Op deze pagina kunt u de offertes van de aanbieders downloaden, en vervolgens met een rank, prijs en kwaliteit een overzicht creëren. Het daadwerkelijk beoordelen van offertes en toekennen van punten doet u buiten het systeem om, bijvoorbeeld via een spreadsheet.


Daarnaast kunt u door middel van de Quick Edit functionaliteit de kwaliteitsscore, prijs, ranking en status van de offerte instellen.

Het is dus niet nodig om hiervoor door te klikken naar de offerte zelf.