dit van toepassing is.


Of stel direct een aanvullende vraag als een aanbieder ergens niet aan kan voldoen.Aanbieder kan voorwaardelijke vragen altijd zien

Een aanbieder kan in een tender de voorwaardelijke vraag altijd inzien. Onder de vraag is er voor de aanbieder een knop om additionele vragen te tonen.


Pas na het voldoen aan de voorwaarde, zal de aanbieder de additionele vraag daadwerkelijk kunnen invullen.NegomtrixPortal Augustus


Sourcing & Tendering

 

Heropen aanmelding DAS/Erkenningsregeling

Het is nu mogelijk om zonder tussenkomst van Negometrix een aanmelding voor een aanbesteding van het type Dynamisch aankoopsysteem of Erkenningsregeling ongedaan te maken als inkopende organisatie. Hiertoe is de 'Heropen' functie toegevoegd aan de tabs 'Evaluatie' en 'Afgewezen' in het menu 'Aanmeldingen'. Hiermee wordt de efficiency en snelheid waarmee aanmeldingen heropent kunnen worden aanzienlijk vergroot.


Antwoord toegevoegd aan tab 'Wacht op beantwoording'

De tab 'Wacht voor beantwoording' bevat nu ook de kolom Antwoord. Dit maakt het onder meer eenvoudiger om te controleren welke onderhanden vragen al voorzien zijn van een concept antwoord.


Verbreding rollen toewijzen vragen in vragenronde

Vanaf deze release is het nu mogelijk voor alle werkgroepleden om vragen in een vragenronde toe te wijzen aan collega's. Voorheen was dit recht voorbehouden aan werkgroepleden met de rol uitvoerend gebruiker/project manager. De aanpassing vergroot de flexibiliteit in het proces van de beantwoording van vragen.


Prestatiemeting


Extra gebruikersrol autorisaties

Er zijn extra autorisaties toegevoegd aan de gebruikersrollen. Het is hierdoor niet langer mogelijk om als 'standaard' gebruiker enquetes of verzamelingen te verwijderen of rapporten aan te maken.


Intake management/TSF


Intake management extra hoofdmenu

Met deze release wordt de Intake management module als aparte hoofdmodule getoond in de navigatiebalk. Voorheen was de Intake management functionaliteit onderdeel van de module Sourcing & Tendering/Aanbesteden. Het opnemen van Intake management als aparte module maakt het onder meer gemakkelijker om de gewenste autorisaties toe te passen.


SRM


Layout aanpassingen kwalificatie functionaliteit

Er zijn diverse layout aanpassingen doorgevoerd binnen de kwalificatie functionaliteit, zowel aan de leverancier- als aan de kant van de inkopende organisatie. Zo wordt onder meer aan de leverancier nu de status Afgewezen/Goedgekeurd i.p.v. Gesloten, is de layout van de gele melding die de indiening bevestigt aangepast en worden statussen nu in alle schermen met kleurcodering getoond.

 

Contract Management


Contractdossier label

Met deze release is het label van een contractdossier in de lijst met favoriete/recente menu's aangepast naar dossier in plaats van project. Dit label sluit beter aan bij de benaming op andere plaatsen in het platform.

 

Generiek


Generieke lay-out aanpassingen

De lay-out van NegometrixPortal heeft een aantal belangrijke veranderingen ondergaan. Zo zijn er onder meer een tweetal type 'top bars' toegevoegd, is de navigatiebalk verandert en zijn de diverse functies (bijv. notificaties, berichten, on-line help) van locatie en afbeelding/icoon verandert.


Switchen van domein zonder uit te loggen

Inkopers die voor meerdere organisaties actief zijn en leveranciers krijgen bij het inloggen de keuze voor welke inkopende organisatie/domein ze actief willen zijn. Indien een gebruiker voorheen wilde switchen van domein diende de gebruiker uit te loggen en opnieuw in te loggen om van domein te veranderen. Dit is niet langer noodzakelijk na deze release. Indien een gebruiker geautoriseerd is om in meerdere domeinen actief te zijn, kan de gebruiker nu zonder uit te loggen van domein veranderen. Hiertoe is linksboven de 'domein switch functie' toegevoegd.


Nieuwe locatie toegang (sudo) admin

Organisaties die gebruik maken van Single sign on (SSO) voor toegang tot NegometrixPortal gebruiken tevens een 'sudo admin account'. De locatie om toegang te krijgen tot deze account is aangepast. In plaats van linksonderin via een link is de toegang tot de 'sudo admin account' nu ondergebracht als optie binnen de domein switcher. 


Extra talen Engels (US) en Bulgaars

Naast de reeds beschikbare talen Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans is nu ook ondersteuning voor Engels (US) en Bulgaars toegevoegd.


23 juli 2020

 • Hoofdmenu vernieuwd: organisatie instellingen, module instellingen, overzicht met tenders.
 • Nieuw voor aanbieders: notificaties nu afhankelijk van gekozen opdrachtgever


Hoofdmenu vernieuwd

Het hoofdmenu aan de linkerkant, zichtbaar direct bij inloggen, is op verschillende manieren vernieuwd.


Overzicht met tenders
Je start in 'Tenders'. Dit overzicht bevat al je tenders, mogelijk ingedeeld in mappen.

Maak hier een nieuwe tender aan, deel je tenders in met behulp van mappen of zoek een tender op.

In de toekomst komen in het hoofdmenu ook andere modules beschikbaar zoals Contractmanagement, Intake Management, Leveranciersmanagement en Prestatiemetingen.Organisatie instellingen
Alle andere menu-items zijn verplaatst naar organisatie instellingen onderaan in het menu.

Daar vind je nu onder andere het organisatieprofiel, collega's, gebruikersrechten en integraties

Nieuw binnen Organisatie instellingen: module instellingen

Binnen organisatie instellingen is er ook een nieuw item beschikbaar: module instellingen. Hier kun je als organisatiebeheerder voor tender management de sjablonen en Business Process Management processen beheren.


Net als in het hoofdmenu komen hier in de toekomst ook andere modules beschikbaar.Nieuw voor aanbieders: notificaties alleen relevant op basis van gekozen opdrachtgever

De notificatie-dropdown in Negometrix4 bevat nu enkel notificaties die relevant zijn op basis van de gekozen opdrachtgever. Dit is met name nuttig voor aanbieders die wisselen tussen verschillende opdrachtgevers als ze meedoen aan diverse tenders.


1 juli 2020

 • Nieuwe manier van inloggen voor aanbieders
 • Beoordelingscriterium in vragenlijsten
 • Vragen verplaatsen tussen vragengroepen en vragenlijsten
 • Zichtbaarheid van KO's en motiviaties in Dynamisch Aankoopsystemen
 • Organisatielogo in gunningsbrieven


Nieuwe manier van inloggen voor aanbieders

Aanbieders selecteren de opdrachtgever waarvoor ze willen inloggen.
De opdrachtgever is de inkopende organisatie of aanbestedende dienst van de tender.

Ben je als gebruiker een collega binnen meerdere organisaties, kies je eerst je organisatie.


Nieuw: beoordelingscriterium in vragenlijsten

Er is een nieuw vraagtype in de vragenlijsten beschikbaar: het beoordelingscriterium. Met dit type vraag kan de inkoper een criterium opnemen dat niet via de vragenlijsten beantwoord gaat worden.


Denk hierbij aan een demonstratie of presentatie.


Door dit criterium op te nemen in de vragenlijst, kan het beoordelingsteam de scores van die demonstratie of presentatie beoordelen in Negometrix4.

Zo komen alle beoordelingen samen en ontstaat er een totaalscore van elke ontvangen offerte.


Nieuw: vragen verplaatsen tussen vragengroepen en vragenlijsten

Vragen verplaatsen binnen een vragengroep was al mogelijk (herschikken). Nu is het ook mogelijk een of meerdere vragen tegelijk te verplaatsen tussen vragengroepen en vragenlijsten.


Knock-outs en motivatie in Dynamisch Aankoopsysteem zichtbaar voor aanbieders

In een Dynamisch Aankoopsysteem is het nu voor aanbieders zichtbaar welke criteria een Knock-out (KO) opleverde en waarom (de motivatie).


Zo kan een aanbieder beter zien waarom zijn indiening is afgewezen.


Bij de ingediende aanmelding is na afwijzing te zien welk onderdeel een KO opleverde. Door bij het criterium door te klikken is tevens de motivatie te lezen.


Organisatielogo in de gunningsbrieven

In een gunningsbrief wordt nu het logo van de inkopende organisatie meegestuurd. Zowel in de software als in de PDF export wordt het logo in de gunningsbrief getoond.


10 juni 2020

 • Vraag & Antwoord heeft nu voor zowel aanbieders als inkopers een importfunctie
 • Gunnen op waarde is beschikbaar als gunningsmethodiek - inclusief bonus en malus!


Aanbieders Importeren vragen in Vraag & Antwoord

Binnen Vraag & Antwoord is er nu een importfunctie beschikbaar. Vul een Excel-bestand met je vragen en importeer ze in Negometrix. 
Download het importbestand.
Vul het importbestand in met je vragen en importeer je vragen in Vraag & Antwoord.
Importeer je vragen en kies de juiste referentie: waar gaat je vraag over?

Zo kan de inkopende organisatie direct je vraag in de juiste context plaatsen.

Je vragen worden geïmporteerd in Concept. Controleer ze nog eens goed en dien ze vervolgens in.


Inkopers importeren antwoorden in Vraag & Antwoord

Eerder introduceerden we al de functie om alle gestelde vragen in Vraag & Antwoord te exporteren. Met datzelfde format is het nu mogelijk om de gestelde vragen te beantwoorden en vervolgens weer te importeren.


De importfunctie is beschikbaar binnen Nieuw en Concept in Vraag & Antwoord vanuit het menu. In het Excel-bestand is vervolgens zowel de kolom met de Vraag als het Antwoord te bewerken.

Download eerst het importbestand.
Na het invullen van het Importbestand kun je je antwoorden importeren via hetzelfde menu.

De antwoorden staan klaar in Concept en kunnen worden gepubliceerd.Gunnen op Waarde - inclusief aftrek

De Gunnen op Waarde methodiek is vanaf nu beschikbaar in Negometrix4. Niet alleen positieve waardes zijn mogelijk (bonus). Ook een malus is beschikbaar.

Bij Gunnen op Waarde wordt een bedrag toegekend aan de score voor de beantwoording van de inschrijver. Het uiteindelijke bedrag wordt verrekend met de inschrijfprijs: de fictieve inschrijfprijs. De offerte met de laagste fictieve inschrijfprijs (in €) is de winnaar.


Tijdens de voorbereiding van de tender wordt het gewicht van elke specifieke wens bepaald in de vorm van een geldbedrag.

Wil je negatieve bedragen (malus) gebruiken? Zorg dan dat je een beoordelingsschaal aanmaakt met een negatieve waarde erin. Je organisatiebeheerder kan je hierbij helpen.


Overige wijzigingen

In het persoonlijk profiel zijn er enkele nieuwe velden beschikbaar: telefoonnummer, tijdzone en aanhef.NegometrixPortal Mei

Sourcing & Tendering


Optimalisatie slepen hoofdstukken

De werking van het verplaatsen/slepen van hoofdstukken in een vragenlijst is verbeterd. Het verplaatsen van hoofdstukken kon in bepaalde situaties leiden tot een incorrecte nummering binnen de vragenlijst (zowel hoofdstukken als vragen). Om dit te voorkomen is het na deze release tijdens het daadwerkelijke verplaatsen (als je als gebruiker wacht) niet langer mogelijk een andere actie op te starten. Dit uit zich via een melding en het feit dat het scherm tijdelijk gefixeerd is.


Label Actueel aangepast naar Aanvragen

In het menu 'Aanbesteden/Sourcing & Tendering' is de tab 'Actueel' aangepast naar 'Aanvragen'. De naamgeving van de tab sluit hiermee beter aan bij de inhoud aangezien ook afgesloten aanbestedingen/projecten in de tab getoond worden.


Groslijst optimalisatie 

Het zichtbaar maken van een groslijst met een groot aantal leveranciers kon tot nu toe erg lang duren. De manier van oproepen is met deze release aangepast zodat groslijsten met grote aantallen leveranciers ook de gewenste performance kennen.


Prestatiemeting


Creatie enquête vanuit contract

Met deze release is het nu mogelijk om direct vanuit een contract een beoordelingsenquête aan te maken. Deze actie wordt opgestart vanuit de knop 'Meer' in het menu 'Data' van een contract. Deze knop bevat nu de extra optie 'Maak enquête aan'. Bij het aanmaken van een enquête via deze functie worden indien aanwezig op het contract de volgende velden automatisch gevuld: naam enquête, contract, categorie en leverancier. Tevens wordt er standaard een verzameling van het type e-mail toegevoegd. Enquêtes die gekoppeld zijn aan een contract kunnen hiermee veel sneller aangemaakt worden.


Intake management/TSF


Verbeteringen goedkeuring rapportage

Er zijn diverse kleine verbeteringen toegepast op de rapportage ten behoeve van goedkeuringen. Zo zijn onder meer een aantal vertalingen aangepast, is het filteren op 'level/niveau' nu mogelijk en wordt bij gebruik van het 'nieuwe tab icoon' (hetgeen helemaal vooraan een regel verschijnt bij mouse-over) het intake management formulier correct geopend in een nieuwe tab.


SRM


Optimalisatie menu Favorieten 

Met deze release toont het menu 'Favorieten' nu ook de leveranciers waar je als gebruiker aan gekoppeld bent via een vendor group. Voorheen werden alleen leveranciers getoond waar je direct als contact aan was toegevoegd.


Omschrijving leverancier uitgebreid

De omschrijving die leveranciers ingeven bij de registratie via de 'open inschrijving' in SRM werd niet altijd volledig getoond. De wijze van opslaan en tonen van deze omschrijving is aangepast waardoor nieuwe omschrijvingen wel correct getoond worden in het menu 'Profiel' en rapportages.

 

Contract Management


KPI's op contractniveau

Het is nu mogelijk om KPI-informatie voor een specifiek contract vast te leggen. Voorheen was het alleen mogelijk om KPI-informatie vast te leggen voor een specifieke leverancier. Via een nieuw menu 'KPI' in een contract kan nu op dezelfde wijze als binnen de SRM module KPI-informatie worden vastgelegd, gemonitord en gerapporteerd. De contract KPI's kennen hiertoe hun 'eigen' KPI bibliotheek binnen het beheermenu van de module.


Prullenbak verwijderde contracten

Met deze release is de mogelijkheid toegevoegd om inzicht te krijgen in verwijderde contracten. Dit is mogelijk via het 'prullenbak icoon' welke is toegevoegd aan de tab 'Dossiers'. Via de, tevens nieuw toegevoegde subtab 'Actueel', keer je als gebruiker terug in de lijst met actuele dossiers. De prullenbak toont zowel verwijderde contracten als de dossiers waar het contract onderdeel van uitmaakte. Indien een beheerder van een domein de prullenbak opent ziet deze niet alleen de contracten die hij of zij zelf verwijderd heeft maar ook de door andere gebruikers verwijderde contracten. Alle andere gebruikers zien alleen de contracten die zij zelf verwijderd hebben. Via de knop 'Herstel' kan de verwijderding van een contract of dossier ongedaan worden gemaakt.


API - contract en leverancier gegevens

Het is nu mogelijk om via de Negometrix API contract- en leverancier gegevens vanuit het Negometrix platform te integreren met externe applicaties. Nadere details hierover zijn terug te vinden binnen de publiek toegankelijke sectie van 'Swagger'. Indien je organisatie gebruik wenst te maken van de API functionaliteit neem dan contact om met je accountmanager. De API dient als nieuwe module geactiveerd te worden binnen je domein voordat deze gebruikt kan worden.

 

Generiek

Verbeteringen gebruiker rapportage

Met het beschikbaar komen van deze release wordt in een gebruiker rapport bij het klikken op een gebruiker de standaard gebruikerslijst geopend en de aangeklikte gebruiker 'in focus' getoond. Via de knop 'Bewerk' kan daarna eenvoudig het betreffende gebruikersprofiel geopend worden.
29 april 2020

Het thema van deze update op 29 april is het opstellen van gunningsbrieven, publieke gunningsverklaring, verbeteringen in Vraag & Antwoord en tijdzone aanpassingen.


In het kort:

 • Gunningsbrieven opstellen: met het opstellen van een gunningsbrief kan de inkoper op individueel niveau informatie over de gunning delen met de aanbieder. De organisatiebeheerder kan sjablonen maken voor de gehele organisatie.
 • Publieke gunningsverklaring: deze verklaring wordt met iedereen gedeeld via NegometrixToday. Iedereen krijgt zo dezelfde informatie te zien. Met sjablonen klaargemaakt door de organisatiebeheer stel je de verklaring eenvoudig en binnen een paar clicks op.
 • Verbeteringen Vraag & Antwoord: er zijn nieuwe export mogelijkheden, het aantal vragen per tabblad is nu direct zichtbaar, inkopers kunnen referenties wijzigen en vragen kunnen nu ook over tekst items gesteld worden.
 • Tijdzone aanpassingen: op NegometrixToday en het Openbaar organisatieprofiel is een datum altijd in de tijdzone van de inkopende organisatie. Logt de gebruiker vervolgens in, dan is de tijdzone van de gebruiker van toepassing (ingesteld in zijn profiel). Voor gebruikers in de VS is daarnaast de 12-uurs notatie standaard.


Gunningsbrieven opstellen

Nadat de inkoper het resultaat van de tender heeft opgemaakt, kan er op individueel niveau informatie gedeeld worden met de aanbieders. Het is vergelijkbaar met het gunningsresultaat van Negometrix3. De inkoper bepaalt wat er in de brief per aanbieder vermeld staat over het resultaat.Met sjablonen stel je gunningsbrieven op en zorg je dat je snel en eenvoudig bij elke tender de resultaten kunt delen met de aanbieders. Zo maak je verschillende sjablonen voor de gegunde, de afgewezen en de gediskwalificeerde aanbieders.

Publieke gunningsverklaring

Naast het interne gunningsadvies van de update van begin april, kun je nu ook een publieke gunningsverklaring opstellen. Publiceer het document op NegometrixToday zodat het voor iedereen zichtbaar is.

Zo is er nu binnen het tabblad Gunning het Gunningsadvies, de Brieven en de Aankondiging met de Publieke gunningsverklaring.

Verbeteringen Vraag & Antwoord

In Vraag & Antwoord zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is nu per tabblad een teller zichtbaar zodat de gebruiker ziet hoeveel items er te vinden zijn.Zowel inkopers als aanbieder kunnen nu vragen exporteren om ze in Excel te verwerken. 
De referentie van de vraag kan nu worden aangepast door inkopers. Is de vraag gekoppeld aan de verkeerde referentie, dan is dat nu eenvoudig aan te passen.

Aanbieders landen voortaan standaard op het tabblad Concept. Zo ziet de gebruiker direct of er nog vragen verstuurd moeten worden.
Aanbieders kunnen nu ook vragen stellen over tekst items in de vragenlijst.

Tijdzone wijzigingen

Op openbare pagina's als NegometrixToday en het Openbaar organisatieprofiel zullen datums en tijdstippen altijd in de tijdzone van de inkopende organisatie worden getoond. De gebruikte tijdzone zal altijd vermeld worden.

Logt de gebruiker vervolgens de software in, dan zijn alle datums en tijdstippen in tenders in de tijdzone van de gebruiker (zoals deze staat ingesteld in zijn profiel).

Voor gebruikers in de Verenigde Staten worden tijdstippen in de 12-uurs notatie (met AM/PM) getoond in plaats van de 24-uurs notatie.6 april 2020

Het thema van deze update op 6 april is het eenvoudig opstellen van documenten en gunningsadviezen. Door slim gebruik van de beschikbare data in de tender, kan er met diverse placeholders snel een document worden opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het proces verbaal van opening of beoordelingsresultaat.


In het kort:

 • Creëer sjablonen: op organisatieniveau kunnen standaard documenten worden opgesteld als sjabloon.
 • Voltooi het document in een tender: kies een sjabloon en de data van de tender wordt automatisch ingeladen. Voer eventuele bewerkingen door en voltooi het document.
 • Sla op als PDF en deel het document: in een tender kan het document vervolgens worden opgeslagen als PDF. Deel het op NegometrixToday of verstuur het via een bericht als bijlage.

Daarnaast is de workflow voor aanbieders verbeterd als ze zich via NegometrixToday willen aanmelden voor een tender.


Creëer sjablonen voor standaarddocumenten

De organisatiebeheerder kan sjablonen opstellen en placeholders kiezen.

Ga naar Sjablonen en kies voor Beoordeling en Gunning. Maak daar het gewenste type sjabloon aan.


Bekijk hier een aantal voorbeeld sjablonen.


Voltooi het document in je tender

Kies in de tender het gewenste sjabloon. De placeholders in het document worden automatisch gevuld met de data uit de tender.

Uiteraard kun je het document nog bewerken en aanvullen.


Is het document een gunningsadvies, dan kun je data van de gegunde partij automatisch inladen.


Deel het document

Afhankelijk van het gekozen documenttype, kun je het document extern of intern delen. Binnen Beoordeling maak je bijvoorbeeld een proces verbaal van opening of beoordelingsresultaat. Deze kun je delen als PDF, op Negometrix Today of via een bericht als bijlage.


In Gunning maak je een gunningsadvies en kun je het document enkel delen met collega's die toegang hebben tot de tender.
Overige wijzigingen

De workflow voor aanbieders is verbeterd bij het aanmelden voor een gepubliceerde tender op NegometrixToday.


 • Ben je reeds deelnemer? Dan wordt je direct naar de tender doorgestuurd.
 • Is een collega al deelnemer en jijzelf nog niet? Dan kun je een verzoek sturen naar deze collega. Die kan je vervolgens eenvoudig toevoegen aan de tender.

19 maart 2020

Het thema van deze update op 19 maart is: notificaties over interessante nieuwe publicaties. Aanbieders kunnen nu CPV-codes koppelen aan hun organisatieprofiel waarmee ze op de hoogte blijven van nieuwe publicaties op Negometrix Today. 


In het kort:

 • Mis nooit meer interessante publicatie: stel CPV-codes in overeenkomstig met je dienstverlening en ontvang notificaties over nieuwe publicaties op Negometrix4. 
 • Offertes eenvoudiger invullen: de workflow voor het invullen van een vragenlijst is verbeterd. Indien er meerdere vragenlijsten zijn navigeer je eenvoudig van de een naar de andere.
 • Berichten en uitnodigingen verbeterd: er zijn nu templates beschikbaar voor het uitnodigen van aanbieders in een tender. Het versturen van berichten is daarnaast ook verbeterd.


CPV-codes: mis nooit meer interessante publicaties

Een gepubliceerde tender verschijnt altijd op Negometrix Today.

Door het instellen van CPV-codes in je organisatieprofiel, blijf je op de hoogte van nieuwe tenders op Negometrix4.


Stel daarnaast in welke collega's notificaties ontvangen.


Kies je CPV-codes
In je organisatieprofiel selecteer je gewenste codes.
Notificaties
Stel daarnaast in wie de notificaties ontvangt. Je ontvangt notificaties direct per mail en in de software.


Offerte invullen verbeterd

Indien een offerte meerdere vragenlijst bevat, is het nu makkelijker om van de ene naar de andere vragenlijst te navigeren.


Aan het eind van de vragenlijst kun je nu eenvoudig doorklikken naar de volgende. 


Verbeterde workflow

Ben je aan het eind van de eerste vragenlijst? Ga dan direct door met de volgende. Helemaal klaar? Ga dan terug naar het overzicht en dien je offerte in.


Helemaal klaar? Ga dan terug naar het overzicht en dien je offerte in.
Berichten en uitnodigingen verbeterd

Zowel berichten als uitnodigingen zijn verbeterd met deze update.


Zowel voor aanbieders als inkopers zijn er verbeteringen.


Verbeteringen voor aanbieders

Aanbieders hebben nu een algemene inbox per tender. Zo zien alle collega's de relevante berichten.


Verbeteringen voor inkopers

Inkopers kunnen nu templates instellen voor uitnodigingen. Gebruik placeholders om berichten zodat gegevens uit de tender automatisch worden overgenomen. Denk aan de naam van de inkopende organisatie, naam van de tender of deadlines van verschillende rondes.Controleer het bericht, sla het op of verstuur het direct.


Overige wijzigingen

De naam van de formule 'Low Bid Scoring' wordt aangepast naar 'Relateer prijsscore aan laagste prijs'.NegometrixPortal Maart 2020


Prestatiemeting


Verbeteringen assistent aanmaak enquête

De layout van de assistent die ondersteunt bij het aanmaken van een enquete is aangepast. Hierdoor verloopt onder meer het selecteren van een categorie eenvoudiger en met minder kliks.


Intake management


Goedkeuringstatusbalk verwijderd

De voortgangsbalk die de status van een goedkeuring aangeeft wordt niet langer getoond bij het indienen van een inkoopverzoek. Aangezien er op dat moment nog nooit een goedkeuring heeft plaatsgevonden zorgde het tonen van de voortgang van de goedkeuring op die plaats in het proces voor verwarring.


Goedkeuringsrapportage

In aanvulling op de rapportage die een overzicht van inkoopverzoeken mogelijk maakt is er nu een extra rapportage gericht op de goedkeuring van inkoopverzoeken toegevoegd. Hiermee kan op diverse kenmerken van de goedkeuring zoals goedkeurder, datum en commentaar gerapporteerd, gegroepeerd en gefilterd worden. 


SRM


Filter op status Actief/Inactief in rapportage

In het profiel van de leverancier bestaat de mogelijkheid om een leverancier inactief te maken (via de knop 'Maak inactief'). In de rapportage functie is  nu de mogelijkheid toegevoegd om te filteren op of een leverancier Actief of Inactief is. Hiertoe is een nieuw veld 'Inactief' toegevoegd. Door dit veld op te nemen als filter met de keuze Ja of Nee wordt bepaald welke leveranciers getoond worden (actief of inactief).


Gebruik berichtsjabloon

Met deze release is het nu mogelijk om gebruik te maken van berichtsjablonen bij het versturen van berichten vanuit het menu 'Intern' of 'Extern' bij een leverancier. De berichtsjablonen dienen te worden aangemaakt met het type 'Generiek' om in de betreffende menu's geselecteerd te kunnen worden.

 

Contract Management


Leveranciersnaam in dossier

Naast het id en de contractnaam wordt in de lijst van contracten in het contractdossier nu ook de naam van de contractpartij/leverancier getoond. Dit verhoogt de duidelijkheid met name in de situatie dat voor een bepaalde dienst of product meerdere partijen gecontracteerd zijn.

 

Generiek


Gebruikers rapportage

Binnen het menu 'Gebruikers' (alleen beschikbaar voor gebruikers met de rechten van een Beheerder) is het nu mogelijk om rapportages toe te voegen gericht op gebruikers. Dit is een eerste stap op weg naar het volledig kunnen rapporteren op alle kenmerken van een gebruiker. Het betreft nu de algemene kenmerken van een gebruiker (bijv. naam, laatste login) maar in een volgende release komt een aanvullende rapportage beschikbaar gericht op gebruikersrollen.


Maximale bestandsgrootte voor uploaden verhoogd

De maximale grootte van bestanden die in verschillende modules kan worden geüpload is verhoogd van 150MB naar 2GB. De uploadsnelheid is daarnaast significant verbeterd.


27 februari 2020

Met deze update voeren we enkele verbeteringen door in Vraag & Antwoord en het uitnodigen van collega's.


De update vindt plaats op 27 februari na 18.00 uur.


In het kort:

 • Vraag & Antwoord: stel een deadline in en exporteer vragen en antwoorden.
 • Tenderoverzicht: nieuwe taken beschikbaar voor het beantwoorden en publiceren van gestelde vragen.
 • Team: nodig collega's nu eenvoudiger direct uit in een tender of gebruikersgroep als zij nog geen account hebben op Negometrix.


Vraag & Antwoord: deadline, notificaties, exports en taken

Vraag & Antwoord is een essentiële feature waarmee aanbieders inhoudelijke vragen stellen aan inkopers. Stel nu een deadline in, zodat aanbieders duidelijk zien tot wanneer ze vragen kunnen stellen. Mocht een vraag te laat worden gesteld, wordt deze als 'te laat' gemarkeerd.


Planning

Er is een nieuw type datum in de planning beschikbaar, klaargezet door Negometrix. Hier vul je de deadline in voor het stellen van vragen.


Notificaties

Een deadline zorgt ervoor dat aanbieders een herinnering krijgen. Een aanbieder ontvangt 24 uur voor de deadline een notificatie. De notificatie ontvangt de aanbieder per e-mail maar ook in de software.


Exports

De inhoud beschikbaar in Vraag & Antwoord kan nu worden geëxporteerd (als PDF-bestand). Zowel inkopers als aanbieders kunnen op elke tabblad in Vraag & Antwoord exports downloaden. Deze is inclusief eventueel gedeelde documenten.

Nieuwe taken voor aanbieders en inkopers

Zodra aanbieders vragen hebben gesteld, is er een nieuwe taak voor inkopers om deze vragen te beantwoorden en te versturen. Aanbieders zien daarnaast een nieuwe taak om vragen tijdig te stellen en te versturen.


Nieuwe collega's eenvoudiger uitnodigen voor Negometrix4

Het uitnodigen van collega's en teamleden voor Negometrix4 is eenvoudiger gemaakt. Voorheen moest je wachten totdat iemand zijn profiel had geactiveerd. Nu kun je, direct met het uitnodigen van je collega, zijn profiel koppelen aan een tender of gebruikersgroep in de organisatie.


Update 28 februari: in de release notes email van 27 februari stond dat vanuit Vraag & Antwoord een Excel-bestand geëxporteerd kan worden. Dit had een PDF-bestand moeten zijn.


28 januari 2020

Het thema van deze release op 28 januari is de introductie van Vraag & Antwoord, procedure voor een Dynamisch Aankoopsysteem en de integratie met KVK.


Drie belangrijke features die het inkopen via Negometrix4 nog gevarieerder en completer maken. De integratie met KVK maakt het registreren en up-to-date houden van de organisatiegegevens vele malen eenvoudiger.


Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord is een essentiële feature waarmee aanbieders inhoudelijke vragen stellen aan inkopers. 


In het kort:


Aanbieders kunnen vragen stellen gekoppeld aan de vragenlijsten of productlijst via het ?-icoon.
Een vraag staat klaar als concept en kan daarna worden ingediend.
Inkopers zien ingediende vragen binnenkomen in Vraag & Antwoord.
Inkopers kunnen vragen in concept beantwoorden en publiceren.
Aanbieders ontvangen direct notificaties over gepubliceerde antwoorden. Zowel in de software als per email.
Inkopers ontvangen direct notificaties over gestelde vragen. Zowel in de software als per email.


Procedure voor Dynamisch Aankoopsystemen (DAS)

Naast reguliere tenders, is een Dynamisch aankoopsysteem nu ook mogelijk.

In het kort:

 • Een DAS staat voortdurend open. Nieuwe aanmeldingen komen binnen en kunnen direct worden beoordeeld.
 • Vanuit het DAS kunnen mini-competities worden gestart. Mini-competities zijn offerteaanvragen op basis van categorieën en goedgekeurde aanbieders.


Er zijn binnen het DAS meerdere categorieën mogelijk.
Zo kunnen aanbieders zich voor één of meerdere categorieën aanmelden.
Een aanmelding kent verschillende statussen vanaf ontvangst tot afronding: nieuw, in beoordeling, beoordeeld, afgewezen of toegelaten.


KVK integratie

De integratie met KVK biedt nieuwe mogelijkheden bij registratie, maar ook voor bestaande organisaties op Negometrix4. Op basis van het KVK-nummer worden organisatiegegevens automatisch ingevuld. 


Indien de gegevens niet correct zijn, zullen deze eerst bij KVK moeten worden bijgewerkt. Gebruikers in Negometrix4 kunnen daarna de nieuwste gegevens ophalen. Deze gegevens zijn dus niet bewerkbaar in Negometrix4.
Is een KVK-nummer reeds gebruikt voor een registratie? Zorg dan dat u wordt uitgenodigd door de beheerder van de organisatie op Negometrix4.


Voor aanbieders: import en export mogelijkheden in de productlijst.

Aanbieders kunnen nu productlijsten exporteren. Het exportbestand kan worden bewerkt en ingevuld in bijvoorbeeld Microsoft Excel. Het ingevulde bestand kan vervolgens weer geïmporteerd in Negometrix4.