U heeft twee momenten om de aanbieders uit te nodigen.


Vooraf: u kunt aanbieders alvast uitnodigen terwijl ze nog geen offerte kunnen indienen of de documenten kunnen inzien.


Tijdens indienen offertes: het is mogelijk om tijdens de periode van indienen offertes de aanbieders uit te nodigen. U kunt eerst de documenten klaarzetten, offertes indienen toestaan en vervolgens de aanbieders uitnodigen.