Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd in het weekend van 24 en 25 augustus 2019.


De update staat volledig in het teken van productlijsten. Daarnaast is er een nieuwe chat feature geïntroduceerd met ingebouwde FAQ's voor snelle antwoorden op de meest gestelde vragen.


Productlijsten

Voor publieke en private inkopers


Inkopers kunnen zo op een Excel-achtige wijze volledige productlijsten bouwen.

Een volledig nieuwe feature die het opvragen van een prijs in een tender vele malen krachtiger maakt. 

Uiteraard blijft het mogelijk ook een simpele prijs met eventuele bijlage uit te vragen.

 

 • Inkopers maken productlijsten aan binnen het prijscomponent.
 • Een productlijst heeft de volgende standaardkolommen:
  • Beschrijving
  • Hoeveelheid
  • Prijs
  • Totaalprijs
 • Kolommen kunnen van het volgende type zijn: Tekst, Getal, Valuta, Formule
 • Inkopers voegen rijen toe waarin aanbieders hun producten kunnen beprijzen.
 • Per kolom kan er een berekening worden uitgevoerd: als optelsom of gemiddelde.
  • Deze kolommen kunnen als eindresultaat van de productlijst worden aangemerkt.
 • Productlijsten hebben zowel import als export-functionaliteiten.

 

Voor aanbieders


Voor aanbieders wordt er een voortgang bijgehouden en de uiteindelijke totaalprijs wordt getoond. Ingevulde productlijsten kunnen door aanbieders worden geëxporteerd (.xlsx-bestand).


Nieuwe chat feature

Voor iedereen


De chat is vernieuwd. Naast het stellen van vragen aan de servicedesk, is er ook een knop voor antwoorden op de meest gestelde vragen.


4.7.62.1

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zondag 16 juni 2019

 

De thema's van deze update zijn het Openbaar Organisatieprofiel en Aankondigingen


Openbaar Organisatieprofiel

Voor publieke en private inkopers


Beheerders delen eenvoudig een overzicht van alle publiek beschikbare tenders van de organisatie met de markt.  Beheerders doen dit door het stappenplan hieronder te volgen:

 1. Het Openbaar Organisatieprofiel is standaard uitgeschakeld.
 2. Beheerders gaan het Organisatieprofiel en activeren het Openbare Organisatieprofiel voor je organisatie. 
 3. Via de link kan direct het publieke profiel bekeken worden.
 4. In het organisatieprofiel, bij de kaart "Documenten", kunnen documenten worden toegevoegd en zichtbaar gemaakt op de openbare pagina.
 5. Alle publiek beschikbare aanvragen, tenders, aanbestedingen waar leveranciers zich vrij kunnen inschrijven worden hier verzameld. 
 6. In elke publicatie die op de Negometrix Today (www.negometrix.com/today) bevindt zich een doorlink naar het Publieke Organisatieprofiel.

Voor aanbieders:

Wanneer een inkoper het publieke organisatieprofiel heeft geactiveerd , kunnen aanbieders in een publicatie van een tender klikken op de organisatienaam van de inkoper om naar het Openbare organisatieprofiel te gaan. Daar zijn alle gepubliceerde tenders terug te vinden, evenals additionele informatie over de inkoper.


Aankondigingen

Voor publieke inkopers


In openbare- en niet openbare aanbestedingen kunnen inkopers gebruik maken van aankondigingen door de volgende stappen te volgen:

 1. Klik in de tab Publicatie op de knop "Openbare meldingen"
 2. Daar aangekomen kun je een nieuwe aankondiging plaatsen. Documenten toevoegen is daarbij mogelijk.
  Let op! Eenmaal een aankondiging geplaatst, is deze niet meer te verwijderen!
 3. Op de Negometrix Today (www.negometrix.com/today) of op het Openbare Organisatieprofiel zijn de aankondigingen terug te vinden in de tender publicatie. 


 

Verder in deze release:
Diverse bugs opgelost.
4.7.60.4

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen worden doorgevoerd op zondag 12 mei 2019.


Het thema van deze update is de intergratie met TenderNed. 


Voor publieke inkopers

Dankzij de nieuwe integratie met TenderNed, kunnen inkopers van aanbestedende diensten nu zowel nationale als Europese aanbestedingen publiceren. Rechtstreeks vanuit Negometrix4 op TenderNed en TED.

Een Europese aanbesteding wordt eerst naar TenderNed gestuurd. TenderNed stuurt vervolgens de publicatie door naar TED. Zodra TenderNed de publicatie accepteert, wordt de tender direct gepubliceerd op Negometrix Today


De status van het verzonden publicatieformulier wordt bijgehouden in het systeem. 

Wanneer de tender op TenderNed wordt gepubliceerd, wordt de startdatum voor het indienen van offertes automatisch ingesteld.


Voor alle inkopers

Bugfixes

 • Profielkaarten van aanbieders werden soms niet getoond op het Aanbieders tabblad. Dat probleem is verholpen.

4.7.59.5

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd op maandag 1 april 2019.


Thema van deze update is het zelf beheren van processen op organisatieniveau met een nieuwe licentie en het samenwerken in een tender met partner organisaties.


Voor publieke inkopers

 • Rectificatie: Rectificeren van een aanbesteding via het F14-formulier levert nu een duidelijk overzicht van de wijzigingen op.
 • Publicatieformulieren: Indien in publicatie afwijkingen ten opzichte van de tender worden gevonden, krijgt de inkoper hierover een waarschuwing met de mogelijkheid voor een motivatie. Dit werkt voor afwijkingen in de planning en in het KvK-nummer van de gegunde partij.


Voor alle inkopers


Process management: Sinds mei vorig jaar kan er in Negometrix4 aan de hand van processen een hele workflow voor tenders worden ingericht. Deze processen kunnen vanaf nu worden toegewezen aan specifieke type organisaties. 

Zo ziet bijvoorbeeld een private inkoper geen aanbestedingstermen meer. De software kan zo veel meer naar wens van de gebruiker en type inkoper worden ingericht.

Verder geeft deze update meer beheermogelijkheden aan organisaties zelf dankzij de nieuwe Procesmanager licentie:

 • Processen verbergen die niet gebruikt worden.
 • Processen kopiëren en eigen maken.
 • Nieuwe processen toevoegen.


Partner organisaties: In het team van de inkoper kunnen nu ook andere organisaties deelnemen als partner organisatie. Zo kunnen meerdere inkopende organisaties samenwerken, of kan een adviesbureau meekijken.

Het levert de volgende voordelen op:

 • Organisatiebeheerders van de partner organisaties kunnen onbeperkt collega's toevoegen.
 • Toegevoegde collega's worden standaard als bekijker toegevoegd.
 • Er kunnen meerdere lead buyers van verschillende organisaties aan het roer staan van een tender.


Voor aanbieders


Partner organisaties: In het team van de aanbieder kunnen ook andere organisaties deelnemen als partner organisatie. Zo kunnen meerdere aanbieders tegelijk werken aan dezelfde offerte, of kan een adviesbureau meekijken.

Het levert de volgende voordelen op:

 • Nieuwe organisaties worden toegevoegd met dezelfde rechten.
 • Elk teamlid kan aan de offerte werken en deze indienen.

4.6.58.3

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zondag 10 maart 2019.


Het thema van deze update is het toestaan van meerdere offertes voor leveranciers en het publiceren op TED. 


Wilt u gebruikmaken van het publiceren op TED? Neem dan contact op met uw accountmanager.


Alle gebruikers

 • Taal: gebruikers wisselen eenvoudig van taal, rechtsboven bij hun eigen profiel.
 • Tenders overzicht: volledige nieuwe filterfunctionaliteit beschikbaar met filteren op trefwoord, aanmaakdatum, publicatiedatum en status.
 • Tenders overzicht: er zijn diverse snelheidsverbeteringen doorgevoerd.
 • Weergave tekstvelden: tekst wordt niet meer willekeurig afgebroken in de weergave, maar per woord.
 • ZIP-export beschikbaar van de gehele tender.


Nieuw voor inkopers

 • Meerdere offertes per leverancier: het is voor inkopers mogelijk meerdere offertes per leverancier te ontvangen. Deze optie is tevens beschikbaar binnen Business Process Management.    
 • Publiceren op TED: vanaf vandaag is het mogelijk om vanuit Negometrix4 direct te publiceren op TED. Alle mogelijke publicatieformulieren worden ondersteund. Een PDF-export is eveneens beschikbaar.
 • Organisatie: er is nieuwe mogelijkheid beschikbaar voor het toevoegen van CPV en NUTS-codes.


Nieuw voor aanbieders

 • Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd zoals:
  • Een duidelijkere status van de offerte (ingediend of niet ingediend), in het linkermenu en in het offertescherm.
  • De deadline van indienen staat nu altijd rechtsboven in beeld.
  • De indiendatum van een offerte is duidelijker in beeld gebracht.4.6.54.2

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd op woensdag 19 december 2018


Het thema van deze update is de branding van Negometrix4 en de introductie van percelen.


Introductie naam en logo Negometrix4

Het platform dat u gebruikt en kent als Negometrix4, heeft vanaf vandaag ook een eigen logo.

U ziet deze terug in de software en in de notificaties die u ontvangt. Het verbetert de herkenbaarheid voor u als gebruiker binnen het huidige en toekomstig aanbod van de verschillende producten die Negometrix aanbiedt.

Negometrix4 is sinds de oprichting in 2000 de vierde versie van Negometrix software. 


Eerder werd op dezelfde manier een logo geïntroduceerd voor Negometrix3.


Nieuw voor inkopers

 • Digitaal UEA: het systeem vult automatisch de tendernaam in, in plaats van het tendernummer.
 • Inhoud: problemen opgelost met het importeren van een vragenlijst voor een tweede ronde.
 • Percelen: vanaf nu is er een nieuw proces beschikbaar voor tenders met percelen. Het is enkel mogelijk in combinatie met één ronde.  
 • Percelen: bij het aanmaken van percelen is het mogelijk deze ook volledig te dupliceren (inhoud en instellingen).
 • Planning: bij het instellen van een datum en tijd wordt niet meer de tijdzone getoond. Dit is namelijk altijd de tijdzone in het profiel.
 • Publiceren: contactpersoon in de tender is nu ook contactpersoon in de publicatie.
 • Tenders overzicht: nieuwe kolom met status van de tender. Labels zijn verwijderd voor het differentiëren mappen en tenders.


Nieuw voor aanbieders

 • Indienen: het is niet meer mogelijk een lege offerte in te dienen. 
 • NegometrixToday: publicatie van een week geleden wordt nu met exacte publicatiedatum getoond, in plaats van 'een week geleden'.
 • NegometrixToday: status van de tender nu zichtbaar in de publicatie.
 • Tendersoverzicht: nieuwe kolom met de status van de tender, deadline huidige ronde en openingsdatum van de kluis indien de inkoper deze deelt. 

4.6.53.6

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd gedurende het weekend van 17 en 18 november 2018


Het thema van deze update is de introductie van nieuwe notificaties en nieuwe exports.


Negometrix4 gaat de gebruiker vanaf nu beter informeren over belangrijke gebeurtenissen. Indien gewenst, kunnen de notificaties per tender worden uitgezet op de Collega's pagina van een tender. 

Nieuwe exports bieden de mogelijkheid gegevens uit de software lokaal op te slaan en te delen.


Nieuw voor inkopers

 • Tenderstatus: geef de tender een status (gepauzeerd, gearchiveerd, geannuleerd) en wijzig die status indien nodig. Gedurende deze drie statussen is bewerken van de tender niet mogelijk. 
 • Notificaties
  • Opening van de kluis
  • Aanvang indienen offertes
  • Sluiting indienen offertes
  • Afronding van de beoordeling van de vragenlijsten en prijzen
  • Het ontvangen offertes (in het geval van een open procedure)
  • Afronding gunning
  • Aanvang nieuwe ronde
  • Afslaan van een uitnodiging door aanbieder
 • Klok: linksboven in de interface is de tijd zichtbaar. Zo ziet de gebruiker de correcte tijdzone ingesteld in zijn profiel en in hoeverre zijn apparaat daar eventueel van afwijkt.
 • Extra organisatie: voor meerdere organisaties aan het werk? Registreer eenvoudig een extra organisatie vanuit uw eigen profiel in Mijn Organisaties.
 • Beheerders: standaard inzage en beheer in alle tenders via de gebruikersrechten.
 • Exports in een tender: pdf-export van de vragenlijst beschikbaar.
 • Exports in een tender: zip-export van de ingediende offerte beschikbaar inclusief documenten en ingevulde vragenlijst als pdf-bestand.


Nieuw voor aanbieders

 • Exports in de tender: PDF export van de vragenlijst beschikbaar.
 • Notificaties
  • Aanvang indienen offertes
  • Sluiting indienen offertes
  • Deadlines binnen 24 uur en 7 dagen
  • Aanvang nieuwe ronde
  • Indienen en terugtrekken van een offerte
  • Opening van de kluis


4.6.50.3

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd gedurende het weekend van 8 en 9 september 2018


Deze update staat in het teken van de release van de Prijskluis. Daarmee hanteert een inkoper een aparte kluis voor de prijslijsten, naast de aparte kluis voor de vragenlijsten. 


Nieuw

 • Rechten en rollen in tenders: naast de eerder geïntroduceerde standaard Negometrix rollen is het vanaf nu mogelijk:
  • Zelf rollen aanmaken, benoemen en definiëren.
  • Standaardrollen en eigen rollen hernoemen en definiëren.
  • Iedereen kan rollen en rechten inzien van collega's in een tender.
  • Rollen inclusief collega's uit een tender te verwijderen.
  • Contactpersoon in een tender wijzigen en overdragen.
 • Rechten op organisatie niveau: een nieuw recht is er beschikbaar voor het aanmaken van sjablonen (zowel berichten als vragenlijsten).
 • Vragenlijsten: nieuw vraagtype beschikbaar voor het opvragen van een digitaal UEA in een tender. 
 • Aparte Prijskluis: 
  • vanaf nu is het mogelijk in een tender een aparte Prijskluis te hanteren. De inkoper stelt dit in via de ronde-instellingen.
  • Het beoordelen van de kwaliteit vindt hiermee plaats voordat de Prijskluis wordt geopend. Prijzen zijn tot het openen van de Prijskluis voor niemand inzichtelijk


Bugfixes

 • Doorgaan naar de volgende ronde: wanneer een inkoper een nieuwe ronde in een tender ingaat, is de melding daarover verbeterd.

4.6.49.2

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd gedurende het weekend van 18 en 19 augustus 2018


Het thema is de verbeteringen en nieuwe mogelijkheden in organisatiesjablonen. U kunt nu vragenlijsten en prijslijsten opslaan als sjabloon en beheren vanuit uw organisatiedashboard. Vervolgens laadt u het sjabloon in uw nieuwe tender.


Nieuw

 • Sjablonen: beheer sjablonen vanuit uw organisatie dashboard.
 • Sjablonen: importeer een sjabloon met vragenlijst of prijslijst in nieuwe tenders.
 • Rechten en rollen: geef uw collega een rol met de daarbij behorende rechten.
  • Negometrix biedt de volgende standaardrollen:
  • Lead Buyers
  • Beoordelaars
  • Bekijkers
 • Tenders: bij het aanmaken van een nieuwe tender is het kiezen van een proces vereenvoudigd. Er is een nieuwe zoekfunctie beschikbaar.
 • Dynamische rondes: het is nu voor inkopers mogelijk om via dynamische rondes zelf een nieuwe ronde in een tender toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een BAFO-ronde.
  Kluis: open de kluis handmatig of automatisch via de planning.
  Berichten: placeholders hebben nu een duidelijke toelichting.

4.6.48.4

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 4 augustus 2018


Het thema van deze update is de release van Negometrix 4 Advanced.

In plaats van het enkel uitvragen van documenten, kunt u nu ook offerteaanvragen opbouwen waarbij u gestructureerde data ontvangt via vragen- en prijslijsten. 

De volgende vraagtypes zijn daarin beschikbaar:

 • Ja/nee
 • Document upload
 • Prijs
 • Open vraag
 • Multiple choice
 • Waarde

Daarnaast is de vragenlijst flexibel dankzij tekstblokken, een Quick Edit-modus, het zelf kunnen bouwen van vragengroepen en het beheren van de volgorde.


Na het aanmaken van een gewogen vragenlijst, zijn er meer instellingen beschikbaar:

- Gunningsmethode: stel een gunningsmethode in waarbij men kan kiezen uit drie methodieken: beste prijs-kwaliteit, laagste prijs, hoogste kwaliteit.

- Gewichten: definieer de gewichten aan de hand van punten, valuta of procenten en stel KO's in.

- Zichtbaarheid: bepaal de zichtbaarheid van de gunningsmethodiek en instellingen voor aanbieders.


Is een tender eenmaal afgerond, worden prijzen uit de Prijslijst automatisch overgenomen naar Beoordeling.


Tot slot zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd in het medewerkersprofiel. 


4.6.47.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 7 juli 2018


Het thema van deze update is de lancering van Negometrix Today: het gloednieuwe publicatieplatform speciaal ontwikkeld voor Negometrix 4. Elke organisatie die haar tenders publiek wil delen met de markt, kan hier publiceren. Negometrix Today beschikt over een heldere zoekfunctionaliteit, sortering en filters. Check Negometrix Today op https://hub.negometrix.com/today


Nieuw

 • Negometrix Today: In de tender kan de inkoper via Publicatie de tender publiceren. Na publicatie staat de tender op Negometrix Today.
 • Inkopers kunnen tenders open stellen met een aanmeldknop en ook herroepen. 
 • Organisatie: beheerders kunnen nu CPV codes toevoegen aan hun organisatieprofiel.
 • Tenderomschrijving: inkopers kunnen documenten toevoegen aan de tender omschrijving.
 • Berichten: als beheerder van een organisatie is het mogelijk berichtensjablonen te beheren, inclusief nieuwe placeholders.
 • Berichten: berichten kunnen nu worden doorgestuurd aan een Negometrix 4 profiel, of een e-mailadres.

4.6.46.3

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd gedurende het weekend van 16 en 17 juni 2018.


Nieuw

 • Loginpagina: op de login pagina is er een taalkiezer toegevoegd.
 • Berichten: het is nu mogelijk berichten aan ontvangers te sturen op basis van een e-mailadres, in plaats van een Negometrix 4 profiel.
 • Berichten: sla berichten op als concept om er later aan verder te werken en te versturen.

4.6.45.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 2 juni 2018


Het thema van deze update is een upgrade van de berichtenmodule. 


Berichten

Het is vanaf nu mogelijk berichten te labelen. De volgende labels worden toegevoegd:

 • Algemeen
 • Informatieverzoek
 • Uitnodiging
 • Nota van inlichting


Daarnaast zijn er filters geïntroduceerd voor ontvangen, verzonden, gelezen en ongelezen berichten. 

Ook openen berichten voortaan in de pagina, niet meer in een pop-up.Tender instellingen: de Instellingen van een tender zijn nu zichtbaar voor aanbieders.


4.6.44.3

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 5 mei 2018


Het thema van deze update is het nieuwe Business Process Management. Hiermee kunt u onder andere meerdere rondes mogelijk maken in uw tender.


In Negometrix 3 zijn gebruikers gewend met tender templates te werken. Hierin staan standaarden qua instellingen, collega's, planning, prijslijst en vragenlijst in vastgelegd voor een aantal standaard procedures. Het is echter de inkoper vrij hierin wijzigen aan te brengen bij het aanmaken van de uiteindelijk tender.

Een Business Process Management tool gaat veel verder dan enkel templates. Naast standaardinstellingen kunnen onder andere eigen taken worden gedefinieerd, kunnen functionaliteiten uit- en aangezet worden en worden opgelegd aan de inkoper, kunnen functionaliteiten worden hernoemd naar eigen organisatievoorkeur en is het mogelijk standaardwaarden te definiëren. Het biedt vele voordelen voor de organisatie om Negometrix 4 naar eigen hand in te richten, in plaats van te werken met de standaardfuncties en definities van de tool.


Vanuit het Business Process Management zijn er nu twee processen geactiveerd voor iedereen:

 • Eén leveranciersronde - Hiermee start u een tender met één leveranciersronde. 
 • Twee leveranciersrondes - Hiermee start u een tender met twee leveranciersrondes. Bijvoorbeeld om na de offerteronde een best and final offer (BAFO) uit te vragen. Of u kiest voor een voorselectie, waarbij u in de tweede ronde een beperkt aantal leveranciers uitnodigt voor het indienen van een offerte.


Alleen consultants van Negometrix kunnen op dit moment processen bouwen. In de toekomst wordt het ook mogelijk hierin zelf een en ander in te beheren voor uw eigen organisatie.

Bent u geïnteresseerd in wat er allemaal mogelijk is? Neem dan contact op met uw accountmanager.


Verder in deze update:

 • Bestandstype: de servicedesk heeft nu de mogelijkheid speciale bestandstypen toe te staan op het platform.
 • Organisatiestructuur: naast het wisselen van organisatie (sinds de vorige update) is het mogelijk een organisatiestructuur op te bouwen:
  • Nodig dochterondernemingen uit in uw structuur via het versturen van een e-mail. In uw Organisatieprofiel creëert u zo een hiërarchie
  • Na het activeren van dochterondernemingen, beheert u vervolgens alle informatie net als uw eigen organisatieprofiel.
 • Organisatieprofiel: een nieuwe mogelijkheid voor het toevoegen van organisatiedocumenten en website.

4.6.42.4


Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 24 maart 2018.


Het thema van deze update is de organisatiewisselaar. Hiermee kan een gebruiker met dezelfde inloggegevens gekoppeld zijn aan meerdere organisaties, en daar intuïtief tussen wisselen. Dit is direct een vervolg op vorige update, waarin we de verschillen aankondigden tussen een collegaprofiel en persoonlijk profiel. Werkt u als adviseur voor meerdere ondernemingen? Dan kunnen zij u uitnodigen en kunt u eenvoudig wisselen tussen deze ondernemingen en hun tenders.

Datzelfde geldt wanneer u vertrekt bij uw huidige organisatie en bij uw nieuwe werkgever ook in Negometrix aan de slag gaat. Het is dus in vergelijking met Negometrix 3 (https://platform.negometrix.com) niet meer nodig voor gebruikers om zich meerdere keren te registreren en verschillende inloggegevens erop na te houden.


Nieuw

 • Organisatiewisselaar: indien de gebruiker actief is binnen meerdere organisaties kan deze daartussen wisselen via een knop rechtsboven. Het aantal organisaties is onbeperkt.
 • Persoonlijk profiel: indien een gebruiker is geregistreerd zonder KvK-nummer, heeft deze een persoonlijk dashboard zonder collega's of organisatieinstellingen.
 • Organisatiebeheerders: beheerders kunnen nu alle collegaprofielen bewerken, inclusief rechten en licenties. 
 • Support: supportmedewerkers kunnen nu organisatieprofielen op verzoek aanpassen, inclusief alle collega- en persoonlijke profielen.
 • Support: supportmedewerkers hebben nu de beschikking over een verbeterde zoekfunctionaliteit voor gebruikersprofielen en organisaties.
 • Organisatie: indien een organisatie zijn naam wezenlijk wijzigt, wordt dit bijgehouden in het Organisatieprofiel.
 • Nieuwe inkopende organisatie: accountmanagers van Negometrix krijgen een e-mail zodra een nieuwe organisatie zich als inkoper registreert.
 • Persoonlijk profiel: het tussenvoegsel is weggehaald in uw profiel. Gebruikte u dit veld voor uw tussenvoegsel? Voeg deze dan zelf toe aan uw achternaam.

4.6.41.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 10 maart 2018


Het thema van deze update is de open registratie op het platform. Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk zich te registreren op Negometrix 4. Er is geen uitnodiging vanuit een inkopende organisatie meer nodig.


Naast een persoonlijk profiel, heeft iedere gebruiker binnen zijn organisatie een collegaprofiel. Beheerders van organsaties kunnen het profiel van collega's bewerken, maar passen daarmee niet het persoonlijk profiel aan. Op deze manier kan iedere gebruiker zich in de toekomst koppelen aan meedere organisaties met zijn eigen, persoonlijk profiel. Het is dus in vergelijking met Negometrix 3 (https://platform.negometrix.com) niet meer nodig voor gebruikers om zich meerdere keren te registreren wanneer men wisselt van organisatie of als adviseur voor meerdere organisaties werkt.


Daarnaast is het mogelijk om zonder een KvK-nummer (of een gelijkwaardig nummer in het buitenland) te registreren. Een gebruiker kan vervolgens worden uitgenodigd voor een collegaprofiel bij een reeds bestaande organisatie.


Nieuw

 • Licenties: naast het ontvangen van licenties per mail, kan uw licentie nu ook direct worden toegevoegd aan uw account.
 • Organisatiebeheerders: beheerders van organisaties kunnen ook collega's, beheren, blokkeren en activeren. Een geblokkeerde collega kan niet meer inloggen.
 • Profiel: gebruikersnaam mag nu ook iets anders zijn dan een e-mailadres.
 • Registratie: iedereen kan zich nu registreren op https://hub.negometrix.com via Nieuw? Registreer hier.
  • Registreren kan als leverancier, inkoper of enkel een persoonlijk profiel zonder KvK-nummer.
 • Support: de support desk kan nu personen zoeken en blokkeren. Een geblokkeerde gebruiker kan niet meer inloggen.
 • Support: de support desk kan ook organisaties blokkeren. Bij een geblokkeerde organisatie kan niemand meer inloggen. De gebruikers kunnen wel nog steeds inloggen met hun persoonlijk profiel, los van de organisatie.

Design

 • Berichten: individuele berichten zijn beter aanklikbaar gemaakt.
 • Collega's: bij collega's is het nu door een nieuw icoon duidelijk zichtbaar wie er een licentie heeft.
 • Tenders: Indienen-knop blijft altijd zichtbaar in het scherm.
 • Tekstblokken: woorden worden niet meer afgebroken, maar altijd op de volgende regel geplaatst.
 • Rechten: opslaan-knop altijd zichtbaar tijdens het wijzigen van rechtengroepen.
 • Registratie: registratiepagina verbeterd met titels Over uzelf en Over uw organisatie
 • Registratie: validatiemelding op de Captcha toegevoegd.

Bug fixes

 • Notificaties: de dubbele notificatie van een wijziging in een rechtengroep is gefixt.


4.6.40.5

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 10 februari 2018


Het thema van deze update is verbeterde toegang tot de support.


Nieuw

 • Support-knop bovenin de pagina. Deze opent de Chat-functionaliteit. Hier kunt u direct contact leggen met support. Het telefoonnummer is ook hier zichtbaar.
 • Notificaties met wijzigingen in lopende tenders. Indien een inkoper een wijziging aanbrengt in de Inhoud van een tender, krijgt deze de mogelijkheid een notificatie hierover te sturen naar de aanbieders.

Design

 • De achtergrond van het Beoordelingsresultaat was grijs. Deze is nu wit en daarmee gelijkgetrokken met de rest van de software.
 • Ster-icoon toegevoegd ter indicatie van de contactpersoon in een organisatie.

Bug fixes

 • Dubbele scrollbalk bij het uitnodigen van collega's verwijderd. Scrollbalk werkt nu gebruiksvriendelijker.

4.6.37.4

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 2 december 2017


Het thema van deze update is het overzicht van de Tender met aanbevolen taken en berichten.


Nieuw

 • Als organisatiebeheerder kunt u nu alle beschikbare licenties inzien, toewijzen en beheren.
 • Servicedesk: betere tools om met uw toestemming mee te kijken.
 • Collega's toevoegen (zowel inkopers als aanbieders): ook als u geen leadbuyer of contactpersoon bent.
 • Aanbevolen en afgeronde taken toegevoegd in de Overzichtspagina van de tender inclusief snelkoppelingen naar de desbetreffende pagina.
 • Berichten inbox toegevoegd in de overzichtspagina van de tender. 
 • Negometrix vergrendelt de offerte voor uw collega’s als u aan het werk bent. Op deze manier kan het uploaden nooit misgaan.
 • Waarschuwing bij onopgeslagen wijzigingen in de planning.

Design

 • Kleine visuele verbeteringen.
 • Verbeteringen voor mobiele weergave.
 • Verfijningen voor mobiele weergave in het Organisatie menu.

Bug fixes

 • Opmaken beoordeling- en gunningsresultaat wordt nu ook als taak afgevinkt bij enkel het gebruik van tekst.
4.6.36.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zondag 12 november 2017


Het thema van deze update is de Tenders pagina en het Dashboard.


Nieuw

 • Het tabblad Dashboard bevat het overzicht met de vijf meest recent bezochte tenders, inclusief direct inzage in de meest relevante informatie
 • Het tabblad Tenders bevat alle tenders waar de gebruiker toegang toe heeft. Hier is tevens de mogelijkheid voor het maken van een persoonlijke indeling aan de hand van mappen op verschillende niveaus
 • Aanbieders kunnen nu uitnodigingen afslaan en een reden opgeven die zichtbaar is voor de inkoper
 • Tenders pagina: mappen verwijderen
 • Tenders pagina: verplaatsen van tenders en mappen mogelijk gemaakt

 • Tenders pagina: achter tendernaam inkopende organisatie, deadlines van indiening en contactpersoon van de inkoper zichtbaar
 • Dashboard: aanklikbare knoppen duidelijker gemaakt
 • Dashboard voor aanbieders: inkopende organisatie per tender zichtbaar
 • Dashboard: Bekijk meer knop om direct naar alle tenders te gaan

Design

 • Profiel: de manier van wijzigen geharmoniseerd met de rest van het platform
 • Dashboard: knoppen die aanklikbaar zijn als dusdanig beter zichtbaar gemaakt
 • Dashboard: navigatie verbeterd
 • Hernoemen van mappen verbeterd via een pop-up in plaats van side panel
 • Verfijningen voor mobiele weergave
 • Design van offerte van leverancier verbeterdDubbele titelbalk verwijderd
 • Tender instellingen wijzig modus gelijkgetrokken met rest van het systeem
 • Uitnodigingscherm voor aanbieders: kleuren en knoppen verbeterd
 • Snel deadlines zien door te klikken op de indieningskolom. 
 • Bestanden uploaden consistent gemaakt

Bugfixes

 • Dashboard performance verbeterd


Overig

 • Vertalers kunnen nu ook berichten vertalen in meerdere talen4.6.34.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 30 september 2017


De update staat deze keer in het teken van aanbevolen taken en de ondersteuning vanuit de Servicedesk. Deze keer is er eveneens veel feedback verwerkt van de huidige gebruikers.


Nieuw

 • Aanbevolen taken voor inkopers en aanbieders zodat gedurende het gehele tender proces zichtbaar is welke taken er nog open staan en zijn afgerond.
 • Servicedesk: U kunt nu licentiepakketten ontvangen van uw Negometrix accountmanager
 • De Servicedesk kan nu zoeken over alle bedrijven inclusief collega profielen
 • Het uploaden van bestanden consistent gemaakt door het hele systeem
 • Bij het aanmaken van tender wordt niet meer de standaardnaam opgeslagen maar wordt de gebruiker begeleid in het invoeren van een tendernaam. Hetzelfde geldt voor rechtengroepen op organisatieniveau
 • Het licentietype is zichtbaar in de profielkaart van de gebruiker

 • Sorteren per kolom in collega's en tenders overzicht

Design

 • Redesign van het navigatiepad bovenin het scherm
 • Wijzig modus in organisatie instellingen consistent gemaakt

Bugfixes

 • Verbeterde helpteksten bij verkeerde invoer in tekst van bericht
 • Lange laadtijd verholpen bij het openen van gesprekken in Berichten
 • Foutmelding verholpen bij openen collega profielkaart in tender4.6.33.4

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 9 september 2017


De update staat deze keer in het teken van aanpassingen in de planning en evaluatie. Daarbovenop wordt er veel feedback verwerkt van de huidige gebruikers.


Nieuw

 • Wijziging in de ordening van de planning. Enkele datums staan nu altijd in de linker kolom.  
 • Uitnodigingen log file toegevoegd met daarin de originele ontvanger en de organisatie die de uitnodiging accepteert.
 • Mogelijkheid tot het direct aanpassen van de evaluatiestatus op de evaluatiepagina in plaats van in de offerte zelf.
 • Quick edit functionaliteit op de Evaluatiepagina voor het snel invullen van kwaliteit, prijs, ranking en status. 
 • Rich text editor voor het opmaken van de evaluatie- en gunningsresultaten 
 • Wijzigen contactpersoon van de organisatie als onderdeel van de organisatie instellingen
 • Registratienummer moet vanaf nu uniek zijn bij aanmaken een nieuwe organisatie
 • Edit knop binnen tender instellingen
 • Navigatiepijlen om door offertes te scrollen in evalueren

Design

 • Redesign in het uitnodigen van collega's, in lijn met uitnodigen van aanbieders (geen side panel meer)
 • Redesign in het accepteren van uitnodigingen van collega's (wederom in lijn met het accepteren van uitnodigingen door aanbieders)
 • Redesign in het toevoegen van een organisatielogo

Bugfixes

 • Browser tab benamingen verder verfijnd
 • Het datum en tijd keuzemenu gefixed in het geval er gewisseld werd van datum naar periode
 • Foutmelding aanbieders verholpen na het heropenen van de indien periode
 • Uitlijning verfijnd in het linkermenu van een tender
 • Ontbrekende iconen bij bepaalde type bestanden toegevoegd
 • Tender planning onderdelen leken aanklikbaar wanneer ze niet aanklikbaar waren, dat is opgelost
 • Verwijderen van tender onzichtbaar gemaakt voor gebruikers zonder licentie4.6.32.2

Onderstaande nieuwe features, verbeteringen en bug fixes zijn doorgevoerd op zaterdag 19 augustus 2017


Nieuw

 • Sexy nieuwe scrollbars ingevoerd
 • Redesign van het top-menu
 • Het collega overzicht is nu te sorteren op naam, e-mailadres en telefoonnummer.


Mobiel

 • Vanaf mobiele apparaten collega's uitnodigen
 • Verbeteringen doorgevoerd in interface evaluatie, gunning en planning
 • Het toevoegen van een datum in de planning mogelijk gemaakt


Bugfixes:

 • Bij het versturen van een uitnodiging scrollt de pagina automatisch naar beneden. Zo zijn de verstuurde uitnodigingen direct zichtbaar
 • Issues met uploaden en verwijderen van bestanden zijn verholpen
 • Issue verholpen waarbij het opslaan van een nieuwe datum in de planning mislukte, maar toch werd weergegeven in de planning totdat de pagina werd ververst
 • Issues verholpen omtrent het versturen van uitnodigingen naar een lijst met foutieve e-mailadressen
 • Tijdens het uploaden van bestanden is de indienen-knop niet meer beschikbaar. Pas na het uploaden van documenten, kan de offerte worden ingediend. 
 • De selecteer-knop voor het instellen van een datum of tijdstip blijft te allen tijde zichtbaar zonder te moeten scrollen in het keuzevenster
 • Issue met de weergave van een zojuist bijgewerkte planning opgelost
 • Refresh issues verholpen