Ga naar Berichten in het linkermenu. Achter de datum van verzending van het bericht wordt weergegeven hoeveel ontvangers het bericht hebben gelezen. Klik op de knop (Wie?) om te zien welke ontvangers het bericht hebben gelezen.