• Mogelijkheid voor aanbieders om vragen te stellen in menu 'Vraag & Antwoord'
 • Aantal karakters zichtbaar in tekstvelden
 • Openbare aankondigingen nu ook in de tender zichtbaar bij Berichten
 • Algemene verbeteringen op basis van gebruikersfeedback


Aanbieders: vragen stellen vanuit menu Vraag & Antwoord


Vanaf deze update is het mogelijk om als aanbieder direct binnen Vraag & Antwoord een vraag te stellen. Tot op heden was dit alleen mogelijk vanuit het offerte menu in een vragenlijst.

Binnen alle tabbladen (Gepubliceerd, Concept en Ingediend) is de knop 'Stel vraag' zichtbaar.


Resterend aantal tekens zichtbaar in tekstveldenAlle tekstvelden met lay-out opties bevatten nu een teller waarmee je het aantal gebruikte tekens kunt bij houden. Je ziet deze rechtsonder.


Voor aanbieders is bij het invullen van een offerte met open vragen vaak belangrijk te weten hoeveel karakters je gebruikt. 


Indien er door de inkoper een limiet is ingesteld, zul je zien hoeveel ruimte je nog over hebt. Is er geen limiet? Dan zie je enkel het aantal tekens van je antwoord.


Openbare aankondigingen nu ook zichtbaar in de tender

Sinds de introductie van openbare aankondigingen zijn deze alleen zichtbaar op publicatiepagina op NegometrixToday. Met deze update verandert dat. Ze zullen nu ook zichtbaar zijn in de tender zelf. 

In het menu Berichten is er nu een knop om te schakelen tussen berichten en aankondigingen. Als je als inkoper een aankondiging doet, krijgen aanbieders daarvan direct een bericht. 4.86.0.2

 • Nieuw: Mijn taken - een handig overzicht van taken binnen Negometrix4. Nog niet alle taken zijn er nu in te vinden, maar in de toekomst zie je hier direct wat er van je verwacht wordt.
 • Datumprikker in Planning is verbeterd.


Nieuw: Mijn taken

Een nieuw item in het hoofdmenu sinds deze update is Mijn taken. Nu vind je er enkel nog taken in relatie tot het beoordelen van offertes, maar in de toekomst zie je hier al je taken terug.


Als nieuwe landingspagina is dit hét perfecte startpunt in Negometrix4 zodra je ingelogd bent.

Zie in één oogopslag de voortgang van al je taken


Filter daarnaast op status of type en bepaal zelf hoe het overzicht eruit ziet.

Nu alleen nog taken rondom beoordelen, in de toekomst vind je hier veel meer taken.Planning: verbeterde datumprikker


Het is daarbij duidelijker zichtbaar welke dagen weekenden betreffen en de datum selecteer je simpelweg door erop te klikken.

De selecteer-knop is daarom weggehaald.

Een tijd voer je in door deze zelf in te typen.

4.83.1.3

 • Voorwaardelijke vragen: maak vanaf nu vragen beschikbaar op basis van eerder gegeven antwoorden. Voorwaardelijke vragen zijn alleen beschikbaar bij het vraagtype Ja/Nee.


Soms zijn vragen in je vragenlijst niet voor iedere aanbieder van toepassing.
Of wil je een vraag alleen maar zichtbaar maken op basis van een specifiek antwoord eerder in de vragenlijst.

Vanaf nu beschikbaar in Negometrix4: voorwaardelijke vragen

Richt efficiëntere vragenlijsten in door vervolgvragen te koppelen aan een Ja/Nee vraag. Zo zorg je er bijvoorbeeld voor dat wanneer het antwoord ja is, de aanbieder pas een document moet aanleveren. Of stel je ter verduidelijking een aanvullende vraag.


Omvangrijke vragenlijsten worden daarnaast eenvoudiger dankzij een vloeiende workflow voor zowel inkopers, aanbieders als beoordelaars. Lees hieronder hoe het werkt, of check onze supportpagina.


Voorwaardelijke vragen

Maak vanaf nu vragen beschikbaar op basis van eerder gegeven antwoorden. Voorwaardelijke vragen zijn alleen beschikbaar bij het vraagtype Ja/Nee.


Kies bij een reeds aangemaakte Ja/Nee vraag voor Voorwaardelijke vraag aanmaken

Stel vervolgens in bij welk antwoord er een extra vraag moet worden gesteld aan de aanbieder.

Maak vervolgens een keuze welke aanvullende vraag je wilt stellen.


Vraag zo bijvoorbeeld pas een document op als dit van toepassing is.


Of stel direct een aanvullende vraag als een aanbieder ergens niet aan kan voldoen.Aanbieder kan voorwaardelijke vragen altijd zien

Een aanbieder kan in een tender de voorwaardelijke vraag altijd inzien. Onder de vraag is er voor de aanbieder een knop om additionele vragen te tonen.


Pas na het voldoen aan de voorwaarde, zal de aanbieder de additionele vraag daadwerkelijk kunnen invullen.


4.82.4.2

 • Hoofdmenu vernieuwd: organisatie instellingen, module instellingen, overzicht met tenders.
 • Nieuw voor aanbieders: notificaties nu afhankelijk van gekozen opdrachtgever


Hoofdmenu vernieuwd

Het hoofdmenu aan de linkerkant, zichtbaar direct bij inloggen, is op verschillende manieren vernieuwd.


Overzicht met tenders
Je start in 'Tenders'. Dit overzicht bevat al je tenders, mogelijk ingedeeld in mappen.

Maak hier een nieuwe tender aan, deel je tenders in met behulp van mappen of zoek een tender op.

In de toekomst komen in het hoofdmenu ook andere modules beschikbaar zoals Contractmanagement, Intake Management, Leveranciersmanagement en Prestatiemetingen.Organisatie instellingen
Alle andere menu-items zijn verplaatst naar organisatie instellingen onderaan in het menu.

Daar vind je nu onder andere het organisatieprofiel, collega's, gebruikersrechten en integraties

Nieuw binnen Organisatie instellingen: module instellingen

Binnen organisatie instellingen is er ook een nieuw item beschikbaar: module instellingen. Hier kun je als organisatiebeheerder voor tender management de sjablonen en Business Process Management processen beheren.


Net als in het hoofdmenu komen hier in de toekomst ook andere modules beschikbaar.Nieuw voor aanbieders: notificaties alleen relevant op basis van gekozen opdrachtgever

De notificatie-dropdown in Negometrix4 bevat nu enkel notificaties die relevant zijn op basis van de gekozen opdrachtgever. Dit is met name nuttig voor aanbieders die wisselen tussen verschillende opdrachtgevers als ze meedoen aan diverse tenders.


4.81.0.2

 • Nieuwe manier van inloggen voor aanbieders
 • Beoordelingscriterium in vragenlijsten
 • Vragen verplaatsen tussen vragengroepen en vragenlijsten
 • Zichtbaarheid van KO's en motiviaties in Dynamisch Aankoopsystemen
 • Organisatielogo in gunningsbrieven


Nieuwe manier van inloggen voor aanbieders

Aanbieders selecteren de opdrachtgever waarvoor ze willen inloggen.
De opdrachtgever is de inkopende organisatie of aanbestedende dienst van de tender.

Ben je als gebruiker een collega binnen meerdere organisaties, kies je eerst je organisatie.


Nieuw: beoordelingscriterium in vragenlijsten

Er is een nieuw vraagtype in de vragenlijsten beschikbaar: het beoordelingscriterium. Met dit type vraag kan de inkoper een criterium opnemen dat niet via de vragenlijsten beantwoord gaat worden.


Denk hierbij aan een demonstratie of presentatie.


Door dit criterium op te nemen in de vragenlijst, kan het beoordelingsteam de scores van die demonstratie of presentatie beoordelen in Negometrix4.

Zo komen alle beoordelingen samen en ontstaat er een totaalscore van elke ontvangen offerte.


Nieuw: vragen verplaatsen tussen vragengroepen en vragenlijsten

Vragen verplaatsen binnen een vragengroep was al mogelijk (herschikken). Nu is het ook mogelijk een of meerdere vragen tegelijk te verplaatsen tussen vragengroepen en vragenlijsten.


Knock-outs en motivatie in Dynamisch Aankoopsysteem zichtbaar voor aanbieders

In een Dynamisch Aankoopsysteem is het nu voor aanbieders zichtbaar welke criteria een Knock-out (KO) opleverde en waarom (de motivatie).


Zo kan een aanbieder beter zien waarom zijn indiening is afgewezen.


Bij de ingediende aanmelding is na afwijzing te zien welk onderdeel een KO opleverde. Door bij het criterium door te klikken is tevens de motivatie te lezen.


Organisatielogo in de gunningsbrieven

In een gunningsbrief wordt nu het logo van de inkopende organisatie meegestuurd. Zowel in de software als in de PDF export wordt het logo in de gunningsbrief getoond.


4.79.4.2

 • Vraag & Antwoord heeft nu voor zowel aanbieders als inkopers een importfunctie
 • Gunnen op waarde is beschikbaar als gunningsmethodiek - inclusief bonus en malus!


Aanbieders Importeren vragen in Vraag & Antwoord

Binnen Vraag & Antwoord is er nu een importfunctie beschikbaar. Vul een Excel-bestand met je vragen en importeer ze in Negometrix. 
Download het importbestand.
Vul het importbestand in met je vragen en importeer je vragen in Vraag & Antwoord.
Importeer je vragen en kies de juiste referentie: waar gaat je vraag over?

Zo kan de inkopende organisatie direct je vraag in de juiste context plaatsen.

Je vragen worden geïmporteerd in Concept. Controleer ze nog eens goed en dien ze vervolgens in.


Inkopers importeren antwoorden in Vraag & Antwoord

Eerder introduceerden we al de functie om alle gestelde vragen in Vraag & Antwoord te exporteren. Met datzelfde format is het nu mogelijk om de gestelde vragen te beantwoorden en vervolgens weer te importeren.


De importfunctie is beschikbaar binnen Nieuw en Concept in Vraag & Antwoord vanuit het menu. In het Excel-bestand is vervolgens zowel de kolom met de Vraag als het Antwoord te bewerken.

Download eerst het importbestand.
Na het invullen van het Importbestand kun je je antwoorden importeren via hetzelfde menu.

De antwoorden staan klaar in Concept en kunnen worden gepubliceerd.Gunnen op Waarde - inclusief aftrek

De Gunnen op Waarde methodiek is vanaf nu beschikbaar in Negometrix4. Niet alleen positieve waardes zijn mogelijk (bonus). Ook een malus is beschikbaar.

Bij Gunnen op Waarde wordt een bedrag toegekend aan de score voor de beantwoording van de inschrijver. Het uiteindelijke bedrag wordt verrekend met de inschrijfprijs: de fictieve inschrijfprijs. De offerte met de laagste fictieve inschrijfprijs (in €) is de winnaar.


Tijdens de voorbereiding van de tender wordt het gewicht van elke specifieke wens bepaald in de vorm van een geldbedrag.

Wil je negatieve bedragen (malus) gebruiken? Zorg dan dat je een beoordelingsschaal aanmaakt met een negatieve waarde erin. Je organisatiebeheerder kan je hierbij helpen.


Overige wijzigingen

In het persoonlijk profiel zijn er enkele nieuwe velden beschikbaar: telefoonnummer, tijdzone en aanhef.


4.77.2.4.

Het thema van deze update is het opstellen van gunningsbrieven, publieke gunningsverklaring, verbeteringen in Vraag & Antwoord en tijdzone aanpassingen.


In het kort:

 • Gunningsbrieven opstellen: met het opstellen van een gunningsbrief kan de inkoper op individueel niveau informatie over de gunning delen met de aanbieder. De organisatiebeheerder kan sjablonen maken voor de gehele organisatie.
 • Publieke gunningsverklaring: deze verklaring wordt met iedereen gedeeld via NegometrixToday. Iedereen krijgt zo dezelfde informatie te zien. Met sjablonen klaargemaakt door de organisatiebeheer stel je de verklaring eenvoudig en binnen een paar clicks op.
 • Verbeteringen Vraag & Antwoord: er zijn nieuwe export mogelijkheden, het aantal vragen per tabblad is nu direct zichtbaar, inkopers kunnen referenties wijzigen en vragen kunnen nu ook over tekst items gesteld worden.
 • Tijdzone aanpassingen: op NegometrixToday en het Openbaar organisatieprofiel is een datum altijd in de tijdzone van de inkopende organisatie. Logt de gebruiker vervolgens in, dan is de tijdzone van de gebruiker van toepassing (ingesteld in zijn profiel). Voor gebruikers in de VS is daarnaast de 12-uurs notatie standaard.


Gunningsbrieven opstellen

Nadat de inkoper het resultaat van de tender heeft opgemaakt, kan er op individueel niveau informatie gedeeld worden met de aanbieders. Het is vergelijkbaar met het gunningsresultaat van Negometrix3. De inkoper bepaalt wat er in de brief per aanbieder vermeld staat over het resultaat.Met sjablonen stel je gunningsbrieven op en zorg je dat je snel en eenvoudig bij elke tender de resultaten kunt delen met de aanbieders. Zo maak je verschillende sjablonen voor de gegunde, de afgewezen en de gediskwalificeerde aanbieders.

Publieke gunningsverklaring

Naast het interne gunningsadvies van de update van begin april, kun je nu ook een publieke gunningsverklaring opstellen. Publiceer het document op NegometrixToday zodat het voor iedereen zichtbaar is.

Zo is er nu binnen het tabblad Gunning het Gunningsadvies, de Brieven en de Aankondiging met de Publieke gunningsverklaring.

Verbeteringen Vraag & Antwoord

In Vraag & Antwoord zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is nu per tabblad een teller zichtbaar zodat de gebruiker ziet hoeveel items er te vinden zijn.Zowel inkopers als aanbieder kunnen nu vragen exporteren om ze in Excel te verwerken. 
De referentie van de vraag kan nu worden aangepast door inkopers. Is de vraag gekoppeld aan de verkeerde referentie, dan is dat nu eenvoudig aan te passen.

Aanbieders landen voortaan standaard op het tabblad Concept. Zo ziet de gebruiker direct of er nog vragen verstuurd moeten worden.
Aanbieders kunnen nu ook vragen stellen over tekst items in de vragenlijst.

Tijdzone wijzigingen

Op openbare pagina's als NegometrixToday en het Openbaar organisatieprofiel zullen datums en tijdstippen altijd in de tijdzone van de inkopende organisatie worden getoond. De gebruikte tijdzone zal altijd vermeld worden.

Logt de gebruiker vervolgens de software in, dan zijn alle datums en tijdstippen in tenders in de tijdzone van de gebruiker (zoals deze staat ingesteld in zijn profiel).

Voor gebruikers in de Verenigde Staten worden tijdstippen in de 12-uurs notatie (met AM/PM) getoond in plaats van de 24-uurs notatie.4.77.0.2.

Het thema van deze update is het eenvoudig opstellen van documenten en gunningsadviezen. Door slim gebruik van de beschikbare data in de tender, kan er met diverse placeholders snel een document worden opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het proces verbaal van opening of beoordelingsresultaat.


In het kort:

 • Creëer sjablonen: op organisatieniveau kunnen standaard documenten worden opgesteld als sjabloon.
 • Voltooi het document in een tender: kies een sjabloon en de data van de tender wordt automatisch ingeladen. Voer eventuele bewerkingen door en voltooi het document.
 • Sla op als PDF en deel het document: in een tender kan het document vervolgens worden opgeslagen als PDF. Deel het op NegometrixToday of verstuur het via een bericht als bijlage.

Daarnaast is de workflow voor aanbieders verbeterd als ze zich via NegometrixToday willen aanmelden voor een tender.


Creëer sjablonen voor standaarddocumenten

De organisatiebeheerder kan sjablonen opstellen en placeholders kiezen.

Ga naar Sjablonen en kies voor Beoordeling en Gunning. Maak daar het gewenste type sjabloon aan.


Bekijk hier een aantal voorbeeld sjablonen.


Voltooi het document in je tender

Kies in de tender het gewenste sjabloon. De placeholders in het document worden automatisch gevuld met de data uit de tender.

Uiteraard kun je het document nog bewerken en aanvullen.


Is het document een gunningsadvies, dan kun je data van de gegunde partij automatisch inladen.


Deel het document

Afhankelijk van het gekozen documenttype, kun je het document extern of intern delen. Binnen Beoordeling maak je bijvoorbeeld een proces verbaal van opening of beoordelingsresultaat. Deze kun je delen als PDF, op Negometrix Today of via een bericht als bijlage.


In Gunning maak je een gunningsadvies en kun je het document enkel delen met collega's die toegang hebben tot de tender.
Overige wijzigingen

De workflow voor aanbieders is verbeterd bij het aanmelden voor een gepubliceerde tender op NegometrixToday.


 • Ben je reeds deelnemer? Dan wordt je direct naar de tender doorgestuurd.
 • Is een collega al deelnemer en jijzelf nog niet? Dan kun je een verzoek sturen naar deze collega. Die kan je vervolgens eenvoudig toevoegen aan de tender.

4.75.1.3.


Het thema is deze keer notificaties over interessante nieuwe publicaties. Aanbieders kunnen nu CPV-codes koppelen aan hun organisatieprofiel waarmee ze op de hoogte blijven van nieuwe publicaties op Negometrix Today. 


In het kort:

 • Mis nooit meer interessante publicatie: stel CPV-codes in overeenkomstig met je dienstverlening en ontvang notificaties over nieuwe publicaties op Negometrix4. 
 • Offertes eenvoudiger invullen: de workflow voor het invullen van een vragenlijst is verbeterd. Indien er meerdere vragenlijsten zijn navigeer je eenvoudig van de een naar de andere.
 • Berichten en uitnodigingen verbeterd: er zijn nu templates beschikbaar voor het uitnodigen van aanbieders in een tender. Het versturen van berichten is daarnaast ook verbeterd.


CPV-codes: mis nooit meer interessante publicaties

Een gepubliceerde tender verschijnt altijd op Negometrix Today.

Door het instellen van CPV-codes in je organisatieprofiel, blijf je op de hoogte van nieuwe tenders op Negometrix4.


Stel daarnaast in welke collega's notificaties ontvangen.


Kies je CPV-codes
In je organisatieprofiel selecteer je gewenste codes.
Notificaties
Stel daarnaast in wie de notificaties ontvangt. Je ontvangt notificaties direct per mail en in de software.


Offerte invullen verbeterd

Indien een offerte meerdere vragenlijst bevat, is het nu makkelijker om van de ene naar de andere vragenlijst te navigeren.


Aan het eind van de vragenlijst kun je nu eenvoudig doorklikken naar de volgende. 


Verbeterde workflow

Ben je aan het eind van de eerste vragenlijst? Ga dan direct door met de volgende. Helemaal klaar? Ga dan terug naar het overzicht en dien je offerte in.


Helemaal klaar? Ga dan terug naar het overzicht en dien je offerte in.
Berichten en uitnodigingen verbeterd

Zowel berichten als uitnodigingen zijn verbeterd met deze update.


Zowel voor aanbieders als inkopers zijn er verbeteringen.


Verbeteringen voor aanbieders

Aanbieders hebben nu een algemene inbox per tender. Zo zien alle collega's de relevante berichten.


Verbeteringen voor inkopers

Inkopers kunnen nu templates instellen voor uitnodigingen. Gebruik placeholders om berichten zodat gegevens uit de tender automatisch worden overgenomen. Denk aan de naam van de inkopende organisatie, naam van de tender of deadlines van verschillende rondes.Controleer het bericht, sla het op of verstuur het direct.


Overige wijzigingen

De naam van de formule 'Low Bid Scoring' wordt aangepast naar 'Relateer prijsscore aan laagste prijs'.
4.74.3.2.

Met deze update voeren we enkele verbeteringen door in Vraag & Antwoord en het uitnodigen van collega's.


De update vindt plaats op 27 februari na 18.00 uur.


In het kort:

 • Vraag & Antwoord: stel een deadline in en exporteer vragen en antwoorden.
 • Tenderoverzicht: nieuwe taken beschikbaar voor het beantwoorden en publiceren van gestelde vragen.
 • Team: nodig collega's nu eenvoudiger direct uit in een tender of gebruikersgroep als zij nog geen account hebben op Negometrix.


Vraag & Antwoord: deadline, notificaties, exports en taken

Vraag & Antwoord is een essentiële feature waarmee aanbieders inhoudelijke vragen stellen aan inkopers. Stel nu een deadline in, zodat aanbieders duidelijk zien tot wanneer ze vragen kunnen stellen. Mocht een vraag te laat worden gesteld, wordt deze als 'te laat' gemarkeerd.


Planning

Er is een nieuw type datum in de planning beschikbaar, klaargezet door Negometrix. Hier vul je de deadline in voor het stellen van vragen.


Notificaties

Een deadline zorgt ervoor dat aanbieders een herinnering krijgen. Een aanbieder ontvangt 24 uur voor de deadline een notificatie. De notificatie ontvangt de aanbieder per e-mail maar ook in de software.


Exports

De inhoud beschikbaar in Vraag & Antwoord kan nu worden geëxporteerd (als PDF-bestand). Zowel inkopers als aanbieders kunnen op elke tabblad in Vraag & Antwoord exports downloaden. Deze is inclusief eventueel gedeelde documenten.

Nieuwe taken voor aanbieders en inkopers

Zodra aanbieders vragen hebben gesteld, is er een nieuwe taak voor inkopers om deze vragen te beantwoorden en te versturen. Aanbieders zien daarnaast een nieuwe taak om vragen tijdig te stellen en te versturen.


Nieuwe collega's eenvoudiger uitnodigen voor Negometrix4

Het uitnodigen van collega's en teamleden voor Negometrix4 is eenvoudiger gemaakt. Voorheen moest je wachten totdat iemand zijn profiel had geactiveerd. Nu kun je, direct met het uitnodigen van je collega, zijn profiel koppelen aan een tender of gebruikersgroep in de organisatie.


Update 28 februari: in de release notes email van 27 februari stond dat vanuit Vraag & Antwoord een Excel-bestand geëxporteerd kan worden. Dit had een PDF-bestand moeten zijn.


4.73.3.3.

Het thema van deze release is de introductie van Vraag & Antwoord, procedure voor een Dynamisch Aankoopsysteem en de integratie met KVK.


Drie belangrijke features die het inkopen via Negometrix4 nog gevarieerder en completer maken. De integratie met KVK maakt het registreren en up-to-date houden van de organisatiegegevens vele malen eenvoudiger.


Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord is een essentiële feature waarmee aanbieders inhoudelijke vragen stellen aan inkopers. 


In het kort:


Aanbieders kunnen vragen stellen gekoppeld aan de vragenlijsten of productlijst via het ?-icoon.
Een vraag staat klaar als concept en kan daarna worden ingediend.
Inkopers zien ingediende vragen binnenkomen in Vraag & Antwoord.
Inkopers kunnen vragen in concept beantwoorden en publiceren.
Aanbieders ontvangen direct notificaties over gepubliceerde antwoorden. Zowel in de software als per email.
Inkopers ontvangen direct notificaties over gestelde vragen. Zowel in de software als per email.


Procedure voor Dynamisch Aankoopsystemen (DAS)

Naast reguliere tenders, is een Dynamisch aankoopsysteem nu ook mogelijk.

In het kort:

 • Een DAS staat voortdurend open. Nieuwe aanmeldingen komen binnen en kunnen direct worden beoordeeld.
 • Vanuit het DAS kunnen mini-competities worden gestart. Mini-competities zijn offerteaanvragen op basis van categorieën en goedgekeurde aanbieders.


Er zijn binnen het DAS meerdere categorieën mogelijk.
Zo kunnen aanbieders zich voor één of meerdere categorieën aanmelden.
Een aanmelding kent verschillende statussen vanaf ontvangst tot afronding: nieuw, in beoordeling, beoordeeld, afgewezen of toegelaten.


KVK integratie

De integratie met KVK biedt nieuwe mogelijkheden bij registratie, maar ook voor bestaande organisaties op Negometrix4. Op basis van het KVK-nummer worden organisatiegegevens automatisch ingevuld. 


Indien de gegevens niet correct zijn, zullen deze eerst bij KVK moeten worden bijgewerkt. Gebruikers in Negometrix4 kunnen daarna de nieuwste gegevens ophalen. Deze gegevens zijn dus niet bewerkbaar in Negometrix4.
Is een KVK-nummer reeds gebruikt voor een registratie? Zorg dan dat u wordt uitgenodigd door de beheerder van de organisatie op Negometrix4.


Voor aanbieders: import en export mogelijkheden in de productlijst.

Aanbieders kunnen nu productlijsten exporteren. Het exportbestand kan worden bewerkt en ingevuld in bijvoorbeeld Microsoft Excel. Het ingevulde bestand kan vervolgens weer geïmporteerd in Negometrix4.


4.7.71.01

Het thema van deze release is gericht op bug fixes, beveiliging en enkele kleinere verbeteringen.


 • Beoordelen: wanneer beoordelaars starten met beoordelen, landen ze nu automatisch op de introductiepagina. Zo lezen ze direct wat er van hen verwacht wordt.
 • Beveiliging: er zijn enkele algemene beveiligingsverbeteringen doorgevoerd.
 • Samenwerken: wanneer twee of meer gebruikers werken aan dezelfde pagina, komt er een melding zodra er een nieuwe versie opgeslagen is. Gebruikers kunnen de pagina herladen en verder werken aan de nieuwste versie.
 • Tenders openen en aanmaken: het aanmaken en openen van een tender gaat nu een stuk sneller.

4.7.69.3


Een belangrijke stap in de ontwikkeling van Negometrix4. Dit weekend (2-3 november) lanceren we een van de meest uitgebreide updates tot nu toe!


Het thema van deze update is 'multi-criteria besluitvorming'.
Naast het verder inrichten van vragenlijsten en prijslijsten zijn er nu een aantal krachtige nieuwe functionaliteiten beschikbaar.

Denk hierbij aan het structureel beoordelen van offertes, uitgebreide analyses van ontvangen offertes, grafische weergave van de scores en meer!


Beoordelen inclusief beoordelingsmodel en beoordelingsschalen

Beoordeel eenvoudig met je collega's de ontvangen offertes. Kies een gunningsmethode, richt beoordelingsschalen in per criterium en wijs beoordelaars toe.Ontvangen offertes in een oogopslag bekijken

Zie direct welke offertes KO's bevatten en observeer hun initiële score voordat er wordt beoordeeld. Beoordelaars kunnen direct van start

Direct bij het inloggen zullen beoordelaars een notificatie zien met een koppeling naar openstaande beoordelingen. In een nieuw, gebruiksvriendelijke omgeving vullen de beoordelaars hun scores in.Volg de voortgang van de beoordelaars

Bekijk de voortgang per offerte of per beoordelaar.Visueel inzicht in de beste offertes

Zie in een mooi overzicht wie de beste offerte heeft ingediend en op welke vlakken deze het beste scoort. Vergelijk alle offertes met elkaar of kies de meest belangrijke. Een interactieve grafiek geeft je de inzichten die je zoekt. Liever een tabel? Dat kan natuurlijk ook.Met Negometrix4 klaar voor uitgebreide offerte analyses

Benieuwd naar de uitwerking van de gekozen formule? Binnen Beoordeling is er een gedetailleerde analyse te vinden van de gekozen formule en de uitkomsten per offerte.Er is meer!

Naast deze grote features zijn er ook enkele kleinere functionaliteiten bijgekomen.
We sommen ze hieronder op:

 • Drie formules: de Utility index, Low bid scoring en het puntensysteem.
 • Uitnodigingen klaarzetten in plaats van direct versturen.
 • Historie per verzonden uitnodiging.
 • Aanbieders kunnen in de vragenlijst zien hoe een onderdeel wordt beoordeeld, mits dit gedeeld wordt door de inkoper.

4.7.66.3

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd in het weekend van 24 en 25 augustus 2019.


De update staat volledig in het teken van productlijsten. Daarnaast is er een nieuwe chat feature geïntroduceerd met ingebouwde FAQ's voor snelle antwoorden op de meest gestelde vragen.


Productlijsten

Voor publieke en private inkopers


Inkopers kunnen zo op een Excel-achtige wijze volledige productlijsten bouwen.

Een volledig nieuwe feature die het opvragen van een prijs in een tender vele malen krachtiger maakt. 

Uiteraard blijft het mogelijk ook een simpele prijs met eventuele bijlage uit te vragen.

 

 • Inkopers maken productlijsten aan binnen het prijscomponent.
 • Een productlijst heeft de volgende standaardkolommen:
  • Beschrijving
  • Hoeveelheid
  • Prijs
  • Totaalprijs
 • Kolommen kunnen van het volgende type zijn: Tekst, Getal, Valuta, Formule
 • Inkopers voegen rijen toe waarin aanbieders hun producten kunnen beprijzen.
 • Per kolom kan er een berekening worden uitgevoerd: als optelsom of gemiddelde.
  • Deze kolommen kunnen als eindresultaat van de productlijst worden aangemerkt.
 • Productlijsten hebben zowel import als export-functionaliteiten.

 

Voor aanbieders


Voor aanbieders wordt er een voortgang bijgehouden en de uiteindelijke totaalprijs wordt getoond. Ingevulde productlijsten kunnen door aanbieders worden geëxporteerd (.xlsx-bestand).


Nieuwe chat feature

Voor iedereen


De chat is vernieuwd. Naast het stellen van vragen aan de servicedesk, is er ook een knop voor antwoorden op de meest gestelde vragen.


4.7.62.1

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zondag 16 juni 2019

 

De thema's van deze update zijn het Openbaar Organisatieprofiel en Aankondigingen


Openbaar Organisatieprofiel

Voor publieke en private inkopers


Beheerders delen eenvoudig een overzicht van alle publiek beschikbare tenders van de organisatie met de markt.  Beheerders doen dit door het stappenplan hieronder te volgen:

 1. Het Openbaar Organisatieprofiel is standaard uitgeschakeld.
 2. Beheerders gaan het Organisatieprofiel en activeren het Openbare Organisatieprofiel voor je organisatie. 
 3. Via de link kan direct het publieke profiel bekeken worden.
 4. In het organisatieprofiel, bij de kaart "Documenten", kunnen documenten worden toegevoegd en zichtbaar gemaakt op de openbare pagina.
 5. Alle publiek beschikbare aanvragen, tenders, aanbestedingen waar leveranciers zich vrij kunnen inschrijven worden hier verzameld. 
 6. In elke publicatie die op de Negometrix Today (www.negometrix.com/today) bevindt zich een doorlink naar het Publieke Organisatieprofiel.

Voor aanbieders:

Wanneer een inkoper het publieke organisatieprofiel heeft geactiveerd , kunnen aanbieders in een publicatie van een tender klikken op de organisatienaam van de inkoper om naar het Openbare organisatieprofiel te gaan. Daar zijn alle gepubliceerde tenders terug te vinden, evenals additionele informatie over de inkoper.


Aankondigingen

Voor publieke inkopers


In openbare- en niet openbare aanbestedingen kunnen inkopers gebruik maken van aankondigingen door de volgende stappen te volgen:

 1. Klik in de tab Publicatie op de knop "Openbare meldingen"
 2. Daar aangekomen kun je een nieuwe aankondiging plaatsen. Documenten toevoegen is daarbij mogelijk.
  Let op! Eenmaal een aankondiging geplaatst, is deze niet meer te verwijderen!
 3. Op de Negometrix Today (www.negometrix.com/today) of op het Openbare Organisatieprofiel zijn de aankondigingen terug te vinden in de tender publicatie. 


 

Verder in deze release:
Diverse bugs opgelost.
4.7.60.4

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen worden doorgevoerd op zondag 12 mei 2019.


Het thema van deze update is de intergratie met TenderNed. 


Voor publieke inkopers

Dankzij de nieuwe integratie met TenderNed, kunnen inkopers van aanbestedende diensten nu zowel nationale als Europese aanbestedingen publiceren. Rechtstreeks vanuit Negometrix4 op TenderNed en TED.

Een Europese aanbesteding wordt eerst naar TenderNed gestuurd. TenderNed stuurt vervolgens de publicatie door naar TED. Zodra TenderNed de publicatie accepteert, wordt de tender direct gepubliceerd op Negometrix Today. 


De status van het verzonden publicatieformulier wordt bijgehouden in het systeem. 

Wanneer de tender op TenderNed wordt gepubliceerd, wordt de startdatum voor het indienen van offertes automatisch ingesteld.


Voor alle inkopers

Bugfixes

 • Profielkaarten van aanbieders werden soms niet getoond op het Aanbieders tabblad. Dat probleem is verholpen.

4.7.59.5

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd op maandag 1 april 2019.


Thema van deze update is het zelf beheren van processen op organisatieniveau met een nieuwe licentie en het samenwerken in een tender met partner organisaties.


Voor publieke inkopers

 • Rectificatie: Rectificeren van een aanbesteding via het F14-formulier levert nu een duidelijk overzicht van de wijzigingen op.
 • Publicatieformulieren: Indien in publicatie afwijkingen ten opzichte van de tender worden gevonden, krijgt de inkoper hierover een waarschuwing met de mogelijkheid voor een motivatie. Dit werkt voor afwijkingen in de planning en in het KvK-nummer van de gegunde partij.


Voor alle inkopers


Process management: Sinds mei vorig jaar kan er in Negometrix4 aan de hand van processen een hele workflow voor tenders worden ingericht. Deze processen kunnen vanaf nu worden toegewezen aan specifieke type organisaties. 

Zo ziet bijvoorbeeld een private inkoper geen aanbestedingstermen meer. De software kan zo veel meer naar wens van de gebruiker en type inkoper worden ingericht.

Verder geeft deze update meer beheermogelijkheden aan organisaties zelf dankzij de nieuwe Procesmanager licentie:

 • Processen verbergen die niet gebruikt worden.
 • Processen kopiëren en eigen maken.
 • Nieuwe processen toevoegen.


Partner organisaties: In het team van de inkoper kunnen nu ook andere organisaties deelnemen als partner organisatie. Zo kunnen meerdere inkopende organisaties samenwerken, of kan een adviesbureau meekijken.

Het levert de volgende voordelen op:

 • Organisatiebeheerders van de partner organisaties kunnen onbeperkt collega's toevoegen.
 • Toegevoegde collega's worden standaard als bekijker toegevoegd.
 • Er kunnen meerdere lead buyers van verschillende organisaties aan het roer staan van een tender.


Voor aanbieders


Partner organisaties: In het team van de aanbieder kunnen ook andere organisaties deelnemen als partner organisatie. Zo kunnen meerdere aanbieders tegelijk werken aan dezelfde offerte, of kan een adviesbureau meekijken.

Het levert de volgende voordelen op:

 • Nieuwe organisaties worden toegevoegd met dezelfde rechten.
 • Elk teamlid kan aan de offerte werken en deze indienen.

4.6.58.3

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zondag 10 maart 2019.


Het thema van deze update is het toestaan van meerdere offertes voor leveranciers en het publiceren op TED. 


Wilt u gebruikmaken van het publiceren op TED? Neem dan contact op met uw accountmanager.


Alle gebruikers

 • Taal: gebruikers wisselen eenvoudig van taal, rechtsboven bij hun eigen profiel.
 • Tenders overzicht: volledige nieuwe filterfunctionaliteit beschikbaar met filteren op trefwoord, aanmaakdatum, publicatiedatum en status.
 • Tenders overzicht: er zijn diverse snelheidsverbeteringen doorgevoerd.
 • Weergave tekstvelden: tekst wordt niet meer willekeurig afgebroken in de weergave, maar per woord.
 • ZIP-export beschikbaar van de gehele tender.


Nieuw voor inkopers

 • Meerdere offertes per leverancier: het is voor inkopers mogelijk meerdere offertes per leverancier te ontvangen. Deze optie is tevens beschikbaar binnen Business Process Management.    
 • Publiceren op TED: vanaf vandaag is het mogelijk om vanuit Negometrix4 direct te publiceren op TED. Alle mogelijke publicatieformulieren worden ondersteund. Een PDF-export is eveneens beschikbaar.
 • Organisatie: er is nieuwe mogelijkheid beschikbaar voor het toevoegen van CPV en NUTS-codes.


Nieuw voor aanbieders

 • Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd zoals:
  • Een duidelijkere status van de offerte (ingediend of niet ingediend), in het linkermenu en in het offertescherm.
  • De deadline van indienen staat nu altijd rechtsboven in beeld.
  • De indiendatum van een offerte is duidelijker in beeld gebracht.4.6.54.2

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd op woensdag 19 december 2018. 


Het thema van deze update is de branding van Negometrix4 en de introductie van percelen.


Introductie naam en logo Negometrix4

Het platform dat u gebruikt en kent als Negometrix4, heeft vanaf vandaag ook een eigen logo.

U ziet deze terug in de software en in de notificaties die u ontvangt. Het verbetert de herkenbaarheid voor u als gebruiker binnen het huidige en toekomstig aanbod van de verschillende producten die Negometrix aanbiedt.

Negometrix4 is sinds de oprichting in 2000 de vierde versie van Negometrix software. 


Eerder werd op dezelfde manier een logo geïntroduceerd voor Negometrix3.


Nieuw voor inkopers

 • Digitaal UEA: het systeem vult automatisch de tendernaam in, in plaats van het tendernummer.
 • Inhoud: problemen opgelost met het importeren van een vragenlijst voor een tweede ronde.
 • Percelen: vanaf nu is er een nieuw proces beschikbaar voor tenders met percelen. Het is enkel mogelijk in combinatie met één ronde.  
 • Percelen: bij het aanmaken van percelen is het mogelijk deze ook volledig te dupliceren (inhoud en instellingen).
 • Planning: bij het instellen van een datum en tijd wordt niet meer de tijdzone getoond. Dit is namelijk altijd de tijdzone in het profiel.
 • Publiceren: contactpersoon in de tender is nu ook contactpersoon in de publicatie.
 • Tenders overzicht: nieuwe kolom met status van de tender. Labels zijn verwijderd voor het differentiëren mappen en tenders.


Nieuw voor aanbieders

 • Indienen: het is niet meer mogelijk een lege offerte in te dienen. 
 • NegometrixToday: publicatie van een week geleden wordt nu met exacte publicatiedatum getoond, in plaats van 'een week geleden'.
 • NegometrixToday: status van de tender nu zichtbaar in de publicatie.
 • Tendersoverzicht: nieuwe kolom met de status van de tender, deadline huidige ronde en openingsdatum van de kluis indien de inkoper deze deelt. 

4.6.53.6

Onderstaande nieuwe features en verbeteringen zijn doorgevoerd gedurende het weekend van 17 en 18 november 2018. 


Het thema van deze update is de introductie van nieuwe notificaties en nieuwe exports.


Negometrix4 gaat de gebruiker vanaf nu beter informeren over belangrijke gebeurtenissen. Indien gewenst, kunnen de notificaties per tender worden uitgezet op de Collega's pagina van een tender. 

Nieuwe exports bieden de mogelijkheid gegevens uit de software lokaal op te slaan en te delen.


Nieuw voor inkopers

 • Tenderstatus: geef de tender een status (gepauzeerd, gearchiveerd, geannuleerd) en wijzig die status indien nodig. Gedurende deze drie statussen is bewerken van de tender niet mogelijk. 
 • Notificaties: 
  • Opening van de kluis
  • Aanvang indienen offertes
  • Sluiting indienen offertes
  • Afronding van de beoordeling van de vragenlijsten en prijzen
  • Het ontvangen offertes (in het geval van een open procedure)
  • Afronding gunning
  • Aanvang nieuwe ronde
  • Afslaan van een uitnodiging door aanbieder
 • Klok: linksboven in de interface is de tijd zichtbaar. Zo ziet de gebruiker de correcte tijdzone ingesteld in zijn profiel en in hoeverre zijn apparaat daar eventueel van afwijkt.
 • Extra organisatie: voor meerdere organisaties aan het werk? Registreer eenvoudig een extra organisatie vanuit uw eigen profiel in Mijn Organisaties.
 • Beheerders: standaard inzage en beheer in alle tenders via de gebruikersrechten.
 • Exports in een tender: pdf-export van de vragenlijst beschikbaar.
 • Exports in een tender: zip-export van de ingediende offerte beschikbaar inclusief documenten en ingevulde vragenlijst als pdf-bestand.


Nieuw voor aanbieders

 • Exports in de tender: PDF export van de vragenlijst beschikbaar.
 • Notificaties
  • Aanvang indienen offertes
  • Sluiting indienen offertes
  • Deadlines binnen 24 uur en 7 dagen
  • Aanvang nieuwe ronde
  • Indienen en terugtrekken van een offerte
  • Opening van de kluis


4.6.50.3

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd gedurende het weekend van 8 en 9 september 2018. 


Deze update staat in het teken van de release van de Prijskluis. Daarmee hanteert een inkoper een aparte kluis voor de prijslijsten, naast de aparte kluis voor de vragenlijsten. 


Nieuw

 • Rechten en rollen in tenders: naast de eerder geïntroduceerde standaard Negometrix rollen is het vanaf nu mogelijk:
  • Zelf rollen aanmaken, benoemen en definiëren.
  • Standaardrollen en eigen rollen hernoemen en definiëren.
  • Iedereen kan rollen en rechten inzien van collega's in een tender.
  • Rollen inclusief collega's uit een tender te verwijderen.
  • Contactpersoon in een tender wijzigen en overdragen.
 • Rechten op organisatie niveau: een nieuw recht is er beschikbaar voor het aanmaken van sjablonen (zowel berichten als vragenlijsten).
 • Vragenlijsten: nieuw vraagtype beschikbaar voor het opvragen van een digitaal UEA in een tender. 
 • Aparte Prijskluis: 
  • vanaf nu is het mogelijk in een tender een aparte Prijskluis te hanteren. De inkoper stelt dit in via de ronde-instellingen.
  • Het beoordelen van de kwaliteit vindt hiermee plaats voordat de Prijskluis wordt geopend. Prijzen zijn tot het openen van de Prijskluis voor niemand inzichtelijk


Bugfixes

 • Doorgaan naar de volgende ronde: wanneer een inkoper een nieuwe ronde in een tender ingaat, is de melding daarover verbeterd.

4.6.49.2

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd gedurende het weekend van 18 en 19 augustus 2018. 


Het thema is de verbeteringen en nieuwe mogelijkheden in organisatiesjablonen. U kunt nu vragenlijsten en prijslijsten opslaan als sjabloon en beheren vanuit uw organisatiedashboard. Vervolgens laadt u het sjabloon in uw nieuwe tender.


Nieuw

 • Sjablonen: beheer sjablonen vanuit uw organisatie dashboard.
 • Sjablonen: importeer een sjabloon met vragenlijst of prijslijst in nieuwe tenders.
 • Rechten en rollen:geef uw collega een rol met de daarbij behorende rechten.
  • Negometrix biedt de volgende standaardrollen:
  • Lead Buyers
  • Beoordelaars
  • Bekijkers
 • Tenders: bij het aanmaken van een nieuwe tender is het kiezen van een proces vereenvoudigd. Er is een nieuwe zoekfunctie beschikbaar.
 • Dynamische rondes: het is nu voor inkopers mogelijk om via dynamische rondes zelf een nieuwe ronde in een tender toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een BAFO-ronde.
  Kluis: open de kluis handmatig of automatisch via de planning.
  Berichten: placeholders hebben nu een duidelijke toelichting.

4.6.48.4

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 4 augustus 2018. 


Het thema van deze update is de release van Negometrix 4 Advanced.

In plaats van het enkel uitvragen van documenten, kunt u nu ook offerteaanvragen opbouwen waarbij u gestructureerde data ontvangt via vragen- en prijslijsten. 

De volgende vraagtypes zijn daarin beschikbaar:

 • Ja/nee
 • Document upload
 • Prijs
 • Open vraag
 • Multiple choice
 • Waarde

Daarnaast is de vragenlijst flexibel dankzij tekstblokken, een Quick Edit-modus, het zelf kunnen bouwen van vragengroepen en het beheren van de volgorde.


Na het aanmaken van een gewogen vragenlijst, zijn er meer instellingen beschikbaar:

- Gunningsmethode: stel een gunningsmethode in waarbij men kan kiezen uit drie methodieken: beste prijs-kwaliteit, laagste prijs, hoogste kwaliteit.

- Gewichten: definieer de gewichten aan de hand van punten, valuta of procenten en stel KO's in.

- Zichtbaarheid: bepaal de zichtbaarheid van de gunningsmethodiek en instellingen voor aanbieders.


Is een tender eenmaal afgerond, worden prijzen uit de Prijslijst automatisch overgenomen naar Beoordeling.


Tot slot zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd in het medewerkersprofiel. 


4.6.47.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 7 juli 2018. 


Het thema van deze update is de lancering van Negometrix Today: het gloednieuwe publicatieplatform speciaal ontwikkeld voor Negometrix 4. Elke organisatie die haar tenders publiek wil delen met de markt, kan hier publiceren. Negometrix Today beschikt over een heldere zoekfunctionaliteit, sortering en filters. Check Negometrix Today op https://hub.negometrix.com/today. 


Nieuw

 • Negometrix Today: In de tender kan de inkoper via Publicatie de tender publiceren. Na publicatie staat de tender op Negometrix Today.
 • Inkopers kunnen tenders open stellen met een aanmeldknop en ook herroepen. 
 • Organisatie: beheerders kunnen nu CPV codes toevoegen aan hun organisatieprofiel.
 • Tenderomschrijving: inkopers kunnen documenten toevoegen aan de tender omschrijving.
 • Berichten: als beheerder van een organisatie is het mogelijk berichtensjablonen te beheren, inclusief nieuwe placeholders.
 • Berichten: berichten kunnen nu worden doorgestuurd aan een Negometrix 4 profiel, of een e-mailadres.

4.6.46.3

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd gedurende het weekend van 16 en 17 juni 2018.


Nieuw

 • Loginpagina: op de login pagina is er een taalkiezer toegevoegd.
 • Berichten: het is nu mogelijk berichten aan ontvangers te sturen op basis van een e-mailadres, in plaats van een Negometrix 4 profiel.
 • Berichten: sla berichten op als concept om er later aan verder te werken en te versturen.

4.6.45.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 2 juni 2018. 


Het thema van deze update is een upgrade van de berichtenmodule. 


Berichten

Het is vanaf nu mogelijk berichten te labelen. De volgende labels worden toegevoegd:

 • Algemeen
 • Informatieverzoek
 • Uitnodiging
 • Nota van inlichting


Daarnaast zijn er filters geïntroduceerd voor ontvangen, verzonden, gelezen en ongelezen berichten. 

Ook openen berichten voortaan in de pagina, niet meer in een pop-up.Tender instellingen: de Instellingen van een tender zijn nu zichtbaar voor aanbieders.


4.6.44.3

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 5 mei 2018. 


Het thema van deze update is het nieuwe Business Process Management. Hiermee kunt u onder andere meerdere rondes mogelijk maken in uw tender.


In Negometrix 3 zijn gebruikers gewend met tender templates te werken. Hierin staan standaarden qua instellingen, collega's, planning, prijslijst en vragenlijst in vastgelegd voor een aantal standaard procedures. Het is echter de inkoper vrij hierin wijzigen aan te brengen bij het aanmaken van de uiteindelijk tender.

Een Business Process Management tool gaat veel verder dan enkel templates. Naast standaardinstellingen kunnen onder andere eigen taken worden gedefinieerd, kunnen functionaliteiten uit- en aangezet worden en worden opgelegd aan de inkoper, kunnen functionaliteiten worden hernoemd naar eigen organisatievoorkeur en is het mogelijk standaardwaarden te definiëren. Het biedt vele voordelen voor de organisatie om Negometrix 4 naar eigen hand in te richten, in plaats van te werken met de standaardfuncties en definities van de tool.


Vanuit het Business Process Management zijn er nu twee processen geactiveerd voor iedereen:

 • Eén leveranciersronde - Hiermee start u een tender met één leveranciersronde. 
 • Twee leveranciersrondes - Hiermee start u een tender met twee leveranciersrondes. Bijvoorbeeld om na de offerteronde een best and final offer (BAFO) uit te vragen. Of u kiest voor een voorselectie, waarbij u in de tweede ronde een beperkt aantal leveranciers uitnodigt voor het indienen van een offerte.


Alleen consultants van Negometrix kunnen op dit moment processen bouwen. In de toekomst wordt het ook mogelijk hierin zelf een en ander in te beheren voor uw eigen organisatie.

Bent u geïnteresseerd in wat er allemaal mogelijk is? Neem dan contact op met uw accountmanager.


Verder in deze update:

 • Bestandstype: de servicedesk heeft nu de mogelijkheid speciale bestandstypen toe te staan op het platform.
 • Organisatiestructuur: naast het wisselen van organisatie (sinds de vorige update) is het mogelijk een organisatiestructuur op te bouwen:
  • Nodig dochterondernemingen uit in uw structuur via het versturen van een e-mail. In uw Organisatieprofiel creëert u zo een hiërarchie
  • Na het activeren van dochterondernemingen, beheert u vervolgens alle informatie net als uw eigen organisatieprofiel.
 • Organisatieprofiel: een nieuwe mogelijkheid voor het toevoegen van organisatiedocumenten en website.

4.6.42.4


Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 24 maart 2018.


Het thema van deze update is de organisatiewisselaar. Hiermee kan een gebruiker met dezelfde inloggegevens gekoppeld zijn aan meerdere organisaties, en daar intuïtief tussen wisselen. Dit is direct een vervolg op vorige update, waarin we de verschillen aankondigden tussen een collegaprofiel en persoonlijk profiel. Werkt u als adviseur voor meerdere ondernemingen? Dan kunnen zij u uitnodigen en kunt u eenvoudig wisselen tussen deze ondernemingen en hun tenders.

Datzelfde geldt wanneer u vertrekt bij uw huidige organisatie en bij uw nieuwe werkgever ook in Negometrix aan de slag gaat. Het is dus in vergelijking met Negometrix 3 (https://platform.negometrix.com) niet meer nodig voor gebruikers om zich meerdere keren te registreren en verschillende inloggegevens erop na te houden.


Nieuw

 • Organisatiewisselaar: indien de gebruiker actief is binnen meerdere organisaties kan deze daartussen wisselen via een knop rechtsboven. Het aantal organisaties is onbeperkt.
 • Persoonlijk profiel: indien een gebruiker is geregistreerd zonder KvK-nummer, heeft deze een persoonlijk dashboard zonder collega's of organisatieinstellingen.
 • Organisatiebeheerders: beheerders kunnen nu alle collegaprofielen bewerken, inclusief rechten en licenties. 
 • Support: supportmedewerkers kunnen nu organisatieprofielen op verzoek aanpassen, inclusief alle collega- en persoonlijke profielen.
 • Support: supportmedewerkers hebben nu de beschikking over een verbeterde zoekfunctionaliteit voor gebruikersprofielen en organisaties.
 • Organisatie: indien een organisatie zijn naam wezenlijk wijzigt, wordt dit bijgehouden in het Organisatieprofiel.
 • Nieuwe inkopende organisatie: accountmanagers van Negometrix krijgen een e-mail zodra een nieuwe organisatie zich als inkoper registreert.
 • Persoonlijk profiel: het tussenvoegsel is weggehaald in uw profiel. Gebruikte u dit veld voor uw tussenvoegsel? Voeg deze dan zelf toe aan uw achternaam.

4.6.41.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 10 maart 2018. 


Het thema van deze update is de open registratie op het platform. Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk zich te registreren op Negometrix 4. Er is geen uitnodiging vanuit een inkopende organisatie meer nodig.


Naast een persoonlijk profiel, heeft iedere gebruiker binnen zijn organisatie een collegaprofiel. Beheerders van organsaties kunnen het profiel van collega's bewerken, maar passen daarmee niet het persoonlijk profiel aan. Op deze manier kan iedere gebruiker zich in de toekomst koppelen aan meedere organisaties met zijn eigen, persoonlijk profiel. Het is dus in vergelijking met Negometrix 3 (https://platform.negometrix.com) niet meer nodig voor gebruikers om zich meerdere keren te registreren wanneer men wisselt van organisatie of als adviseur voor meerdere organisaties werkt.


Daarnaast is het mogelijk om zonder een KvK-nummer (of een gelijkwaardig nummer in het buitenland) te registreren. Een gebruiker kan vervolgens worden uitgenodigd voor een collegaprofiel bij een reeds bestaande organisatie.


Nieuw

 • Licenties: naast het ontvangen van licenties per mail, kan uw licentie nu ook direct worden toegevoegd aan uw account.
 • Organisatiebeheerders: beheerders van organisaties kunnen ook collega's, beheren, blokkeren en activeren. Een geblokkeerde collega kan niet meer inloggen.
 • Profiel: gebruikersnaam mag nu ook iets anders zijn dan een e-mailadres.
 • Registratie: iedereen kan zich nu registreren op https://hub.negometrix.comviaNieuw? Registreer hier.
  • Registreren kan als leverancier, inkoper of enkel een persoonlijk profiel zonder KvK-nummer.
 • Support: de support desk kan nu personen zoeken en blokkeren. Een geblokkeerde gebruiker kan niet meer inloggen.
 • Support: de support desk kan ook organisaties blokkeren. Bij een geblokkeerde organisatie kan niemand meer inloggen. De gebruikers kunnen wel nog steeds inloggen met hun persoonlijk profiel, los van de organisatie.

Design

 • Berichten: individuele berichten zijn beter aanklikbaar gemaakt.
 • Collega's: bij collega's is het nu door een nieuw icoon duidelijk zichtbaar wie er een licentie heeft.
 • Tenders: Indienen-knop blijft altijd zichtbaar in het scherm.
 • Tekstblokken: woorden worden niet meer afgebroken, maar altijd op de volgende regel geplaatst.
 • Rechten: opslaan-knop altijd zichtbaar tijdens het wijzigen van rechtengroepen.
 • Registratie: registratiepagina verbeterd met titels Over uzelf en Over uw organisatie
 • Registratie: validatiemelding op de Captcha toegevoegd.

Bug fixes

 • Notificaties: de dubbele notificatie van een wijziging in een rechtengroep is gefixt.


4.6.40.5

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 10 februari 2018. 


Het thema van deze update is verbeterde toegang tot de support.


Nieuw

 • Support-knop bovenin de pagina. Deze opent de Chat-functionaliteit. Hier kunt u direct contact leggen met support. Het telefoonnummer is ook hier zichtbaar.
 • Notificaties met wijzigingen in lopende tenders. Indien een inkoper een wijziging aanbrengt in de Inhoud van een tender, krijgt deze de mogelijkheid een notificatie hierover te sturen naar de aanbieders.

Design

 • De achtergrond van het Beoordelingsresultaat was grijs. Deze is nu wit en daarmee gelijkgetrokken met de rest van de software.
 • Ster-icoon toegevoegd ter indicatie van de contactpersoon in een organisatie.

Bug fixes

 • Dubbele scrollbalk bij het uitnodigen van collega's verwijderd. Scrollbalk werkt nu gebruiksvriendelijker.

4.6.37.4

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 2 december 2017. 


Het thema van deze update is het overzicht van de Tender met aanbevolen taken en berichten.


Nieuw

 • Als organisatiebeheerder kunt u nu alle beschikbare licenties inzien, toewijzen en beheren.
 • Servicedesk: betere tools om met uw toestemming mee te kijken.
 • Collega's toevoegen (zowel inkopers als aanbieders): ook als u geen leadbuyer of contactpersoon bent.
 • Aanbevolen en afgeronde taken toegevoegd in de Overzichtspagina van de tender inclusief snelkoppelingen naar de desbetreffende pagina.
 • Berichten inbox toegevoegd in de overzichtspagina van de tender. 
 • Negometrix vergrendelt de offerte voor uw collega’s als u aan het werk bent. Op deze manier kan het uploaden nooit misgaan.
 • Waarschuwing bij onopgeslagen wijzigingen in de planning.

Design

 • Kleine visuele verbeteringen.
 • Verbeteringen voor mobiele weergave.
 • Verfijningen voor mobiele weergave in het Organisatie menu.

Bug fixes

 • Opmaken beoordeling- en gunningsresultaat wordt nu ook als taak afgevinkt bij enkel het gebruik van tekst.
4.6.36.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zondag 12 november 2017. 


Het thema van deze update is de Tenders pagina en het Dashboard.


Nieuw

 • Het tabblad Dashboard bevat het overzicht met de vijf meest recent bezochte tenders, inclusief direct inzage in de meest relevante informatie
 • Het tabblad Tenders bevat alle tenders waar de gebruiker toegang toe heeft. Hier is tevens de mogelijkheid voor het maken van een persoonlijke indeling aan de hand van mappen op verschillende niveaus
 • Aanbieders kunnen nu uitnodigingen afslaan en een reden opgeven die zichtbaar is voor de inkoper
 • Tenders pagina: mappen verwijderen
 • Tenders pagina: verplaatsen van tenders en mappen mogelijk gemaakt

 • Tenders pagina: achter tendernaam inkopende organisatie, deadlines van indiening en contactpersoon van de inkoper zichtbaar
 • Dashboard: aanklikbare knoppen duidelijker gemaakt
 • Dashboard voor aanbieders: inkopende organisatie per tender zichtbaar
 • Dashboard: Bekijk meer knop om direct naar alle tenders te gaan

Design

 • Profiel: de manier van wijzigen geharmoniseerd met de rest van het platform
 • Dashboard: knoppen die aanklikbaar zijn als dusdanig beter zichtbaar gemaakt
 • Dashboard: navigatie verbeterd
 • Hernoemen van mappen verbeterd via een pop-up in plaats van side panel
 • Verfijningen voor mobiele weergave
 • Design van offerte van leverancier verbeterd. Dubbele titelbalk verwijderd
 • Tender instellingen wijzig modus gelijkgetrokken met rest van het systeem
 • Uitnodigingscherm voor aanbieders: kleuren en knoppen verbeterd
 • Snel deadlines zien door te klikken op de indieningskolom. 
 • Bestanden uploaden consistent gemaakt

Bugfixes

 • Dashboard performance verbeterd


Overig

 • Vertalers kunnen nu ook berichten vertalen in meerdere talen4.6.34.6

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 30 september 2017. 


De update staat deze keer in het teken van aanbevolen taken en de ondersteuning vanuit de Servicedesk. Deze keer is er eveneens veel feedback verwerkt van de huidige gebruikers.


Nieuw

 • Aanbevolen taken voor inkopers en aanbieders zodat gedurende het gehele tender proces zichtbaar is welke taken er nog open staan en zijn afgerond.
 • Servicedesk: U kunt nu licentiepakketten ontvangen van uw Negometrix accountmanager
 • De Servicedesk kan nu zoeken over alle bedrijven inclusief collega profielen
 • Het uploaden van bestanden consistent gemaakt door het hele systeem
 • Bij het aanmaken van tender wordt niet meer de standaardnaam opgeslagen maar wordt de gebruiker begeleid in het invoeren van een tendernaam. Hetzelfde geldt voor rechtengroepen op organisatieniveau
 • Het licentietype is zichtbaar in de profielkaart van de gebruiker

 • Sorteren per kolom in collega's en tenders overzicht

Design

 • Redesign van het navigatiepad bovenin het scherm
 • Wijzig modus in organisatie instellingen consistent gemaakt

Bugfixes

 • Verbeterde helpteksten bij verkeerde invoer in tekst van bericht
 • Lange laadtijd verholpen bij het openen van gesprekken in Berichten
 • Foutmelding verholpen bij openen collega profielkaart in tender4.6.33.4

Onderstaande features en verbeteringen zijn doorgevoerd op zaterdag 9 september 2017. 


De update staat deze keer in het teken van aanpassingen in de planning en evaluatie. Daarbovenop wordt er veel feedback verwerkt van de huidige gebruikers.


Nieuw

 • Wijziging in de ordening van de planning. Enkele datums staan nu altijd in de linker kolom.  
 • Uitnodigingen log file toegevoegd met daarin de originele ontvanger en de organisatie die de uitnodiging accepteert.
 • Mogelijkheid tot het direct aanpassen van de evaluatiestatus op de evaluatiepagina in plaats van in de offerte zelf.
 • Quick edit functionaliteit op de Evaluatiepagina voor het snel invullen van kwaliteit, prijs, ranking en status. 
 • Rich text editor voor het opmaken van de evaluatie- en gunningsresultaten 
 • Wijzigen contactpersoon van de organisatie als onderdeel van de organisatie instellingen
 • Registratienummer moet vanaf nu uniek zijn bij aanmaken een nieuwe organisatie
 • Edit knop binnen tender instellingen
 • Navigatiepijlen om door offertes te scrollen in evalueren

Design

 • Redesign in het uitnodigen van collega's, in lijn met uitnodigen van aanbieders (geen side panel meer)
 • Redesign in het accepteren van uitnodigingen van collega's (wederom in lijn met het accepteren van uitnodigingen door aanbieders)
 • Redesign in het toevoegen van een organisatielogo

Bugfixes

 • Browser tab benamingen verder verfijnd
 • Het datum en tijd keuzemenu gefixed in het geval er gewisseld werd van datum naar periode
 • Foutmelding aanbieders verholpen na het heropenen van de indien periode
 • Uitlijning verfijnd in het linkermenu van een tender
 • Ontbrekende iconen bij bepaalde type bestanden toegevoegd
 • Tender planning onderdelen leken aanklikbaar wanneer ze niet aanklikbaar waren, dat is opgelost
 • Verwijderen van tender onzichtbaar gemaakt voor gebruikers zonder licentie4.6.32.2

Onderstaande nieuwe features, verbeteringen en bug fixes zijn doorgevoerd op zaterdag 19 augustus 2017. 


Nieuw

 • Sexy nieuwe scrollbars ingevoerd
 • Redesign van het top-menu
 • Het collega overzicht is nu te sorteren op naam, e-mailadres en telefoonnummer.


Mobiel

 • Vanaf mobiele apparaten collega's uitnodigen
 • Verbeteringen doorgevoerd in interface evaluatie, gunning en planning
 • Het toevoegen van een datum in de planning mogelijk gemaakt


Bugfixes:

 • Bij het versturen van een uitnodiging scrollt de pagina automatisch naar beneden. Zo zijn de verstuurde uitnodigingen direct zichtbaar
 • Issues met uploaden en verwijderen van bestanden zijn verholpen
 • Issue verholpen waarbij het opslaan van een nieuwe datum in de planning mislukte, maar toch werd weergegeven in de planning totdat de pagina werd ververst
 • Issues verholpen omtrent het versturen van uitnodigingen naar een lijst met foutieve e-mailadressen
 • Tijdens het uploaden van bestanden is de indienen-knop niet meer beschikbaar. Pas na het uploaden van documenten, kan de offerte worden ingediend. 
 • De selecteer-knop voor het instellen van een datum of tijdstip blijft te allen tijde zichtbaar zonder te moeten scrollen in het keuzevenster
 • Issue met de weergave van een zojuist bijgewerkte planning opgelost
 • Refresh issues verholpen