4.88.0.3

Na de nieuwe datumprikker van vorige update, is de Planning nu nog verder vernieuwd in deze release van 13 november 2020.


Buiten deze vernieuwde Planning zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Landingspagina na inloggen gewijzigd van Mijn taken naar Tender management
 • Taalinstellingen verplaatst naar profielinstellingen
 • OpenID beschikbaar als protocol voor een Single Sign-on (zoals bijvoorbeeld de SURFconext SSO)
 • IP-restrictie op organisatieniveau beschikbaar: sta enkel inloggen toe vanuit specifieke IP-adressen
 • Indienen knop beter zichtbaar (aanbieders)
 • Tooltip bij de Offerte tab met extra uitleg (aanbieders)

Hieronder lichten we de belangrijkste vernieuwingen in Planning verder toe.


Planning - nieuwe vormgeving en opzet

De nieuwe vormgeving maakt het eenvoudiger nieuwe gebeurtenissen toe te voegen en bestaande te wijzigen.

Gebeurtenissen in de planning worden voortaan enkel als deadline weergegeven en volgen elkaar logisch op. Er zijn geen aparte fases meer met start- en einddatum.

Er is een apart tabblad in Planning met Aanbieder. Dit is de weergave van de planning zoals aanbieders die zullen zien.Door met de muis over een datum en tijdstip te bewegen, zie je direct de mogelijkheid deze aan te passen.4.87.2.0

20 oktober 2020:

 • Mogelijkheid voor aanbieders om vragen te stellen in menu 'Vraag & Antwoord'
 • Aantal karakters zichtbaar in tekstvelden
 • Openbare aankondigingen nu ook in de tender zichtbaar bij Berichten
 • Algemene verbeteringen op basis van gebruikersfeedback


Aanbieders: vragen stellen vanuit menu Vraag & Antwoord


Vanaf deze update is het mogelijk om als aanbieder direct binnen Vraag & Antwoord een vraag te stellen. Tot op heden was dit alleen mogelijk vanuit het offerte menu in een vragenlijst.

Binnen alle tabbladen (Gepubliceerd, Concept en Ingediend) is de knop 'Stel vraag' zichtbaar.


Resterend aantal tekens zichtbaar in tekstveldenAlle tekstvelden met lay-out opties bevatten nu een teller waarmee je het aantal gebruikte tekens kunt bij houden. Je ziet deze rechtsonder.


Voor aanbieders is bij het invullen van een offerte met open vragen vaak belangrijk te weten hoeveel karakters je gebruikt. 


Indien er door de inkoper een limiet is ingesteld, zul je zien hoeveel ruimte je nog over hebt. Is er geen limiet? Dan zie je enkel het aantal tekens van je antwoord.


Openbare aankondigingen nu ook zichtbaar in de tender

Sinds de introductie van openbare aankondigingen zijn deze alleen zichtbaar op publicatiepagina op NegometrixToday. Met deze update verandert dat. Ze zullen nu ook zichtbaar zijn in de tender zelf. 

In het menu Berichten is er nu een knop om te schakelen tussen berichten en aankondigingen. Als je als inkoper een aankondiging doet, krijgen aanbieders daarvan direct een bericht. 4.86.0.2

2 oktober 2020:

 • Nieuw: Mijn taken - een handig overzicht van taken binnen Negometrix4. Nog niet alle taken zijn er nu in te vinden, maar in de toekomst zie je hier direct wat er van je verwacht wordt.
 • Datumprikker in Planning is verbeterd.


Nieuw: Mijn taken

Een nieuw item in het hoofdmenu sinds deze update is Mijn taken. Nu vind je er enkel nog taken in relatie tot het beoordelen van offertes, maar in de toekomst zie je hier al je taken terug.


Als nieuwe landingspagina is dit hét perfecte startpunt in Negometrix4 zodra je ingelogd bent.

Zie in één oogopslag de voortgang van al je taken


Filter daarnaast op status of type en bepaal zelf hoe het overzicht eruit ziet.

Nu alleen nog taken rondom beoordelen, in de toekomst vind je hier veel meer taken.Planning: verbeterde datumprikker


Het is daarbij duidelijker zichtbaar welke dagen weekenden betreffen en de datum selecteer je simpelweg door erop te klikken.

De selecteer-knop is daarom weggehaald.

Een tijd voer je in door deze zelf in te typen.

4.83.1.3

17 augustus 2020

 • Voorwaardelijke vragen: maak vanaf nu vragen beschikbaar op basis van eerder gegeven antwoorden.
 • Voorwaardelijke vragen zijn alleen beschikbaar bij het vraagtype Ja/Nee.


Soms zijn vragen in je vragenlijst niet voor iedere aanbieder van toepassing.
Of wil je een vraag alleen maar zichtbaar maken op basis van een specifiek antwoord eerder in de vragenlijst.

Vanaf nu beschikbaar in Negometrix4: voorwaardelijke vragen

Richt efficiëntere vragenlijsten in door vervolgvragen te koppelen aan een Ja/Nee vraag. Zo zorg je er bijvoorbeeld voor dat wanneer het antwoord ja is, de aanbieder pas een document moet aanleveren. Of stel je ter verduidelijking een aanvullende vraag.


Omvangrijke vragenlijsten worden daarnaast eenvoudiger dankzij een vloeiende workflow voor zowel inkopers, aanbieders als beoordelaars. Lees hieronder hoe het werkt, of check onze supportpagina.


Voorwaardelijke vragen

Maak vanaf nu vragen beschikbaar op basis van eerder gegeven antwoorden. Voorwaardelijke vragen zijn alleen beschikbaar bij het vraagtype Ja/Nee.


Kies bij een reeds aangemaakte Ja/Nee vraag voor Voorwaardelijke vraag aanmaken

Stel vervolgens in bij welk antwoord er een extra vraag moet worden gesteld aan de aanbieder.

Maak vervolgens een keuze welke aanvullende vraag je wilt stellen.


Vraag zo bijvoorbeeld pas een document op als dit van toepassing is.


Of stel direct een aanvullende vraag als een aanbieder ergens niet aan kan voldoen.Aanbieder kan voorwaardelijke vragen altijd zien

Een aanbieder kan in een tender de voorwaardelijke vraag altijd inzien. Onder de vraag is er voor de aanbieder een knop om additionele vragen te tonen.


Pas na het voldoen aan de voorwaarde, zal de aanbieder de additionele vraag daadwerkelijk kunnen invullen.


4.82.4.2

23 juli 2020:

 • Hoofdmenu vernieuwd: organisatie instellingen, module instellingen, overzicht met tenders.
 • Nieuw voor aanbieders: notificaties nu afhankelijk van gekozen opdrachtgever


Hoofdmenu vernieuwd

Het hoofdmenu aan de linkerkant, zichtbaar direct bij inloggen, is op verschillende manieren vernieuwd.


Overzicht met tenders
Je start in 'Tenders'. Dit overzicht bevat al je tenders, mogelijk ingedeeld in mappen.

Maak hier een nieuwe tender aan, deel je tenders in met behulp van mappen of zoek een tender op.

In de toekomst komen in het hoofdmenu ook andere modules beschikbaar zoals Contractmanagement, Intake Management, Leveranciersmanagement en Prestatiemetingen.Organisatie instellingen
Alle andere menu-items zijn verplaatst naar organisatie instellingen onderaan in het menu.

Daar vind je nu onder andere het organisatieprofiel, collega's, gebruikersrechten en integraties

Nieuw binnen Organisatie instellingen: module instellingen

Binnen organisatie instellingen is er ook een nieuw item beschikbaar: module instellingen. Hier kun je als organisatiebeheerder voor tender management de sjablonen en Business Process Management processen beheren.


Net als in het hoofdmenu komen hier in de toekomst ook andere modules beschikbaar.Nieuw voor aanbieders: notificaties alleen relevant op basis van gekozen opdrachtgever

De notificatie-dropdown in Negometrix4 bevat nu enkel notificaties die relevant zijn op basis van de gekozen opdrachtgever. Dit is met name nuttig voor aanbieders die wisselen tussen verschillende opdrachtgevers als ze meedoen aan diverse tenders.


4.81.0.2

1 juli 2020:

 • Nieuwe manier van inloggen voor aanbieders
 • Beoordelingscriterium in vragenlijsten
 • Vragen verplaatsen tussen vragengroepen en vragenlijsten
 • Zichtbaarheid van KO's en motiviaties in Dynamisch Aankoopsystemen
 • Organisatielogo in gunningsbrieven


Nieuwe manier van inloggen voor aanbieders

Aanbieders selecteren de opdrachtgever waarvoor ze willen inloggen.
De opdrachtgever is de inkopende organisatie of aanbestedende dienst van de tender.

Ben je als gebruiker een collega binnen meerdere organisaties, kies je eerst je organisatie.


Nieuw: beoordelingscriterium in vragenlijsten

Er is een nieuw vraagtype in de vragenlijsten beschikbaar: het beoordelingscriterium. Met dit type vraag kan de inkoper een criterium opnemen dat niet via de vragenlijsten beantwoord gaat worden.


Denk hierbij aan een demonstratie of presentatie.


Door dit criterium op te nemen in de vragenlijst, kan het beoordelingsteam de scores van die demonstratie of presentatie beoordelen in Negometrix4.

Zo komen alle beoordelingen samen en ontstaat er een totaalscore van elke ontvangen offerte.


Nieuw: vragen verplaatsen tussen vragengroepen en vragenlijsten

Vragen verplaatsen binnen een vragengroep was al mogelijk (herschikken). Nu is het ook mogelijk een of meerdere vragen tegelijk te verplaatsen tussen vragengroepen en vragenlijsten.


Knock-outs en motivatie in Dynamisch Aankoopsysteem zichtbaar voor aanbieders

In een Dynamisch Aankoopsysteem is het nu voor aanbieders zichtbaar welke criteria een Knock-out (KO) opleverde en waarom (de motivatie).


Zo kan een aanbieder beter zien waarom zijn indiening is afgewezen.


Bij de ingediende aanmelding is na afwijzing te zien welk onderdeel een KO opleverde. Door bij het criterium door te klikken is tevens de motivatie te lezen.


Organisatielogo in de gunningsbrieven

In een gunningsbrief wordt nu het logo van de inkopende organisatie meegestuurd. Zowel in de software als in de PDF export wordt het logo in de gunningsbrief getoond.


4.79.4.2


10 juni 2020:

 • Vraag & Antwoord heeft nu voor zowel aanbieders als inkopers een importfunctie
 • Gunnen op waarde is beschikbaar als gunningsmethodiek - inclusief bonus en malus!


Aanbieders Importeren vragen in Vraag & Antwoord

Binnen Vraag & Antwoord is er nu een importfunctie beschikbaar. Vul een Excel-bestand met je vragen en importeer ze in Negometrix. 
Download het importbestand.
Vul het importbestand in met je vragen en importeer je vragen in Vraag & Antwoord.
Importeer je vragen en kies de juiste referentie: waar gaat je vraag over?

Zo kan de inkopende organisatie direct je vraag in de juiste context plaatsen.

Je vragen worden geïmporteerd in Concept. Controleer ze nog eens goed en dien ze vervolgens in.


Inkopers importeren antwoorden in Vraag & Antwoord

Eerder introduceerden we al de functie om alle gestelde vragen in Vraag & Antwoord te exporteren. Met datzelfde format is het nu mogelijk om de gestelde vragen te beantwoorden en vervolgens weer te importeren.


De importfunctie is beschikbaar binnen Nieuw en Concept in Vraag & Antwoord vanuit het menu. In het Excel-bestand is vervolgens zowel de kolom met de Vraag als het Antwoord te bewerken.

Download eerst het importbestand.
Na het invullen van het Importbestand kun je je antwoorden importeren via hetzelfde menu.

De antwoorden staan klaar in Concept en kunnen worden gepubliceerd.Gunnen op Waarde - inclusief aftrek

De Gunnen op Waarde methodiek is vanaf nu beschikbaar in Negometrix4. Niet alleen positieve waardes zijn mogelijk (bonus). Ook een malus is beschikbaar.

Bij Gunnen op Waarde wordt een bedrag toegekend aan de score voor de beantwoording van de inschrijver. Het uiteindelijke bedrag wordt verrekend met de inschrijfprijs: de fictieve inschrijfprijs. De offerte met de laagste fictieve inschrijfprijs (in €) is de winnaar.


Tijdens de voorbereiding van de tender wordt het gewicht van elke specifieke wens bepaald in de vorm van een geldbedrag.

Wil je negatieve bedragen (malus) gebruiken? Zorg dan dat je een beoordelingsschaal aanmaakt met een negatieve waarde erin. Je organisatiebeheerder kan je hierbij helpen.


Overige wijzigingen

In het persoonlijk profiel zijn er enkele nieuwe velden beschikbaar: telefoonnummer, tijdzone en aanhef.


4.77.2.4.

Het thema van deze update op 29 april is het opstellen van gunningsbrieven, publieke gunningsverklaring, verbeteringen in Vraag & Antwoord en tijdzone aanpassingen.


In het kort:

 • Gunningsbrieven opstellen: met het opstellen van een gunningsbrief kan de inkoper op individueel niveau informatie over de gunning delen met de aanbieder. De organisatiebeheerder kan sjablonen maken voor de gehele organisatie.
 • Publieke gunningsverklaring: deze verklaring wordt met iedereen gedeeld via NegometrixToday. Iedereen krijgt zo dezelfde informatie te zien. Met sjablonen klaargemaakt door de organisatiebeheer stel je de verklaring eenvoudig en binnen een paar clicks op.
 • Verbeteringen Vraag & Antwoord: er zijn nieuwe export mogelijkheden, het aantal vragen per tabblad is nu direct zichtbaar, inkopers kunnen referenties wijzigen en vragen kunnen nu ook over tekst items gesteld worden.
 • Tijdzone aanpassingen: op NegometrixToday en het Openbaar organisatieprofiel is een datum altijd in de tijdzone van de inkopende organisatie. Logt de gebruiker vervolgens in, dan is de tijdzone van de gebruiker van toepassing (ingesteld in zijn profiel). Voor gebruikers in de VS is daarnaast de 12-uurs notatie standaard.


Gunningsbrieven opstellen

Nadat de inkoper het resultaat van de tender heeft opgemaakt, kan er op individueel niveau informatie gedeeld worden met de aanbieders. Het is vergelijkbaar met het gunningsresultaat van Negometrix3. De inkoper bepaalt wat er in de brief per aanbieder vermeld staat over het resultaat.Met sjablonen stel je gunningsbrieven op en zorg je dat je snel en eenvoudig bij elke tender de resultaten kunt delen met de aanbieders. Zo maak je verschillende sjablonen voor de gegunde, de afgewezen en de gediskwalificeerde aanbieders.

Publieke gunningsverklaring

Naast het interne gunningsadvies van de update van begin april, kun je nu ook een publieke gunningsverklaring opstellen. Publiceer het document op NegometrixToday zodat het voor iedereen zichtbaar is.

Zo is er nu binnen het tabblad Gunning het Gunningsadvies, de Brieven en de Aankondiging met de Publieke gunningsverklaring.

Verbeteringen Vraag & Antwoord

In Vraag & Antwoord zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is nu per tabblad een teller zichtbaar zodat de gebruiker ziet hoeveel items er te vinden zijn.Zowel inkopers als aanbieder kunnen nu vragen exporteren om ze in Excel te verwerken. 
De referentie van de vraag kan nu worden aangepast door inkopers. Is de vraag gekoppeld aan de verkeerde referentie, dan is dat nu eenvoudig aan te passen.

Aanbieders landen voortaan standaard op het tabblad Concept. Zo ziet de gebruiker direct of er nog vragen verstuurd moeten worden.
Aanbieders kunnen nu ook vragen stellen over tekst items in de vragenlijst.

Tijdzone wijzigingen

Op openbare pagina's als NegometrixToday en het Openbaar organisatieprofiel zullen datums en tijdstippen altijd in de tijdzone van de inkopende organisatie worden getoond. De gebruikte tijdzone zal altijd vermeld worden.

Logt de gebruiker vervolgens de software in, dan zijn alle datums en tijdstippen in tenders in de tijdzone van de gebruiker (zoals deze staat ingesteld in zijn profiel).

Voor gebruikers in de Verenigde Staten worden tijdstippen in de 12-uurs notatie (met AM/PM) getoond in plaats van de 24-uurs notatie.4.77.0.2.

Het thema van deze update op 6 april is het eenvoudig opstellen van documenten en gunningsadviezen. Door slim gebruik van de beschikbare data in de tender, kan er met diverse placeholders snel een document worden opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het proces verbaal van opening of beoordelingsresultaat.


In het kort:

 • Creëer sjablonen: op organisatieniveau kunnen standaard documenten worden opgesteld als sjabloon.
 • Voltooi het document in een tender: kies een sjabloon en de data van de tender wordt automatisch ingeladen. Voer eventuele bewerkingen door en voltooi het document.
 • Sla op als PDF en deel het document: in een tender kan het document vervolgens worden opgeslagen als PDF. Deel het op NegometrixToday of verstuur het via een bericht als bijlage.

Daarnaast is de workflow voor aanbieders verbeterd als ze zich via NegometrixToday willen aanmelden voor een tender.


Creëer sjablonen voor standaarddocumenten

De organisatiebeheerder kan sjablonen opstellen en placeholders kiezen.

Ga naar Sjablonen en kies voor Beoordeling en Gunning. Maak daar het gewenste type sjabloon aan.


Bekijk hier een aantal voorbeeld sjablonen.


Voltooi het document in je tender

Kies in de tender het gewenste sjabloon. De placeholders in het document worden automatisch gevuld met de data uit de tender.

Uiteraard kun je het document nog bewerken en aanvullen.


Is het document een gunningsadvies, dan kun je data van de gegunde partij automatisch inladen.


Deel het document

Afhankelijk van het gekozen documenttype, kun je het document extern of intern delen. Binnen Beoordeling maak je bijvoorbeeld een proces verbaal van opening of beoordelingsresultaat. Deze kun je delen als PDF, op Negometrix Today of via een bericht als bijlage.


In Gunning maak je een gunningsadvies en kun je het document enkel delen met collega's die toegang hebben tot de tender.
Overige wijzigingen

De workflow voor aanbieders is verbeterd bij het aanmelden voor een gepubliceerde tender op NegometrixToday.


 • Ben je reeds deelnemer? Dan wordt je direct naar de tender doorgestuurd.
 • Is een collega al deelnemer en jijzelf nog niet? Dan kun je een verzoek sturen naar deze collega. Die kan je vervolgens eenvoudig toevoegen aan de tender.

4.75.1.3.


Het thema van deze update op 19 maart is: notificaties over interessante nieuwe publicaties. Aanbieders kunnen nu CPV-codes koppelen aan hun organisatieprofiel waarmee ze op de hoogte blijven van nieuwe publicaties op Negometrix Today. 


In het kort:

 • Mis nooit meer interessante publicatie: stel CPV-codes in overeenkomstig met je dienstverlening en ontvang notificaties over nieuwe publicaties op Negometrix4. 
 • Offertes eenvoudiger invullen: de workflow voor het invullen van een vragenlijst is verbeterd. Indien er meerdere vragenlijsten zijn navigeer je eenvoudig van de een naar de andere.
 • Berichten en uitnodigingen verbeterd: er zijn nu templates beschikbaar voor het uitnodigen van aanbieders in een tender. Het versturen van berichten is daarnaast ook verbeterd.


CPV-codes: mis nooit meer interessante publicaties

Een gepubliceerde tender verschijnt altijd op Negometrix Today.

Door het instellen van CPV-codes in je organisatieprofiel, blijf je op de hoogte van nieuwe tenders op Negometrix4.


Stel daarnaast in welke collega's notificaties ontvangen.


Kies je CPV-codes
In je organisatieprofiel selecteer je gewenste codes.
Notificaties
Stel daarnaast in wie de notificaties ontvangt. Je ontvangt notificaties direct per mail en in de software.


Offerte invullen verbeterd

Indien een offerte meerdere vragenlijst bevat, is het nu makkelijker om van de ene naar de andere vragenlijst te navigeren.


Aan het eind van de vragenlijst kun je nu eenvoudig doorklikken naar de volgende. 


Verbeterde workflow

Ben je aan het eind van de eerste vragenlijst? Ga dan direct door met de volgende. Helemaal klaar? Ga dan terug naar het overzicht en dien je offerte in.


Helemaal klaar? Ga dan terug naar het overzicht en dien je offerte in.
Berichten en uitnodigingen verbeterd

Zowel berichten als uitnodigingen zijn verbeterd met deze update.


Zowel voor aanbieders als inkopers zijn er verbeteringen.


Verbeteringen voor aanbieders

Aanbieders hebben nu een algemene inbox per tender. Zo zien alle collega's de relevante berichten.


Verbeteringen voor inkopers

Inkopers kunnen nu templates instellen voor uitnodigingen. Gebruik placeholders om berichten zodat gegevens uit de tender automatisch worden overgenomen. Denk aan de naam van de inkopende organisatie, naam van de tender of deadlines van verschillende rondes.Controleer het bericht, sla het op of verstuur het direct.


Overige wijzigingen

De naam van de formule 'Low Bid Scoring' wordt aangepast naar 'Relateer prijsscore aan laagste prijs'.
4.74.3.2.

Met deze update voeren we enkele verbeteringen door in Vraag & Antwoord en het uitnodigen van collega's.


De update vindt plaats op 27 februari na 18.00 uur.


In het kort:

 • Vraag & Antwoord: stel een deadline in en exporteer vragen en antwoorden.
 • Tenderoverzicht: nieuwe taken beschikbaar voor het beantwoorden en publiceren van gestelde vragen.
 • Team: nodig collega's nu eenvoudiger direct uit in een tender of gebruikersgroep als zij nog geen account hebben op Negometrix.


Vraag & Antwoord: deadline, notificaties, exports en taken

Vraag & Antwoord is een essentiële feature waarmee aanbieders inhoudelijke vragen stellen aan inkopers. Stel nu een deadline in, zodat aanbieders duidelijk zien tot wanneer ze vragen kunnen stellen. Mocht een vraag te laat worden gesteld, wordt deze als 'te laat' gemarkeerd.


Planning

Er is een nieuw type datum in de planning beschikbaar, klaargezet door Negometrix. Hier vul je de deadline in voor het stellen van vragen.


Notificaties

Een deadline zorgt ervoor dat aanbieders een herinnering krijgen. Een aanbieder ontvangt 24 uur voor de deadline een notificatie. De notificatie ontvangt de aanbieder per e-mail maar ook in de software.


Exports

De inhoud beschikbaar in Vraag & Antwoord kan nu worden geëxporteerd (als PDF-bestand). Zowel inkopers als aanbieders kunnen op elke tabblad in Vraag & Antwoord exports downloaden. Deze is inclusief eventueel gedeelde documenten.

Nieuwe taken voor aanbieders en inkopers

Zodra aanbieders vragen hebben gesteld, is er een nieuwe taak voor inkopers om deze vragen te beantwoorden en te versturen. Aanbieders zien daarnaast een nieuwe taak om vragen tijdig te stellen en te versturen.


Nieuwe collega's eenvoudiger uitnodigen voor Negometrix4

Het uitnodigen van collega's en teamleden voor Negometrix4 is eenvoudiger gemaakt. Voorheen moest je wachten totdat iemand zijn profiel had geactiveerd. Nu kun je, direct met het uitnodigen van je collega, zijn profiel koppelen aan een tender of gebruikersgroep in de organisatie.


Update 28 februari: in de release notes email van 27 februari stond dat vanuit Vraag & Antwoord een Excel-bestand geëxporteerd kan worden. Dit had een PDF-bestand moeten zijn.


4.73.3.3.

Het thema van deze release op 28 januari is de introductie van Vraag & Antwoord, procedure voor een Dynamisch Aankoopsysteem en de integratie met KVK.


Drie belangrijke features die het inkopen via Negometrix4 nog gevarieerder en completer maken. De integratie met KVK maakt het registreren en up-to-date houden van de organisatiegegevens vele malen eenvoudiger.


Vraag & Antwoord

Vraag & Antwoord is een essentiële feature waarmee aanbieders inhoudelijke vragen stellen aan inkopers. 


In het kort:


Aanbieders kunnen vragen stellen gekoppeld aan de vragenlijsten of productlijst via het ?-icoon.
Een vraag staat klaar als concept en kan daarna worden ingediend.
Inkopers zien ingediende vragen binnenkomen in Vraag & Antwoord.
Inkopers kunnen vragen in concept beantwoorden en publiceren.
Aanbieders ontvangen direct notificaties over gepubliceerde antwoorden. Zowel in de software als per email.
Inkopers ontvangen direct notificaties over gestelde vragen. Zowel in de software als per email.


Procedure voor Dynamisch Aankoopsystemen (DAS)

Naast reguliere tenders, is een Dynamisch aankoopsysteem nu ook mogelijk.

In het kort:

 • Een DAS staat voortdurend open. Nieuwe aanmeldingen komen binnen en kunnen direct worden beoordeeld.
 • Vanuit het DAS kunnen mini-competities worden gestart. Mini-competities zijn offerteaanvragen op basis van categorieën en goedgekeurde aanbieders.


Er zijn binnen het DAS meerdere categorieën mogelijk.
Zo kunnen aanbieders zich voor één of meerdere categorieën aanmelden.
Een aanmelding kent verschillende statussen vanaf ontvangst tot afronding: nieuw, in beoordeling, beoordeeld, afgewezen of toegelaten.


KVK integratie

De integratie met KVK biedt nieuwe mogelijkheden bij registratie, maar ook voor bestaande organisaties op Negometrix4. Op basis van het KVK-nummer worden organisatiegegevens automatisch ingevuld. 


Indien de gegevens niet correct zijn, zullen deze eerst bij KVK moeten worden bijgewerkt. Gebruikers in Negometrix4 kunnen daarna de nieuwste gegevens ophalen. Deze gegevens zijn dus niet bewerkbaar in Negometrix4.
Is een KVK-nummer reeds gebruikt voor een registratie? Zorg dan dat u wordt uitgenodigd door de beheerder van de organisatie op Negometrix4.


Voor aanbieders: import en export mogelijkheden in de productlijst.

Aanbieders kunnen nu productlijsten exporteren. Het exportbestand kan worden bewerkt en ingevuld in bijvoorbeeld Microsoft Excel. Het ingevulde bestand kan vervolgens weer geïmporteerd in Negometrix4.